Heger: Nemocnicím je potřeba garantovat výdělky

30. 9. 2015

(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedou TOP 09 Leošem Hegerem)

Moderátorka

Úhradová vyhláška na rok 2016. Téma, o kterém ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček opakovaně jedná se zainteresovanými skupinami. Dnes se šéfem Lékařské komory Milanem Kupkem. Zejména šlo o to, jak na tom budou v příštím roce ambulantní specialisté a praktičtí lékaři. Výsledek? Ambulantní specialisté by si měli polepšit o 3 %. Stačí to? Jsou na to peníze? I to budou dotazy na našeho hosta Leoše Hegera, místopředsedu TOP 09 a bývalého ministra zdravotnictví. Hezký podvečer.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Děkuji za pozvání. Hezký den.

Moderátorka

Navýšení ambulantním specialistům o 3 %. Je to podle Vás dostačující?

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Jedna dobrá zpráva s úhradovou vyhláškou je, že bude letos brzy. Druhá zpráva je špatná, tedy se že Česká lékařská komora selektivně stará o ambulantní specialisty. Má to charakter konfliktu zájmů, protože pan prezident Kubek je ambulantní specialista a nikdy neměl dobré vztahy s praktickými lékaři a nemocnice vždycky kritizoval. Připomenu, že se pohybujeme v době konjunktury. Už druhým rokem. Ministerstvo zdravotnictví stále nesplnilo to, co jsem sliboval po tom těžkém sociálním rozvratu akce "Děkujeme, odcházíme", že budou zvyšovány platy v nemocnicích.

Moderátorka

Podle Vás to, že úhradová vyhláška pro příští rok zvyšuje cenu práce a slibuje růst o 10 %, není dostačující, protože to je jen na papíře, a konkrétní navýšení u lékařů v nemocnicích jsou nižší o 5 %, u ambulantních specialistů o 3 %.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Cena práce se týká zejména ambulantních specialistů, kteří jsou placeni podle seznamu zdravotních výkonů, kde se podíl práce zvyšoval. Nemocnice jsou placeny paušálem, z části modifikovaným DRG, platbou za diagnózu. S tím si musí poradit managementy samy.

Moderátorka

Zhruba před 14 dny jsme tady mluvili o tom, že přidáno dostávají lékaři v nemocnicích, ale ostatní, tedy soukromí lékaři, zůstávají prakticky na nule. Podle Vás to není pravda a teď se přilepšuje právě těm ambulantním specialistům v neprospěch ostatních?

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Musím říct, že když se někomu přilepší, tak je to v tom uzavřeném systému vždy na úkor někoho jiného. Ne že by si všichni lékaři nezasloužili vyšší mzdy. I všechny zdravotní sestry by si je zasloužily. Ale v tomto případě se opravdu Česká lékařská komora o ambulantní specialisty prala velmi vehementně a velmi selektivně, s tím argumentem, že není normální, aby se nemocnicím navyšovalo víc než specialistům v ambulancích. Musím říct, že nemocnice mají také ambulantní služby a reprezentují zhruba polovinu všech ambulantních služeb u nás. Navíc jsou nemocnice zatíženy daleko více rozvojem nových technologií. Nové technologie vyžadují více personálu, který není. Takže i personál je přetížený. To byla i geneze celé akce "Děkujeme, odcházíme" a celého dramatu sociálních bojů. Nemocnicím je potřeba výdělky garantovat, protože jinak hrozí, že lékaři odejdou.

Moderátorka

Pomůže tahle vyhláška nebo zůstává ten stav řekněme takový, že ano půjde pořád poměrně dost peněz na nové vybavení a kvalitní přístroje, což Česká republika je v tomto velice výjimečná ve svém regionu střední a východní Evropy, ale tam kde zaostáváme, zejména tedy za západem tam kde odcházejí naši absolventi a naší zkušení lékaři jsou platy a to se nezlepší?

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Platy se trošku zlepší, ale zdaleka ne tolik, kolik by chtěli zdravotníci. Je to dáno tím, že zdravotnictví se musí postarat nejenom o platy, ale i o rozvoj technologií. Je zde obrovský tlak pacientů a často i lékařů, kteří nové technologie vyžadují. Je to velmi složitý proces. Musím říct, že ministerstvo se snažilo o kompromis. Toho dosáhlo a teď si budou všichni stěžovat, že oni chtěli víc. Bohužel to ale asi o moc lépe nejde. Ale jak říkám, nemocnice jsou daleko více ohrožené. Když se zeptáte kteréhokoliv mladšího specializovaného lékaře v nemocnici, jestli by chtěl odejít do ambulantní sféry, tak dostanete převažující odpověď, že by chtěl. 

Moderátorka

Velké výtky směrem ke zdravotnictví jsou, co se týče efektivity. Úhradová vyhláška. Změní to, zlepší to? Je tam tlak na efektivitu? A Může to vůbec úhradová vyhláška změnit?

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Úhradová vyhláška to může změnit. Například tím, že by více podpořila praktické lékaře. Tento fenomén se v letošním roce objevil, to musím ministerstvo pochválit. Větší váha praktických lékařů a jejich větší objem práce by systému prospěl. Na druhou stranu takové věci, proti kterým velmi bojovala Česká lékařská komora, jako racionalizace počtu lůžek, převod části lůžkového fondu do následné péče a podobně, tak těm se Komora strašně bránila. To úhradovou vyhláškou ministerstvo trošku změní.

Moderátorka

Ale jestli jsem dobře zaslechla, kladně hodnotíte to, že praktičtí lékaři by si mohli možná připsat větší úspěch v tom, že se jich nebude týkat tolik omezení, jak to původně v úhradové vyhlášce vypadalo a dalo by se říci, budou se moci více zapojovat třeba v pohotovostech.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Je to potřeba dělat ještě více a je potřeba aby se spektrum jejich výkonů, které mohou provádět, spektrum léků, které mohou předepisovat, dále rozšiřovalo. To systému zcela určitě pomůže.

Moderátorka

Má na to zdravotnictví peníze, anebo možná na druhou stranu nemělo by peníze na to přidat ještě víc? A tady beru za slovo spíše Petra Holuba, redaktora serveru Echo24, který byl naším hostem zhruba před dvěma hodinami, který mluvil o tom, že příjmy pojišťoven rostou ještě výrazněji, zhruba o 6 %, takže by ty platy lékařů mohly růst také tímto tempem.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Systém zdravotních pojišťoven byl loni sice v plusu, ale pro letošní rok byl trochu ohrožen právě tou vyhláškou, kterou dělalo ministerstvo zdravotnictví před rokem a na poslední chvíli po všech propočtech a bilancích zvýšilo úhrady zhruba o jednu miliardu. Takže se musely ještě velmi snažit, aby zůstaly v pozitivní bilanci. Zdá se, že toho dosáhnou, ale je to takové plus na hranici jejich možností. Systém je zadlužen a je potřeba připomenout, že podíl z HDP, který jde do zdravotnictví, i přes veškerou konjukturu v loňském roce klesl, takže zdravotnictví potřebuje buďto peníze nebo zvyšovat efektivitu anebo nejlépe obojí.

Moderátorka

Dá se vůbec při sestavování úhradové vyhlášky zavděčit všem stranám?

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Nedá. Vždycky je to kompromis. A vždycky si na ministerstvo zdravotnictví budou všichni stěžovat. Pokud si stěžují rovnoměrně pojišťovny a jednotlivé segmenty poskytovatelů, tak je ten kompromis jakžtakž vyvážený. Pokud by ve zdravotnictví bylo více peněz díky potřebné efektivitě nebo přílivu peněz z pojistného, tak ty tenze budou o něco menší. Ale hádky, které jsme pozorovali posledních 14 dní a které budou jistě pokračovat, tak budou ve zdravotnictví trvalé. Na to, že zravotní péče je u nás naprosto neomezená a dosahuje technologicky úrovně nejvyspělejších zemí, tak je na to český rozpočet relativně malý.

Moderátorka

Říká bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger. Díky

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda strany /TOP 09/

Děkuji.

zdroj: ČT24, 29. 9. 2015

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví