Gazdík: Zásadní problém je nečitelnost postoje ČR

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

1. 2. 2012

moderátor

Našimi hosty jsou teď předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík, dobrý den.

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů

Hezké dobré ráno.

moderátor

A také Zbyněk Stanjura, který má stejnou funkci u občanských demokratů, dobrý den i vám.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/

Dobrý den.

moderátor

Když začneme aktuálnější zprávou, pane Stanjuro, vysvětlete, prosím, co přesně považujete za manažerské selhání ministra práce a sociálních věcí?

Zbyněk STANJURA

Tak to, že ten systém dávek nesplnil to, co jsme očekávali. Hlavně ten přechod ze starého systému na nový byl bezproblémový. My jsme podporovali sociální reformu, protože se jedná o zásadní systémové změny a na začátku jsme upozorňovali na možné potíže, které by se neměly dotknout rodin s dětmi, osob, které jsou ve skutečné hmotné nouzi, nebo lidí se zdravotním postižením. Já si myslím, že došlo k rozhodnutí poměrně riskantnímu, nasadit nové a nevyzkoušené softwarové produkty. A tento fakt způsobil velké problémy jak zaměstnancům úřadů práce, tak klientům.

moderátor

Takže vám jde o to, že jednak ten systém sám o sobě je špatně nastavený, že postihuje některé skupiny, které by podle vás postihovat neměl.

Zbyněk STANJURA

Ne, ne, ne. Ne, ne, ne.

moderátor

A současně i o technické problémy přitom řešení?

Zbyněk STANJURA

Ne, ne, ne. Já jsem říkal, že jsme podporovali a podporujeme tu sociální reformu, protože si myslíme, že jde dobrým směrem. Jenom jsme se obávali, aby u toho přechodu z jednoho systému na druhý nedošlo k postižení těch, který ty peníze skutečně potřebujou, kteří jsou odkázaní na pomoc státu, ať už to jsou rodiny s dětmi.

moderátor

To znamená, že dostali ty dávky později.

Zbyněk STANJURA

Tam bylo třeba manažersky, manažersky třeba to zajistit, aby to bylo bez problémů. Nejde jenom o to, že ty dávky někteří dostali později,  než byli zvyklí, nebo někteří nedostanou do konce ledna, protože včera odešli složenky, a dostanou je do konce týdne. Jde i o to, že se neposuzují, protože na to není čas, kvůli tomu, že jsou problémy s produkty, že se neposuzují nové žádosti, že se nevyplácejí a nezpracovávají nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. To, co jsme slíbili těm rodinám, které se starají o postižené děti, že se znovu posoudí zdravotní postižení a případně se zvýší ten příspěvek na péči, aby ty rodiny nepřišly o prostředky, které nutně potřebují. To jsou problémy, které, které existují a které chceme řešit. Proto jsme požádali kolegy, abychom společně hledali řešení, aby ty negativní vlivy jsme vyřešili a aby ta dobrá sociální reforma netrpěla tím, že jsou manažerské problémy a třeba aby problémy se softwarovými produkty.

moderátor

Pane Gazdíku, ta kritika na adresu pana Drábka zaznívá z mnoha stran, nejenom od ODS. Připouštíte, že přechod na nový systém výplaty dávek nebyl připravený, úředníci byli přetížení a že se stalo i to, co říká teď pan Stanjura, že se třeba neposuzují nové žádosti, protože na to prostě není čas?

Petr GAZDÍK

Pane redaktore, já myslím, že každý, kdo někdy pracoval ve firmě, kde se přecházelo na nějaký nový systém, tak musí vědět, že v takové firmě nastávají problémy, zvláště když jde o nový software u tak složitého systému, jak jsou sociální dávky, které v České republice pobírá asi 4 miliony lidí. To je, to je stav, který sice je nepříjemný, nicméně každý přechod na nový systém ho s sebou nese. A ke včerejšímu dni byly poslány na účet veškeré sociální dávky za měsíc leden. A já myslím, že i pan předseda Stanjura i ODS i ostatní strany ví, že ta schvalování sociální zákonů nebyla úplně lehká, že tady opozice obstruovala a že jsme byli v časové tísni a snahou koalice a tato koalice se k tomu zavázala, byly, aby přechod na ten nový systém a na úsporná opatření v sociální oblasti proběhl k 1. lednu. To se stalo a já považuji za trochu nespravedlivé, že teď z těch problémů, které samozřejmě chápu, že v jednotlivých případech mohou vyvolávat nelehké situace a podle mých informací, od informací od starostů ta situace není lehká. Nicméně pracovníci úřadu práce se ji snaží řešit, ke včerejšímu dni byly vyplaceny, nebo odeslány veškeré dávky a já věřím, že v měsíci únoru už se ta situace stabilizuje a zlepší.

moderátor

Pane Stanjuro, vy jste kritický, promiňte, já bych položil tu otázku. Vy jste kritický vůči panu Drábkovi, ale nepřipadá vám jako větší manažerské selhání třeba působení ministra školství Josefa Dobeše, kterému kvůli chybám v jeho resortu pozastavil Brusel výplatu dotací z eurofondů? V ohrožení je až 50 miliard. Proč tohle raději neřešíte na K9 než výplatu dávek, která může být skutečně jenom způsobená porodními bolestmi změny sytému?

Zbyněk STANJURA

Ne tak, jsme neřekli, že řešíme pouze toto. Já myslím, že pokud jsou akutní problémy u lidí, kteří potřebují pomoc státu, tak to musíme řešit akutně. Čerpat evropské peníze můžem do roku 2015. Já to nijak nezlehčuju ten problém, určitě se mu budeme věnovat. A to se netýká jenom těch, kteří pomoc státu potřebují dnes a denně a nejsou to žádní flákači, ale ti, kteří opravdu oprávněně požadují pomoc státu. Já jsem jenom řekl, že pan kolega Gazdík řekl, že 4 miliony lidí berou dávky. To prostě není pravda, je jich 1,5 milionu. A i při tom obrovském nasazení pracovníků úřadu práce to prostě nezažil. To, co jsem říkal, že se nezpracovávají nové žádosti, je prostě problém. A podruhé si musí uvědomit, já bych to jenom domluvil. /nesrozumitelné/, že naprostá většina těch vyplacených dávek byla ve starém systému a v únoru se obáváme stejného problému, protože ta naprostá většina dávek půjde do nového systému, který není vyzkoušený. A to, že od prvního ledna se ty, že je sociální reforma, to my podporujeme a podporovali jsme. Ale to ještě neznamená, že riskantně nasadíme nový software.

moderátor

A kdy toto chcete tedy řešit na K9?

Zbyněk STANJURA

Tak já předpokládám, že tento, nebo příští týden. Pan premiér hledá termín, kdybychom se mohli sejít. Tak chceme to řešit co nejdříve. Na druhé straně zasedá sněmovna, takže i průběžně jednáme, aniž by byl ten oficiální formát a snažíme se najít řešení.

moderátor

Ještě k jedné otázce, kterou jsme naťukli v úvodu. Český premiér, jak víme, se rozhodl nepodepsat smlouvu o rozpočtové kázni. Ministr zahraničí a předseda TOP 09 ho za to velmi kritizoval s tím, že až se vrátí domů, tak hodlá tuhle otázku otevřít. Pane Gazdíku, jak?

Petr GAZDÍK

Já si myslím, že ten zásadní problém není ani v té samotné, v té samotné smlouvě. Já si myslím, že kdybysme se kohokoliv z ODS zeptali na to, na obsah té smlouvy, jestli s ním souhlasí, tak si myslím, že většina, většina z nich by byla naprosto, naprosto pro. Vždyť Česká republika se k tomu zavázala. Tato koalice se zavázala v koaliční smlouvě k úsporám k rozpočtové odpovědnosti. Dokonce se připravuje finanční ústava, kde budou naprosto stejné, mnohem, mnohem tvrdší paragrafy, nebo odstavce, než jsou v té, v té evropské smlouvě o finanční stabilitě.

moderátor

Dobře, tyhle argumenty známe obecně, omlouvám se, nemáme moc času, tak řekněte, jakým způsobem to budete chtít řešit. Budete třeba v případě, že by se Česká republika nepřipojila ani později k této smlouvě, tak budete chtít odejít z vlády?

Petr GAZDÍK

Já si myslím, že to jsou velmi tvrdá slova. My se budeme snažit přesvědčit naše koaliční partnery o tom, že ten zásadní problém je v nečitelnosti postoje České republiky. Česká republika předvedla tanečky s Lisabonskou smlouvou. Velké tance a byla tehdy pro Evropu nečitelná. Teď si to opakujeme znovu. A my nechceme být na okraji Evropy bráni jako nečitelný stát, od kterého lze čekat cokoliv.

moderátor

Omlouvám se, pane Stanjuro, tedy poslední odpověď, reakce. Premiér Nečas nevyloučil, že se Česko přece jenom nakonec ke smlouvě o rozpočtové odpovědnosti připojí. Pokud tedy o tom budete jednat v rámci koalice, tak za jakých podmínek byste připustil, že přece jenom tam ten podpis bude?

Zbyněk STANJURA

Já si myslím, že musíme vést racionální debatu. I pan kolega Gazdík ví, že ta smlouva se netýká zemí, které nejsou členy eurozóny. To znamená, nás se netýká. Já jsem pro, abychom si rozpočtový problém řešili doma. A možná s tvrdšími podmínkami v naší ústavě a v našich zákonech. Ovšem na tu výtku, my jsme přece taky Evropa, tak jako Francie a Německo. Takže nemůžeme říkat, že Evropa je překvapena jenom proto, že jsme si dovolili mít jiný názor, než Francie a Německo. A vzpomeňme si, co nám říkali skoro ti samí lidé, když byla Lisabonská smlouva. Říkali, že to je poslední smlouva a už se nic nebude měnit. Podepište, jinak budete na okraji. Podepsali jsme, po dvou letech ta Lisabonská smlouva se v zásadě obchází tímto, tímto návrhem smlouvy, protože se zjistilo, že by Británie byla proti, tak najednou se primární právo neposouvá.

moderátor

Čili jsme pevně v ODS rozhodnuti tuto smlouvu nepodepsat, nepřipojit s k ní?

Zbyněk STANJURA

Já myslím, že v této chvíli ne. Ten spor mně připadá uměle vymyšlený od našich kolegů z TOP 09, protože i oni ví, že ať jí podepíšeme, nebo nepodepíšeme, nic nebráníme. Všichni ostatní členové eurozóny se na tom shodli. My v eurozóně nejsme. My ničemu nebráníme. Jenom nevím, proč máme 5, 8, 10 let předtím, než do eurozóny vstoupíme velmi vážně přít o to, zda podepíšeme smlouvu, která pro nás bude závazná možná za 5, možná za 8,  možná za 10 let.

moderátor

Já bych to nechal jako otevřenou otázku. Já vám pánové pro tuhle chvíli oběma děkuji. Tolik Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS. A také Petr Gazdík, předseda poslanců TOP 09 a Starostů. Na shledanou.

Zbyněk STANJURA

Na shledanou.

Petr GAZDÍK

Na shledanou.

Český rozhlas - Rádio Česko, 1. 2. 2012

Štítky
Osobnosti: Petr Gazdík
Témata: EU, Hospodářství
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme