Heger: Nepotřebujeme diskusi, potřebujeme zlepšit paliativní péči

3. 4. 2017

(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedou TOP 09 Leošem Hegerem)

Tomáš PROCHÁZKA, moderátor

Souhlasíte s tím, že je eutanazie zneužitelná?

Leoš HEGER, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Myslím, že eutanazií by se měla nazývat aktivní eutanazie. Ode mě jednoznačně eutanazii ne.

Tomáš PROCHÁZKA, moderátor

Pane doktore, co s lidmi, kteří leží v kómatu? Leží dlouhé měsíce i roky.

Leoš HEGER, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Jestliže o sobě nemohou rozhodnout, tak na nich nelze provést eutanazii. Eutanazie je aktivní a lidé k tomu dají své svolení. U lidí, kteří jsou v kómatu, jsou beznadějně nemocní a nemají šanci se z toho stavu dostat, je to mnohem obtížnější. Ve Spojených státech se jednalo o mladé ženě, která měla být odpojena od umělé výživy. Nakonec dal soud povolení a bylo to uskutečněno. Takových lidí je ale opravdu mnohem více. Stálo by za to, debatu otevřít a domluvit se, jestli by nebyly možnosti marnou léčbu opravdu přerušit. Dokonce na to máme usnesení České lékařské komory, které vznikalo před zhruba 8 lety. Debata byla na odborné lékařské úrovni a trvala 5 let. Byli tam zapojeni lidé z intenzivní péče, anesteziologové, lidé zabývají se léčbou konce života. Byly vytvořeny metodické pokyny k tomu, jak to udělat. Jedná se o pacienty, kteří jsou v bezvědomí a ve zcela beznadějném stavu. Tam musí být souhlas rodiny. Propracování šlo tak daleko, že byl i souhlas celého kolektivu, který se o pacienta stará. V tomto případě se někdy daří rozhodnout a pacienta dále aktivně neléčit, nechat ho na úplně bazální výživě, aby netrpěl a v klidu zemřel. Je otázka, jestli má mít člověk určitý respekt před životem i s tím, že jednou jeho život ukončen bude. Nemá smysl ho aktivně udržovat tam, kde je to zcela beznadějné. Jeden z nejvíce diskutovaných případů v 90. letech minulého století byl generál Šaron v Izraeli, který se trápil strašně dlouho, než zemřel přirozenou smrtí i na přístrojích. Tohle je velmi složitá medicínská otázka. Patří v etice k nejvíce diskutovaným. Je to věc, která nemá žádné medicínské řešení. Zatímco pacienti, kvůli kterým je napsán i náš navrhovaný zákon o eutanazii, jsou lidé, kteří jsou na konci života, mohou o sobě ještě rozhodovat, ale mohou být také léčeni nejmodernějšími prostředky v paliativní terapii, které účinně tlumí bolesti, ulehčují pacientovu strádání. Není pochyb, že některé léky, které se tradičně dávají, třeba opiáty na bolesti, když už nelze nic jiného udělat, mají své komplikace a mohou přivodit smrt dříve, než by nastala přirozeným způsobem. Tradičně je medicína tolerantní. Umožňuje i agresivní léčbu, má-li to zmírnit fyzické a psychické strádání.

Tomáš PROCHÁZKA, moderátor

V Česku se ročně k sebevraždě odhodlá a uspěje zhruba 1600 lidí. Neúspěšných sebevražd je pětkrát tolik. Marek Benda říká: „Jsem ochoten to respektovat. Dělá-li ale člověk věci, které jsou za hranou, musí si je dělat sám. Nemá si k nim žádat souhlas společnosti. Nemá říkat, abychom mu pomohli ukončit život, který pokládá za bezcenný.“ Souhlasíte s touto tezí? 

Leoš HEGER, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

I psychické útrapy se dnes dají brzdit. Na druhou stranu, lidé, kteří trpí bolestí, psychickými problémy, jsou bez řádné lékařské péče a nemohou se pohnout, aby svoji sebevraždu mohli spáchat sami, tak těch je opravdu velice málo. 

Tomáš PROCHÁZKA, moderátor

A co pro ně uděláme? 

Leoš HEGER, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Uděláme pro ně to, že je budeme dokonale léčit. Paliativní medicína dnes opravdu léčit umí. Od roku 2011 máme zdravotnické zákonodárství, které zavedlo možnost pacienta si o svém zdraví rozhodovat sám. Když dnes pacient odmítne léčbu, i kdyby měl zemřít, nesmí ho lékař násilně léčit, pokud není v nepříčetném stavu, nebo nesvéprávný. Je-li ale svéprávný a odmítne-li, tak v podstatě spáchá pomalou sebevraždu. To náš zákon povoluje. Takových lidí je dost.

Tomáš PROCHÁZKA, moderátor

Prosadil jste jako ministr zdravotnictví právní úpravu, aby každý člověk mohl preventivně sepsat potvrzený dokument, za jakých okolností chce být odpojen od přístroje, nebo přestat být léčen. V čem je chyba, že se tím lékaři neřídí? 

Leoš HEGER, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Jestliže se tím neřídí, tak to je naprostá chyba. Pacient si může nejenom stěžovat, ale může se klidně soudit. Takový případ jsem nezaznamenal. Lékaři stále trpí patriotismem, ale jestliže žijeme ve svobodné zemi, na svobodném světě a chceme být svobodní, tak na toto nárok máme. V zákoně o zdravotních službách je napsáno, že lékaře nemůže nikdo nutit do něčeho, jako je provádění potratu. Velmi snadno by to bylo možné interpretovat i na eutanazii, přestože s tím nesouhlasím. Někteří lékaři jsou vystaveni situacím, kdy musí provést riskantní zákrok, který zachrání pacientovi život. Mají ale třeba jenom padesátiprocentní šanci, že uspějí. Lékaři se na tomhle pomezí pohybovat umí. V tomto je zákon chrání celkem rozumně.

Tomáš PROCHÁZKA, moderátor

V Holandsku, Švýcarsku a Belgii mají také paliativní péči. Může koexistovat společně s eutanazií. 

Leoš HEGER, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

To, že v Belgii a Nizozemí je skvělá paliativní péče, tak mohou mluvit o eutanazii s malým rizikem. U nás ale, kde není péče dokonalá, se teď mluví aspoň o hospicích. Ty ale nejsou zdaleka všechno. To je jenom malá podmnožina celé paliativní péče. Až bude péče taková, jako je v Nizozemí, tak debatu o eutanazii otevřme. Abych nebyl ve všem úplně negativní, tak musím říct, že Česká republika má celou řadu věcí vyřešenou. Kromě pokynu neresuscitujte mě, pokud těžce onemocním, nebo budu mít těžký záchvat, tak platí diagnostika mozkové smrti, po které lze odpojit pacienta od přístrojů okamžitě. Je to velmi sofistikovaný proces, který byl vylepšen moderními technologiemi. Dnes je to relativně snadné. Z procesu přicházejí lidé, kteří darují orgány těm, kteří je potřebují. Ono to se smrtí a její nejasností v naší zemi není tak úplně špatné.

Tomáš PROCHÁZKA, moderátor

To ale nesouvisí s utrpením.

Leoš HEGER, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/

Pokud lidé trpí, tak tím spíše je potřeba diskutovat o tom, že paliativní péči je třeba ještě vylepšit. Vůbec bych se nebál otevřít diskusi. U takto trpících lidí by klidně mohlo být indikováno i konopí, které se zatím nedaří zavádět. Možností je ale daleko více. Soustřeďme se na tohle a nedělejme zjednodušující zkratku směrem k eutanazii.

Zdroj: Názory a argumenty, ČRo Plus, 1. 4. 2017

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví