× Pojďte do toho s námi.

Gazdík: Byl to zlatý důl pro ČSSD

Rozhovor s místopředsedou PS PČR Petrem Gazdíkem

13. 1. 2014

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A já ve studiu vítám Vladimíra Špidlu, sociálního demokrata a šéfporadce budoucího premiéra Sobotky. Dobrý večer.

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Také Petra Gazdíka, TOP 09, místopředsedu Poslanecké sněmovny. Dobrý večer i vám.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Hezký dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pane Gazdíku, pro to končící období 2007 až 2013 bylo alokováno 800 miliard korun a do listopadu jsme měli vyčerpané přibližně 60 %. To není pro Česko příliš dobrá vizitka.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Určitě to není pro Českou republiku dobrá vizitka, nicméně těch 24 programů, které si Česká republika na začátku toho minulého plánovacího období při vstupu do Evropské unie v roce 2003 vyjednala, ani nic jiného příliš neumožňovaly. Ten systém byl natolik složitý a během toho období se natolik měnil a české jednotlivé ministerstva, jednotlivé úřady ty podmínky natolik měnily, že vlastně to, co my chceme po Evropské unii, a to, co chce Evropská unie po nás, abysme čerpali, se natolik liší, že v tom vzniká tak trochu zmatek. Je taky všeobecně známo, že zejména regionální operační programy se staly zlatým dolem pro krajské reprezentace a ty se podle toho k tomu chovaly. Vzniklo tam několik trestních oznámení, stíhání. A tak dál a já jsem velmi rád, že třeba do budoucna už se s takovým pojetím regionálních operačních programů nepočítá.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Vladimíra Špidlo, skutečně to nešlo řešit lépe, jak říká Petr Gazdík?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Tak je třeba si uvědomit, že vlády, Topolánkova vláda nastoupila v roce 2006, a jestliže od tohoto okamžiku má výhrady k počtu, měla výhrady k počtu operačních programů, tak bylo celá řada roků dost ... tedy dost času k tomu, aby se věci změnily. Když pan kolega Gazdík mluvil o tom, že průběžně se měnily věci na jednotlivých ministerstvech, tak to je typická ukázka nestability fungování státu v době předchozích vlád, a to je opravdu třeba změnit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pane Gazdíku, proč jste s tím nic neudělali?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Já si myslím, že já nemohu mluvit za Topolánkovu vládu, TOP 09 a Starostové nebyli ve sněmovně v době Topolánkovy vlády, nicméně mohu mluvit za tu minulou vládu a ta s tím skutečně udělala. Zejména audit, který nám Evropská unie vyčítala, který, jak i ve vaší reportáži zcela jasně zaznělo, si dělaly některé regionální  operační rady samy a ty audity pak při následné kontrole se zjistilo, že byly špatně provedené, ty peníze nebyly proplaceny, tak celý ten audit přešel v rámci roku 2012 pod jednotnou kontrolu ministerstva financí, tak jak to Evropská unie vyžadovala. A ta chybovost se výrazně...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

... od roku 2013.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

... výrazným způsobem poté snížila. Výrazným způsobem se také zvýšilo čerpání v minulém roce. To lze doložit jakýmikoli čísly. Takže ta minulá vláda s tím skutečně pohla. A to, co ta minulá vláda zejména udělala, je, že připravila pro to budoucí období, kdy máme dostat zhruba 550 miliard korun, výrazné zjednodušení těch programů. Těch programů už nemá být 24, ale 9, a to čerpání by mělo být také výrazně jednodušší.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Tak přesto se asi shodneme na tom, že ten problém s tím čerpáním tady je.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Ano.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pánové, co je podle vás největší problém toho současného modelu čerpání, pane Špidlo?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

No tak největší problém je, že se vyčerpalo nikoli 60 %, jak signalizujete, nýbrž jenom 41, protože za skutečně vyčerpané můžeme považovat jenom to, co bylo certifikované, a to je 41 %, jo, ne to, co bylo zaplaceno z národních zdrojů. A myslím, že těch problémů je celá řada. První problém byl špatně fungující auditní systém, to trvalo minulé vládě 2 roky nebo 3 roky, než ho změnila, ačkoli byla kritizovaná, teprve pod tlakem Evropské komise, čili to je jedna věc, auditní systém je, dejme tomu, teď vyřešen, ukazuje se, že jsou velké problémy ve výběrových řízeních, je jich velké množství a stále se, stále se znovu a znovu objevují chyby, to znamená, že by bylo vhodné posílit Úřad pro hospodářskou soutěž, aby mohl lépe čelit těm chybám a samozřejmě lépe se vycvičit ve výběrových řízeních. Mimochodem ten problém výběrových řízení není problém evropských fondů. To vidíte, že nepostavíme jedinou velkou stavbu, aniž by byly, aniž by byly soudy, aniž by byly stížnosti ve výběrových řízeních a další, co považuji za zásadní, je velká nestabilita personálu, který se touto věcí zabýval, protože to je vysoká kvalifikace, kde, která vyžaduje jistou institucionální paměť.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Tak já dým prostor také vám, pane Gazdíku.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Tak já si myslím, že ten hlavní problém je právě ta složitost těch evropských programů. Neustálé změny, které se tam děly, zejména na začátku po vstupu do Evropské unie, kdy skutečně pravá ruka nevěděla, co dělá levá a nebylo možné se ani pořádně na některé programy připravit. Dalším problémem bylo to, že zejména některé krajské reprezentace se snažily si z toho udělat zlatý důl. Zejména jsou známy operační programy Severozápad a Jihozápad, kdy dokonce došlo k podívání trestných oznámení, dokonce k odsouzení některých jedinců, kteří, kteří pracovali na, na evropských fondech a na přidělování jednotlivých, jednotlivých projektů. To je hlavní problém. Bohužel Česká republika v tomto má vysoké, vysoké korupční prostředí a zejména kraje, kde, kde vládne už delší čas sociální demokracie, si z toho udělaly zlatý důl.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pane Špidlo, složitost na začátku jasně míří na vás.

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Podívejte se, ten, ty systémy lze jistě udělat lépe a je možné je zjednodušit, ale ten hlavní problém vznikl v tom, že nebylo reagováno na situace, které se ukázaly. Když jsme třeba před 3,5 lety informovali o tom, že nastává tento problém, že by bylo například možné převádět mezi takzvanými prioritními osami a mezi programy, tak nikdo nereagoval, začal reagovat až velmi pozdě a velmi pomalu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pardon, nebylo reagováno, znamená, že vláda podle vás, tehdejší vláda zaspala?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Podle nás, podle mého názoru opravdu zaspala. Poslední ještě jedna zmínka ..., je to prostě legrační ... ty evropské, ty regionální operační programy obecně čerpají daleko lépe než programy ministerské. Je pravda, že v severozápadních Čechách došlo k soudům a že tam došlo ke korupci, a to je prostě věc zavrženíhodná, ale chci upozornit na to, že například ministerstvo, ministerstvo dopravy mně ... se neodvážilo ani předložit za 20 miliard programů, protože vědělo, že to je do té míry proti zdravému rozumu, že to není vůbec možné předpokládat, že by to Evropská komise schválila. Tím se ztrácelo ohromný množství času.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pane Gazdíku?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Předně, ten zásadní problém je v tom - jednotlivé priority a převádění mezi jednotlivými operačními programy. I pan kolega Špidla určitě ví, že mezi jednotlivými operačními programy peníze anebo alokace určitě převádět nejde bez souhlasu Evropské, Evropské unie.

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Samozřejmě, samozřejmě.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Takové Španělsko má operačních programů pouze 5 a v rámci těch jednotlivých priorit samozřejmě už může národní reprezentace převádět v tom časovém období ty jednotlivé, jednotlivé alokace, což my bohužel kvůli složitosti, která byla nastavena na začátku, neumíme. Já sám ze své zkušenosti krajského zastupitele vím, jak vypadá Regionální operační program Střední Morava, kde se podporovaly akvaparky, golfová hřiště místo silnic a podpory, podpory podnikání, kdy se stavěly nesmyslné holešovské průmyslové zóny za 1,6 miliardy s národní podporou a s evropskou podporou, kde je teď 73 pracovních míst a podobné, podobné nesmysly. A to jednoznačně jde za krajskými reprezentacemi a za těmi, kteří si z toho udělali zlatý důl a kteří se k tomu chovali v některých krajích, jak jsme se bavili o severu a o severozápadu, jihozápadu, kradli, že ani poledne nedrželi.

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Podívejte se, za prvé je to velmi vážné obviňování a muselo by se vzít případ od případu, to je první věc, za druhé 80 % zhruba prostředků je v programech ministerských. Ministerské programy čerpají nejhůře. Čili tam je ten problém, to je nepochybné a kromě toho je nutné si uvědomit, že teď je před námi nová, nová finanční perspektiva, že je ... opět je zdánlivě zjednodušena počtem programů, ale uvnitř těchto programů je tak malá ..., je tak velké množství priorit, že to prakticky znehodnocuje toto, toto řešení a je třeba se vydat zjednodušením tímto způsobem, to znamená priority uvnitř programů, to je klíčové. Ten počet programů sám o sobě není takový, tak významný.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Tak tady asi se neshodneme na tom, kdo za to mohl, kdy byl ten začátek na programu. Já se omlouvám. Pojďme se posunout dál. Pane Špidlo, Věra Jourová tvrdí, že výběr dotací je katastrofální a vláda to má koneckonců jako jednu ze svých priorit, vy to budete mít také jako svoji agendu, pokud to tak mohu říct. Co bude ta první věc, kterou budete chtít změnit v tom současném programu nebo v tom současném ... praxi?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

To, co bude první věc, a proto by bylo velmi potřeba, aby už vznikla vláda s plným mandátem, bude se podívat pořádně na ten, na návrh příští finanční perspektivy, protože nová vláda má samozřejmě svoje priority ... a má právo ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Já se omlouvám, že vám do toho skáču, omlouvám se, k tomu se dostaneme. Mě by zajímal právě ten, ten probíhající, respektive ten skončený projekt, to znamená těch 2007 až 2013. Je tam možné ještě vůbec něco udělat v tomto, v tomto programu?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Něco samozřejmě možné udělat lze. Například, když už jsem mluvil o tom převádění, tak uvnitř programů, například prioritní osa ochrana životního prostředí na ministerstvu životního prostředí spotřebovala, já nevím, 4, 5 %, zatímco zateplování a zlepšování tepelné účinnosti je na tom velmi dobře a dá se prostě ještě to výrazně posílit. Čili musí se udělat všechny kroky, které se udělat dají. Něčím, něčemu to pomůže ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A jaké kroky?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

No, znovu ... jsem vám říkal, podívat se, jak jsou čerpány ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

To znamená převést ty peníze do těch projektů, které jsou životaschopnější?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Ano, převádět peníze, převádět peníze do projektů, které jsou životaschopnější, zkrátit, zkrátit vyhlašování jednotlivých řízení, do ... ve zbývajícím čase ještě navrhnout některé krátkoobrátkové projekty. To všechno, to všechno je možné. Dohlídnout na to, aby ty projekty, které jsou odstartované, měly dobrou finanční analýzu a dobře prostě probíhaly, odstranily se všechny problémy, je třeba, bylo by asi vhodné posílit Úřad pro hospodářskou soutěž, aby mohl rychleji reagovat na ten nápad případů, který prostě existuje. Dá se udělat spousta věcí. Žádná není samospasitelná a dohromady prostě nevyčerpáme desítky miliard korun. To je prostě zřejmé. S tím musíme počítat.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Co by měla vláda dělat pro ten další, pro to další období, to znamená od roku 2014?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Předně by měla uzavřít dobrou dohodu o partnerství s Evropskou unií. Na to je čas, myslím, že do konce, do konce dubna. Na to vláda má prostor, aby s Evropskou unií komunikovala, aby tu dohodu a zejména finanční alokace pro ty jednotlivé programy dojednala, dojednala tak, aby nedocházelo k těm problémům, ke kterým docházelo v minulosti. To zásadní vlastně už udělala ta předchozí Nečasova vláda, a to je zejména snížení počtu těch programů. Pořád souhlasím tady s panem, s panem kolegou Špidlou, že těch priorit v těch jednotlivých programech je pořád příliš. Takže vláda by měla dále komunikovat s Evropskou unií a dále to výrazně i uvnitř zjednodušit. I dnes je zcela jasné podle vyjádření Evropské komise, že třeba takové čističky a kanalizace nebudou podporovány tak, jak byly podporovány v minulosti zejména proto, že Česká republika nedodržela to, k čemu se zavázala při vstupu do Evropské unie, kdy se nesmyslně vyjednalo, že do roku 2010 mají mít všechny obce nad 2 tisíce ekvivalentních obyvatel odkanalizováno a čističku odpadních vod. To se nepodařilo. Evropská unie zjevně podle, podle toho bude reagovat. Takže zjednodušení. A to, co, to, co je důležité, je, že existují také integrované nástroje, které se ve "strategii 20,20", které Evropská unie zastává, by se měly využívat více a i k tomu by se vláda měla více přiklonit, k integrovaným strategiím v jednotlivých územích, než tomu bylo doposud.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Jen velmi stručně, pane Špidlo, já vás poprosím. Tuším, že to má být v březnu, začne to vyjednávání nebo v dubnu, vy jste mluvil o tom, o tom, o tom ...

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Do 20. dubna by to mělo být zasláno.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Může ještě vláda vůbec v tom něco změnit, nebo to bude projekt, který zdědíte po minulé vládě?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Vláda samozřejmě ve velmi podstatných rysech ten projekt změní, ale protože jednak bude se ... teda zdědí, a protože se ovšem definitivní verze bude odesílat do 20. dubna, tak každý týden se dá využít k tomu, aby se věc promyslela a přeorganizovala.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Budete tedy to chtít nějak zásadně měnit? To znamená ty priority především?

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Myslím si, že se budeme snažit koncentrovat priority na menší počet priorit, které jsou v souladu s vládním prohlášením a z toho důvodu je opravdu velmi potřebné, abychom získali co nejvíce času, to znamená, aby vláda byla co nejrychleji jmenovaná, protože čas jsou peníze.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Jenom velmi stručně ... ano, velmi stručnou reakci. Budete třeba pomáhat vládní koalici nějakým způsobem?

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Já souhlasím, že my jsme připraveni být věcnou opozicí. Souhlasím tady s tím, že potřebujeme rychle politickou, jasně odpovědnou vládu. Teď tu máme vládu, která nemá odpovědnost a není možné, aby částku 550 miliard korun na příštích 5 let nastavoval někdo, kdo není politicky odpovědný.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pánové, díky za váš čas. Mějte se hezky, na shledanou.

Petr GAZDÍK, místopředseda Poslanecké sněmovny /TOP 09/

Hezký večer.

Vladimír ŠPIDLA, šéfporadce budoucího premiéra Bohuslava Sobotky /ČSSD/

Na shledanou.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A my v tématu budeme pokračovat s Jiřím Fialou, analytikem Transparency International. Dobrý večer.

ČT 24, 13. 1. 2014

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Petr Gazdík
Témata:
EU, Hospodářství
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme