Heger: Financování zdravotních pojišťoven musí být spravedlivější

22. 1. 2016

(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedou TOP 09 Leošem Hegerem)

Moderátor

Viděli jsme tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Němečka ke změnám v přerozdělování zdravotního pojistného v systému veřejného zdravotního pojištění. Reakci na tento návrh, který putuje do vlády, připojí teď bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09. Pane místopředsedo, slyšeli jsme argument pana Němečka, že to znamená konec diskriminace vážně nemocných pacientů a také mimořádně drahých pacientů pro pojišťovny. V tom se shodujete?

Leoš HEGER, místopředseda strany /TOP 09/

Obecně musím říct, že ten návrh vítám. Na ministerstvu zdravotnictví byl připravován velmi dlouho a je výsledkem několikaleté snahy náš systém přerozdělování vylepšit. Protože je známo, že zdravotní pojišťovny soutěži o pacienty a soutěží o ty zdravé, kteří přinášejí do systému více peněz. Z toho důvodu se přerozděluje, ale když to přerozdělování není dokonalé, tak se soutěží zbytečně moc a pojišťovny, které mají těžké pacienty na tom tratí a v podstatě ty těžké pacienty nechtějí. Tento nový systém přináší výraznou motivaci k tomu, aby pojišťovny soutěžily právě o vážně nemocné pacienty, kteří to nejvíce potřebují, aby o ně byl zájem. V tomto směru opravdu pochvala ministerstvu zdravotnictví i od opozice.

Moderátor

Ale není to spíše tak, že by po tom, co by se schválil ten návrh, tak některé pojišťovny na tom budou naopak bity a budou muset tem ostatním doplácet?

Leoš HEGER, místopředseda strany /TOP 09/

To co říkáte, je správně. Přerozdělení nebude změněno nějak dramaticky. Říkal to pan náměstek Filip. Bude se jednat asi o třetinu miliardy, což je v tom objemu relativně málo. Ale je to krok jisté spravedlivosti. Ve všech systémech, které v sobě mají více zdravotních pojišťoven, je toto jedna z hlavních věcí, aby se zajistilo, že si ta pojišťovna, jak říká starý vtip ze Spojených států, nezaloží svou pobočku ve třetím patře bez výtahu, kam nedojdou nemocní. Bude mít jen ty zdravé a ty, kteří vydělávají a platí velké pojistné.

Moderátor

Připomeňme, že příjmy jen VZP ze zdravotního pojištění jsou ročně kolem 100 miliard. Nicméně já tady mám před sebou tabulku, která doprovází důvodovou zprávu k tomuto návrhu, který putuje v pondělí na vládu a z něho vyplívá, že více peněz, právě na tyto vážně nemocné, by měly získat de facto jen dvě pojišťovny. A to Všeobecná zdravotní pojišťovna a potom také Zdravotní pojišťovna Škoda. Čím je to způsobené k ostatním pojišťovnám, k ostatním, pokud správně počítám, pěti pojišťovnám už žádní vážně nemocní nechtějí. Čím to je právě, že to jsou tyto dvě pojišťovny?

Leoš HEGER, místopředseda strany /TOP 09/

To vůbec neznamená, že vůbec žádní vážně nemocní nechtějí k jiným pojišťovnám. To znamená, že ta proporce vážně nemocných u VZP a u pojišťovny Škoda neodpovídá proporci pojistného kmene. Těch těžších mají relativně více. O tom se mluví přes patnáct let. V přerozdělování  už byly dělány nějaké kroky. Postupně se ty největší zrůdnosti z toho důvodu dostaly ven a postupně se přerozdělování stávalo více a více spravedlivým. To by měl být takový poslední krok. VZP má nejvíc izolovaných pacientů a má nejvíc pacientů s těžkými chorobami typu těžkých nádorových stavů a podobně. Protože se ví, že se jedná o tyto pacienty, platila v podstatě více než některé menší pojišťovny. Tím vznikaly určité nespravedlnosti v systému, kdy například v letech 2006 až 2008 ještě před krizí malé pojišťovny hospodařily s daleko větším ziskem a akumulovaly daleko větší přebytky na svých účtech, než měla VZP. Ta byla také nejzatíženější a nejzkoušenější pojišťovnou během hospodářské krize.

Moderátor

Pane místopředsedo, s dovolením vás poprosím o ještě jeden komentář na poznámku, kterou ministr Němeček vtělil do tiskové konference v přerozdělování pojistného a to rekordní spokojenost se zdravotnickým systémem v České republice. Podle výzkumu agentury CVM to není příliš dobrá vizitka pro předchozí vlády.

Leoš HEGER, místopředseda strany /TOP 09/

Je to jistě dobrá zpráva, že spokojenost je vyšší. Bohužel je to jenom jedna půlka spokojenosti, protože napětí v systému vede k tomu, že spokojenost zdravotníků je spíše horší. Také jich je málo a jsou přepracovaní. To vnáší do toho systému určité riziko.

zdroj: ČT 24, 22. 1. 2016

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví