× Pojďte do toho s námi.

Evropská unie a Čína spolupracují v boji proti „drogám“

18. 10. 2012

V Praze se ve dnech 18. a 19. 10. 2012 uskutečnil odborný seminář k problematice prekursorů drog (chemické látky s širokou škálou dovolených použití). Konal se na základě smlouvy o vzájemné pomoci a spolupráci Evropské unie a Čínskou lidovou republikou a byl zaměřený na výměnu praktických zkušeností v oblasti kontroly prekursorů drog. Organizátorem a garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR a jeho Inspektorát omamných látek.

„Odborného semináře se účastnili pracovníci Evropské komise, zástupci z vybraných členských zemí, např. z Francie a Německa – tedy zemí s obrovským průmyslem a velkými společnostmi, a dále z Nizozemí, které má zkušenosti s kontrolou zásilek a odhalováním nezákonné výroby, např. extáze. Novým přizvaným zástupcem z EU bylo Polsko s relativně velkým průmyslem,“ uvedl poslanec TOP 09 Jiří Skalický, který se akce zúčastnil. Dodal, že Čínu zastupovalo pět odborných pracovníků – zástupců ředitelů kompetentního úřadu zodpovědného za povolovací režim a legální zacházení s prekursory drog, omamnými a psychotropními látkami,

Seminář se v České republice konal poprvé v historii. Byl zaměřený na vzájemnou spolupráci mezi kompetentními orgány odpovědnými za legální i nelegální oblast se zástupci asociace průmyslu členských zemí EU a Číny.  Na programu byly prezentace zaměřené na legislativní rámec, právní úpravu EU a Číny. „Vyslechli jsme zkušenosti ze spolupráce s kompetentními orgány a průmyslu – s kontrolami, konzultacemi, šetřením podezřelých okolností, s monitoringem pohybu sledovaných látek po území EU, ze školení, s programy pro průmysl, i zkušenosti s prevencí k nezákonnému obchodování a k nezákonné výrobě. Seminář byl velmi úspěšný, odezvy od účastníků jsou pozitivní. Zahraniční hosté byli jak s odbornou částí, tak i s organizací velmi spokojeni,“ uvedl Jiří Skalický.

Jiřího Skalického jsme se zeptali:

Co jsou to prekursory drog?

Prekursory drog jsou chemické látky s širokou škálou dovolených použití, například při syntéze plastů, léčiv, kosmetických přípravků, parfémů, detergentů nebo aromatických látek. Některé z nich mohou být rovněž odvedeny z legálních distribučních cest a zneužity pro nedovolenou výrobu omamných látek. Kontrola prekursorů drog je tudíž klíčovou součástí boje proti „drogám“. S ohledem na značný rozsah dovolených použití prekursorů drog nelze jejich obchod zakázat.

Kdy byla vůbec poprvé zavedena zvláštní regulace obchodu s omamnými látkami?

Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami byla přijata ve Vídni 9. prosince 1988. Orgány OSN vyhlásily 23 látek pod kontrolní režim (vedle omamných a psychotropních látek). Tuto Úmluvu ratifikovalo v roce 1990 Evropské společenství.

Tím byl zaveden zvláštní regulační rámec jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni EU s cílem sledovat legální obchod a zjišťovat podezřelé transakce, kontrolu prekursorů drog, včetně výzvy k přijetí opatření k zabránění jejich zneužívání při nezákonné výrobě omamných nebo psychotropních látek.

Od kdy se datuje smlouva EU s Činou?

V roce 2009 uzavřela EU smlouvu s Čínskou lidovou republikou k posílení správní spolupráce mezi stranami s cílem zabránit zneužívání prekursorů drog, látek často používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, aniž budou dotčeny běžné obchodní činnosti a legální potřeba průmyslu. Smlouva byla uzavřena na 5 let, pokud jedna ze stran ji do té doby nevypoví.

K čemu se strany tehdy zavázaly?

Zavázaly se zejména ke sledování vzájemného obchodu s prekursory drog s cílem bránit jejich zneužití k nedovoleným účelům. Dále k poskytování vzájemné správní pomoci, která zajistí náležité používání příslušných právních předpisů upravujících sledování obchodu s prekursory drog. Smlouva ukotvila i to, že příslušný orgán vyvážející strany zašle příslušnému orgánu dovážející strany předběžné oznámení o vývozu, dále poskytování vzájemných informací o podezřeních na operace zneužívání látek na základě žádosti o vzájemnou správní pomoc. Smluvně je dohodnuta technická spolupráce, pořádání školení a seminářů pro dotyčné úředníky s cílem posílit správní a donucovací struktury v této oblasti a podpořit spolupráci s obchodem a průmyslem.

TOP 09

V Praze 18. 10. 2012

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jiří Skalický
Témata:
Bezpečnost, kriminalita a korupce
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme