Heger: Univerzitní nemocnice budou zodpovědnější

26. 4. 2017

(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedou TOP 09 Leošem Hegerem)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Dnes jste ve sněmovně řekl, že univerzitní nemocnice zruší mechanismus bezbřehého oddlužování nemocnic. V čem přesně vidíte záruku?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Zákon o univerzitních nemocnicích je velice významný v tom, že posune nemocnice z téměř socialistických příspěvkových organizací, kdy formálně rozhoduje ředitel jako autokrat. Dostanou standardní řízení formou ředitele plus správní rady a utlumí se možnost být oddlužen. Když budou mít nemocnice jasné podmínky a jasné pravomoci, ale k tomu také odpovědnost, tak se budou chovat odpovědněji. Budou bojovat o svoji existenci tak, jako se to osvědčilo u univerzit, které byly také státní a byly odstátněny. Dnes fungují dobře. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Fakt, že budou mít univerzity slovo při rozhodování o činnosti nemocnice, povede k tomu, co říká ministr zdravotnictví, že se univerzitní nemocnice nebudou dostávat do ekonomických problémů? 

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Myslím, že kooperace s univerzitami a lékařskými fakultami je trochu jiná kapitola aktu zakládání univerzitních nemocnic. Lepší hospodaření, o kterém jsem mluvil já, je systém nastavení protivah a potlačení morálního hazardu. Vztah k lékařským fakultám je velice důležitý. To je to, o čem se mluvilo od 90. let. Mohlo by se to dnes také povést.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Je to spíše o nastavení mantinelů pro hospodaření univerzitních nemocnic. Jak mají používat případný zisk?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Ano a také, aby regulovaly svoji vnitřní činnost. Aby jí optimalizovali. Peníze budou vždy medicínu limitovat. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Je v zákoně skutečně jasně nastavená odpovědnost za případné chyby v ekonomických krocích? 

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Změna formy ze státní příspěvkové organizace na veřejnoprávní organizaci tuto odpovědnost zakládá. Příspěvková organizace má k politikům mnohem blíže. Zodpovídají za ní, a tak vždy samozřejmě podlehnou možnosti nemocnici oddlužit. Ve veřejnoprávní organizaci je to jinak. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Pozná pacient, že se léčí v univerzitní nemocnici? Bude péče i díky změně právní formy kvalitnější nebo bude změna pouze v oblasti výzkumu?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Změna bude v tom, že veškeré děje, které v nemocnici jsou a dnes trochu škobrtají díky tomu, že je tam zájem nemocnice a lékařské fakulty, budou lépe sladěné. Dnes se ředitel s děkanem domluví, pokud jsou rozumní. Pokud ale rozumní nejsou, vznikají potíže. Toto vše se uhladí. Ze zákona budou muset mít smlouvu, ve které se na všem dohodnou. Mají dost velký prostor na kreativitu. Pacient to bezprostředně nepozná. Je to věc vnitřních poměrů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Není problém, že zákon selektivně vybírá 10 nemocnic, které se přetvoří na univerzitní nemocnice? Kritici změny říkají, že zbylé nemocnice budou v postavení podřadných.

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Tento argument jsem slyšel. Těch 10 nemocnic má vazby na lékařské fakulty. De facto to jsou akademická centra. Máme tady jiné významné nemocnice. Za všechny budu jmenovat IKEM. To je špičková nemocnice z charakteru výzkumného ústavu v kardiologii a transplantologii. Nemá ale lékařskou fakultu. Není tam tedy zkřížené řízení, které je u fakultních nemocnic, že má přednosta kliniky dva nadřízené ve formě děkana a ředitele nemocnice. Proto bylo vybráno 10 fakultních nemocnic. Jsou to všechny, které jsou k dispozici. Jediná navíc je vojenská nemocnice, která se na výuce mediků také podílí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Připustíte, že dříve nebo později budou muset v Česku vzniknout širší sítě neziskových nemocnic, aby byla garantovaná určitá kvalita péče? To byl prvotní plán ministerstva zdravotnictví. Pak byl neprůchozí, takže ministerstvo předložilo jenom to, na čem byla shoda.

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Je to už hodně rozjeté. Systém je diverzifikovaný. Velkou roli v tom hrají kraje. Pochybuju, že ty budou mít zájem měnit statuty u svých nemocnic. Deset fakultních nemocnic, které by mohly být univerzitní, je pouze jedna šestina. Máme přes 60 přímo řízených organizací, mezi které patří IKEM, Homolka a Žlutý kopec v Brně, a také velké psychiatrické nemocnice i různé léčebné ústavy. Jestli se něco bude měnit, pokud zákon uspěje, tak to, že se budou postupně odstátňovat do neziskové formy přímo řízené organizace. Ministerstvo není dobře uspořádáno, aby dělalo výběrové řízení generálního ředitele velkého konglomerátu nemocnic.

Zdroj: 90', ČT24, 25. 4. 2017

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví