Heger: Úhradová vyhláška bohatým dává a chudým bere

Místopředseda TOP 09 Leoš Heger o nové úhradové vyhlášce

18. 12. 2014

Podmínky úhradové vyhlášky pro r. 2015 byly nevídaně pozitivní s ohledem na nárůst příjmů systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) o 10 mld. Kč, a to i se závazkem, kompenzovat ztrátu 5 mld. Kč, která vznikla zrušením regulačních poplatků. Toto rozmařilé chování ČSSD bylo uhrazeno na vrub propadového státního rozpočtu. Ani čisté navýšení rozpočtu zdravotnictví o 5 mld. Kč ale nebylo využito na to, za co je MZ kritizováno vicepremiérem A. Babišem, tj. k nápravě způsobu, jakým jsou peníze rozdělovány zdravotnickým zařízením. Je to škoda, protože způsob, který byl zvolen, tj. přidaní rovnoměrně všem, aby si všichni mohli zvýšit platy, je sice krátkodobě líbivý, ale dlouhodobě povede ke stagnaci nápravných kroků, které měly úhrady učinit spravedlivými.

Celý problém úhradové vyhlášky je v tom, že podoba systému, podle něhož jsou vypláceny úhrady nemocnicím, se vrací před rok 2011. Tento krok bere naději zejména menším nemocnicím, kterým se začaly srovnávat platby s úhradami, které jdou za stejný výkon větším zařízením.

Úhrady nemocnicím jsou založené na systému platby za hospitalizační diagnózu, tzv. DRG, jehož náprava byla zahájena už v r. 2011. V té době se začaly postupně sjednocovat sazby tak, aby za stejnou diagnostickou skupinu dostaly zaplaceno všechny nemocnice stejně, ať jsou malé či velké, bez ohledu na to, od které zdravotní pojišťovny peníze jdou, nebo ve kterém kraji se péče odehrává. Ministr Němeček nyní obdržel do rozpočtu MZ finance na 40 pracovníků, kteří budou DRG kultivovat. Je to správné posílení, ale celý proces bude trvat 5 let. Po tuto dobu by se měl starý, byť ne úplně dokonalý systém používat i nadále a ne začít, tak jak se nyní předkládá, platit paušálem a zafixovat dosud trvající nespravedlnosti. DRG je již alespoň zčásti zkultivované a umožňuje, aby peníze pro nemocnici šly takzvaně s pacientem. Cílem tohoto mechanismu je, aby mohli nemocní podle své vůle jít do zařízení, které jim více vyhovuje dopravně, nebo tam, kde je podle nich nemocnice medicínsky i lidsky lepší.

Vyhláška po rok 2015 tento princip nezohledňuje a místo toho, aby více otevřela finanční koridory, které většímu pohybu pacientů ještě stále brání, naopak platby zachovává na letošní úrovni bez ohledu na to, zda pacientů v příslušné nemocnici přibylo či ubylo. Zařízení, která byla dlouhodobě nespravedlivě krácena a začala si postupně polepšovat, touto vyhláškou ztrácí naději na spravedlnost a jsou odkazována na nový ideální DRG systém, který se narodí po 5 letech. Části bohatých a přeplácených nemocnic naopak peněz ještě přibude, takže se nelze divit, že se hlasitě dovolávají toho, aby byl stávající stav rychle zmrazen a čekalo se na úplné přepracování DRG. Nový systém potřeba určitě bude, ale budeme-li na něj jen čekat a nepodporovat reálnou možnost pacienta jít již podle stávajícího DRG bez protekce tam, kam se rozhodne, můžeme být za pět let překvapeni, že ideální stav znovu nenastal. Zejména v situaci, kdy i přes personální posílení ministerstva není v plánu souběžná náprava kalkulací v Seznamu výkonů, bez které se ani nový systém DRG neobejde.

Jedno pozitivum přesto vyhláška obsahuje, a sice bonus za předepisování léků elektronicky. Je to správný krok k postupnému odstraňování nepravostí v předepisování léků, který nám opakovaně doporučovala EÚ, zatímco se mu dlouho a úporně brání.

Leoš Heger, místopředseda TOP 09

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví