Heger: Podpořme screeningy, které fungují

1. 9. 2015

(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedou TOP 09 Leošem Hegerem)

Moderátor

Informace z ministerstva zdravotnictví, které se týkaly nového akčního plánu na screening závažných onemocnění komentuje Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a místopředsedou TOP 09. Zdravím Vás. Dobré odpoledne.

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Dobré odpoledne.

Moderátor

Pan ministr Němeček zmínil, že screening závažných onemocnění je stejně tak zásadní téma jako například financování zdravotního systému. Dělá český stát skutečně všechno pro to, aby screening byl co nejvíc kvalitní?

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Musím velmi ocenit dnešní tiskovou konferenci, která přinesla z tématiky zdravotnictví také něco pozitivního. V politice jsem zvyklí na neustálé debaty o financování, o efektivitě. Ale ve zdravotnictví je mnoho problémů, které je potřeba odpracovat a rozpracovat. A zde ministerstvo demonstrovalo, že se tak děje. Jak ukazovaly časové řady, které jsou až desetileté, je to průběžná činnost, kterou si vzalo i současné ministerstvo za své a v práci pokračuje.

Moderátor

Dobře. Pojďme k těm rozběhlým programům, konkrétně k tomu adresnému zvaní na prohlídku konkrétních onkologických onemocnění. Co říkáte těm číslům é odezvě? 15 procent u kolorektálních onkologických onemocnění. 10 procent u dalších typů nádorů. Není to přeci jenom málo?

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Je to samozřejmě málo. U žen je to podstatně lepší číslo, celkem 60 procent. Možná to souvisí s tím, že ženy o sebe trošku více dbají, než to dělají muži. Ale těch 14, 20 procenta by chtělo navýšit. K tomu je potřeba ještě dodat, že screening je takzvaná prevence druhého typu. Prevence primární, prvního typu, je péče o zdravý způsob života, který také výrazně ovlivňuje zdravotní stav populace.

Moderátor

Podle jakého klíče by se podle Vás měla vybírat další onemocnění, u kterých se vyplatí provádět plošný screening? Jaká kritéria by to měla být?

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Tady je potřeba ještě jednou připomenout pana docenta Duška, který je jedním ze špičkových informatiků v oblasti medicíny a vnesl do toho konečně to, o co se všichni snažili, a to je hodnocení technologií. Jakýkoliv postup v medicíně, který se aplikuje dnes v moderním pojetí medicíny, musí mít průkaznou účinnost. Metodiky, jak prokazovat účinnost screeningu, jsou léta známé, ale aplikovaly se velmi málo. Screening je jednak bezpečný a také účinný. Přináší výsledky, které jsou pravdivé. Nepřináší příliš mnoho falešně pozitivních výsledků a je za rozumnou cenu. Takový screening může být vybrán.

Ještě bych dodal, že se hodně mluvilo o onkologických záležitostech, ale existuje velmi rozsáhlá paleta screeningů u těhotných žen, kde se hledají případná vrozená onemocnění očekávaného dítěte. Je tady také rozsáhlá aktivita screeningová těsně po narození dítěte. Připomenu takové dvě věci, které občas nejsou slyšet, ale musí se o nich stále mluvit. Dnes umíme implantovat kochleární aparát lidem, kteří se narodí jako hlušší, ale tato super-špičková technologie se musí aplikovat včas. Dokud je mozek plastický a zvykne si na implantát. Podobně to platí o screeningu na šilhání malých dětí. V populaci je stále hodně lidí, kteří mají takzvané tupozraké oko jenom proto, že to jedno oko šilhá.

Moderátor

Existuje z Vašeho pohledu nějaké onemocnění, kde ten screening dosud chybí a měl by se právě screening tohoto onemocnění týkat?

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Musím říci, že slovo screening zahrnuje celou širokou paletu různých nemocí. Málokdo si uvědomuje, ale běžná preventivní prohlídka u praktického lékaře je také svým způsobem screening. Je to screening, který vyhledává ty nejčastější nemoci, které postihují populaci. Hypertenzi neboli vysoký krevní tlak a diabetes mellitus. Takže i k tomuto je potřeba nabádat, aby lidé na preventivní prohlídky chodili a využívali toho, že jsou hrazené.

Pak se samozřejmě na druhém konci spektra problémů diskutuje stále o screeningu dalších a dalších vrozených onemocnění, tam je to spíš problém finanční. Ta onemocnění jsou relativně vzácná a screeningové procedury jsou dost drahé. Když si vezmete, že u nás se narodí v průměru sto tisíc dětí ročně, tak náklady jsou poměrně závratné a záchytnost poměrně malá. Jsou to ale onemocnění, která vedou k úmrtím nebo, nejsou-li léčena, k těžkým hendikepům. Právě tam je prostor pro hodnocení technologií, účinnosti screeningu.

Moderátor

Leoš Heger, děkuji Vám. Pěkné odpoledne.

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Děkuji za pozvání.

zdroj: ct24.cz, 1. 9. 2015

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví