Heger: Podpořili jsme projekty za 6 miliard

Komentář ministra zdravotnictví Leoše Hegera

V současném programovém období 2007 - 2013 může české zdravotnictví získat z evropských fondů prostředky na investice do zdravotnické infrastruktury (celkem s českým spolufinancováním se jedná o cca 13 mld. Kč, z toho asi 7,2 mld. je rozdělováno v rámci Integrovaného operačního programu, ostatní dotace plynou z jednotlivých regionálních operačních programů).

27. 4. 2012

Zdravotnická zařízení mohou rovněž čerpat finanční prostředky z OP Životní prostředí (zateplování, zdravotní odpad), OP Lidské zdroje a zaměstnanost (vzdělávání), OP Věda a výzkum pro inovace (VaV centra) nebo FM EHP Norsko a Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Ministerstvo zdravotnictví je zodpovědné za čerpání investičních dotací v již uváděném Integrovaném operačním programu, kde má na starosti realizaci oblasti intervence Služby v oblasti veřejného zdraví. Dosud bylo v této oblasti vyhlášeno 10 výzev (v rámci posledních dvou právě probíhá příjem žádostí).

Podpořené projekty byly zaměřeny na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení superspecializovaných onkologických, traumatologických či iktových center, dále na prevenci zdravotních rizik nebo systémů řízení kvality a nákladovosti veřejného zdraví.

Pokud jde o čerpání, ministerstvo zdravotnictví je nejúspěšnějším ministerstvem ze všech ministerstev, které se podílejí na implementaci Integrovaného operačního programu. Dosud podpořilo 139 projektů s celkovou výší dotace 6,5 mld. Kč, proplaceno příjemcům již bylo 3,2 mld. Kč.

Přestože máme před sebou téměř dva roky do začátku příští etapy evropské regionální politiky, ministerstvo zdravotnictví řeší spolu s ostatními resorty budoucnost kohezní politiky v rámci Česka již nyní. Prioritou je zajistit možnost efektivního a koordinovaného využití prostředků z evropských fondů pro modernizaci českého zdravotnictví, a to i z důvodu probíhajících demografických změn, které s sebou přináší zvýšení nároků na zdravotní péči. Konkrétní navrhované oblasti mají širší charakter než v současnosti, jedná se o následující věcné priority resortu: zvyšování kvality a efektivity systému péče o zdraví (např. modernizace a obnova infrastruktury, „měkké aktivity" v oblasti podpory zdravého životního stylu, propojení zdravotní a sociální péče, e-Health, HTA apod.), vzdělávání a systém rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví a podpora výzkumu a vývoje.

Leoš Heger
ministr zdravotnictví

Evropské noviny, 27. 4. 2012, Rubrika: Titulní strana, str. 1

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: EU, Zdravotnictví
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme