Dusné klima

Jaromír Drábek v pořadu Události, komentáře

18. 12. 2009 | 22:30
Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Málo, pozdě a podle cizích pravidel, taková je odpověď zemí třetího světa na nabídku zemí ekonomicky vyspělých, která zní: dostanete v příštích letech ročně 100 miliard dolarů, abyste mohli snížit své emise skleníkových plynů. Rozvojové země na to říkají: snažte se víc, mluvte s námi a hrajte podle našich pravidel, protože minulých 200 let jste to byli vy, kdo planetu znečišťoval. Obstrukce, trucování, protesty, neochota ke kompromisu. Tak dusná je atmosféra kodaňského summitu o globálně klimatických změnách. Jaký bude jeho konec? Dobrý večer, začínají Události, komentáře.
Přímo do Kodaně zdravím ministra životního prostředí Jana Dusíka. Dobrý večer, pane ministře.

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Dobrý večer, zdravím Události, komentáře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Před půl hodinou agentura Reuters přinesla zprávu, podle které americký prezident Barack Obama dosáhl na závěr klimatické konference v Kodani dohody s lídry důležitých rozvojových zemí. A kromě jiného tato dohoda údajně je také ohledně toho, jak kontrolovat vypouštění emisí, jak financovat boj proti změnám klimatu. Můžete mi, pane ministře, k této velice kusé zprávě říct něco víc?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Tak já se pokusím, za chviličku začínáme jednání Evropské rady neformálně. Vlastně bude se diskutovat o tomto návrhu, o otázce toho, jestli Evropská unie je schopná se k tomu přidat, protože ta finální jednání probíhala mezi Spojenými státy, Čínou, Brazílií a Indií a dalšími zeměmi. A teď vlastně my máme možnost říci, jak se na to díváme a bude záležet na té diskusi uvnitř sedmadvacítky. Co se týče toho obsahu, tak došlo k určitému zlepšení oproti těm původním návrhům. Objevila se tam konkrétní čísla závazků jednotlivých zemí, a to nejenom rozvinutých zemí, ale i těch rozvíjejících se, které učinily tady na zasedání konference. A jsou tam, jsou tam, vlastně je tam i pevný závazek snižovat emise tak, aby limit oteplování byl 2 stupně Celsia.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím tomu správně, že to, o čem vy mluvíte, tak to je dohoda Spojených států amerických a zemí, které jsou označovány jako rozvojové. Tak mi řekněte, kdy bude probíhat to, řekněme, finální jednání v rámci Evropské unie o tom, jestli se k tomuto plánu Unie připojí, či ne?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Až tady skončíme rozhovor, tak poběžím na toto jednání. Za několik minut by mělo začít a ta dohoda potom bude přenesena na plénum, ta dohoda té skupiny zemí a poběží diskuse vlastně mezi všemi účastníky konference, zda je jí možné takto podpořit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jaký je váš odhad, pane ministře, jak dopadne ta debata?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Nechci předbíhat, ale určitě to byl významný signál. To, že se vlastně prezident Obama rozhodl neodletět a pokračovat v jednáních, to, že se sešel dvakrát s čínským premiérem, jednou dokonce za přítomnosti brazilského prezidenta Luly a další kroky, které tady byly, tak dávaly určitou naději, že se přece jenom podaří dohodu dosáhnout. A myslím si, že pokud, pokud se uvnitř Evropské unie budeme umět shodnout na tom, že ji podpoříme, tak věřím, že by mohla být přijata.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, až se vrátíte na jednání, tak co budete prosazovat za Českou republiku, jaká je tedy pozice Česka?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Tak pro nás je důležité ctít ten cíl, který si stanovila Evropská unie. 20 až 30 procent s tím, že 30 procent za Evropskou unii můžeme slíbit tehdy, když ty závazky ostatních zemí budou srovnatelné. Jsou tam některé důležité momenty, které jsou pro nás pozitivní, zapojení Spojených států, zapojení rozvíjejících se zemí, skutečnost, že se potvrzuje, že všichni společně jsou odhodláni omezovat emise tak, aby nepřekročilo oteplování 2 stupně Celsia. Ale uvidíme, jaké budou názory v tom, v té sedmadvacítce a jak, jak se vlastně rozhodne před tím, než proběhne závěrečné...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane, pane ministře, tomu já, tomu rozumím, že budete sledovat svých 26 kolegů a jaksi pozorovat jejich názory. Ptám se na váš názor, protože předpokládám, že po odletu Jana Fischera, předsedy vlády České republiky jste teď vy hlavou české delegace právě na tomto jednání. Tak který názor budete prosazovat?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Tak já jsem s panem premiérem tuhle záležitost před chvilkou konzultoval a předběžně jsme se dohodli, že pokud bude podpora sedmadvacítky, tak bychom se k ní mohli přidat. Uvidíme, jestli tam nebudou nějaké další konkrétní věci, které ostatní kolegové zvednou. O tom se teď budeme bavit, ale zdá se, že by pro nás mohla být ta dohoda jako celek přijatelná, ale musíme počkat na ten výsledek evropského jednání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Před malou chvílí vyšla ze světových agentur další zpráva, že americký prezident Barack Obama prohlásil, že všechny světové ekonomiky se poprvé v historii shodly na tom, že učiní nějaký krok v boji proti emisím skleníkových plynů a tedy globálním klimatickým změnám. Tak to se přece dá interpretovat tak, že ta dohoda už je hotová, protože Evropská unie je jednou ze světových ekonomik.

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Tak určitě ano. Evropská unie je důležitou světovou ekonomikou. My jsme se neúčastnili jednání, určitě ne všechny země Evropské unie a my si musíme toto potvrdit na, na tom koordinačním jednání a samozřejmě důležité je to, že to jsou nejenom rozvinuté země, ale i ty rychleji se rozvíjející, které se k těm svým závazkům přihlásily.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě z druhé strany, pane ministře, je vůbec pravděpodobné, že by se sedmadvacítka dohodla na tom, že tu dohodu mezi rozvojovými zeměmi a Spojenými státy americkými prostě nepodpoří?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Nelze to vyloučit, nepochybně by to znamenalo konec těch dnešních jednání a to určitě bude hrát roli v tom, jak se budeme teď rozhodovat. Spíše si myslím, že nakonec se k té dohodě přidáme, ale musíme si ještě chvilku počkat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, prezident Obama také řekl, že můžeme jít mnohem dál v tom boji proti klimatickým změnám, globálním klimatickým změnám, že ten postup, který byl použit a který možná bude použit do této doby, prostě není dostatečný. Bude Evropská unie, ale možná spíš mluvte za Českou republiku, ochotná se i k tomu nějakému hlubšímu plánu připojit?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Ten hlubší plán se bude dále diskutovat, určitě to nebude na této konferenci, mluví se o datu 2016, kdy už budou k dispozici další závěry vědeckého panelu IPCC a ty by měly, ty by měly naznačit, jak se nám daří, nebo nedaří s těmi cíli emisních redukcí dosahovat cílů nebo limitů globálního oteplování a to vyhodnocení by mělo proběhnout tedy zhruba v tom čase za nějakých 5, 6 let.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, je mi jasné, že vás čeká jednání, které bude možná hovořit i o jaksi finančních relacích celého tohoto plánu proti globálním klimatickým změnám, ale přesto, jaké sumy čekají zhruba Českou republiku v příštích letech, řekněme do roku 2020, pokud by ty plány, o kterých tady teď spolu hovoříme, byly přijaty?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Ty sumy, které tam jsou obsažené, jsou sumy, na kterých se Evropská unie již dohodla. To znamená, jsou to ty rychlé peníze ve výši 2,4 miliardy eur ročně, v kterých Česká republika má tedy tu částku zhruba 100 milionů korun ročně a pro ty dlouhodobé peníze od roku 2013 ten celkový závazek se bude teprve definovat, ale pro celou Evropskou unii se odhaduje zhruba ve výši 2 až 15 miliard dolarů ročně. Ale jak si to rozdělíme mezi evropskými zeměmi, bude ještě předmětem další debaty po Kodani.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Celé ty 2 týdny, co se jedná na kodaňském summitu, tak se je slyšet, že není vůle k tomu, aby byl uzavřen kompromis. Prostě země, ať už rozvojové nebo rozvinuté, se prostě nedokázaly po 2 týdny až dodneška na něčem dohodnout. Ale řekněte mi, kde je ten kompromis, když vy mi teď, pane ministře životního prostředí, říkáte, že to, co čeká Českou republiku do roku 2020, je v podstatě to, co chtěla Evropská unie. To znamená, že ten plán je to, co chtěla EU?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Ten posun, který je v tom posledním dokumentu je ve dvou věcech. Jednak společné přihlášení k závazku společně bojovat proti oteplení o více než 2 stupně Celsia společnými akcemi. A druhý posun je v tom, že rozvojové země dosud odmítaly převzít na sebe závazky z mezinárodní dohody. Oni... tak jak je ten text teď naformulován, tak vlastně jsou tam uvedeny ty závazky, ke kterým se samy zavázaly, ale význam toho je právě v tom, že by měly být zakotveny tím rozhodnutím, které by dnes mělo být přijato a později překlopeno do mezinárodní dohody.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, ještě jedna citace z agentury Reuters, prezident Spojených států amerických Barack Obama také řekl, že dohoda, která bude uzavřena v Kodani, nebude legálně či právně závazná a že jednotlivé státy si budou moci, řekněme, určit nebo samy sebe úkolovat v tom, jakým způsobem budou postupovat v redukci emisí skleníkových plynů. Je vůbec možné na základě takto legálně nezávazné dohody něčeho dosáhnout, někoho k něčemu přimět?

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Je to mezikrok. Bylo, bylo zřejmé, že zde nemůžeme uzavřít mezinárodní dohodu, už v podstatě když přijížděly delegace sem do Kodaně. Součástí toho rozhodnutí by mělo být pokračování práce v těch dvou pracovních skupinách do příštího zasedání, buď za půl roku nebo za rok. A je předpoklad, že by tam, tam by to mělo být přetvořeno do mezinárodně právního dokumentu. Mezi tím budou probíhat zřejmě ještě nějaká zpřesňování a další jednání, ale takto je to myšleno v tuto chvíli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře životního prostředí, díky za váš komentář, přeji hezký večer do Kodaně.

Jan DUSÍK, ministr životního prostředí, Kodaň
--------------------
Také díky, hezký večer do Prahy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak pojďme zpátky do studia Událostí, komentářů. Předseda Mezinárodní obchodní komory v České republice Jaromír Drábek je zde ve studiu, dobrý večer.

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí Duha by měl být připraven v brněnském studiu. Dobrý večer i vám, Vojtěchu.

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Drábku, jedna z těch vět, která dnes při těch rychlých posunech na jednání v kodaňském summitu zazněla, je, že by globální emise skleníkových plynů měly být sníženy o 50 procent do roku 2050 v porovnání s rokem 90, plus, jak říká agentura Reuters, dovětek o tom, že by vyspělé země redukovaly své emise dokonce o 80 procent. Tak pokud se tento text nebo nějaký podobný opravdu objeví mezi výsledky kodaňského summitu, tak bude to dobrá zpráva pro Českou republiku?

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
--------------------
Pro Českou republiku, stejně jako pro celý svět, je základem toho přístupu naprosto nepřipravená situace na to kodaňské jednání, protože tak jak dnes zpracovávaly ty vědecké týmy podklady pro kodaňské jednání, tak je naprosto zřejmé, že ty rozptyly odhadů vlivu skleníkových plynů na globální klima, ten rozptyl je takový, že dnes vůbec není jasné, jakým způsobem se bude ta situace projevovat za 20, za 30, za 50 let. Proto také to číslo 50 nebo 80 procent musíme brát jako spíše politickou deklaraci toho, že všechny státy světa nebo rozhodující ekonomiky chtějí s tímto fenoménem nějak pracovat. Ale myslím si, že ta konkretizace čísel, že přijde v budoucnu a že v tuto chvíli ta konkretizace čísel je skutečně velmi nadsazený politický akt, velmi nadsazené politické prohlášení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Kotecký, není trochu zvláštní logika, protože bezesporu je uplatňována už v průběhu čtrnáctidenního kodaňského summitu, že by vyspělé země měly jednak na jedné straně platit rozvojovým zemím na nějaké peníze na jejich snižování emisí, na pomoc ve snižování emisí skleníkových plynů a ještě sami rozvinuté ekonomiky budou redukovat své emise daleko více než třetí svět. Je tato logika v pořádku?

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
--------------------
Bohaté země způsobují mnohem větší exhalace než rozvojové státy. Česká republika vypouští asi 12 tun oxidu uhličitého na obyvatele a rok, Spojené státy asi 20 tun, zatímco Indie asi 1 tunu a Keňa asi 300 kilogramů. Takže je evidentní, že hlavní část odpovědnosti musí vzít bohaté země, které jsou největšími znečišťovali. A mimochodem bude to pro ně velmi výhodné, protože investicemi do zelených technologií, rozhýbání nových průmyslový odvětví, rozhýbáním inovací pomůžeme nejenom snížit exhalace, ale také snížit naši závislost na dovozu ropy a plynu, rozhýbáme ekonomiku, oživíme pracovní místa a tak dále.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Funguje takto ve vašem světě, pane Drábku, takto ta logika, že stačí investovat do zelených technologií a bude se rozvíjet ekonomika?

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
--------------------
Určitě ano. Ale ty investice musí být správně namířeny. A tady vidíme dva základní momenty. Jeden jsou investice do technologií ve vyspělých zemích a druhá, druhé hledisko je ten transfer finančních prostředků do rozvojových zemí. A oba ty, oba ty momenty mají velmi výrazná rizika. V tom prvním případě je velké riziko, že tak jako v řadě případů, nyní dám příklad, se budou stavět sluneční elektrárny tam, kde nesvítí slunce, větrné elektrárny tam, kde nefouká vítr, jenom proto, že je to nějaká podporovaná aktivita. V tom druhém momentu a toho si jsou naprosto jasně vědomi politici i ti, kteří vyjednávání, vyjednávají v Kodani a je to také jeden z těch momentů, na kterém to vyjednávání zadrhlo, je účelnost vynaložení těch transferů směrem k rozvojovým zemím. To znamená cílená pomoc do přejímání technologií, nikoliv transfer bez účelů a bez kontroly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy sám, vy sám chováte nějaké pochybnosti o tom, jestli ten transfer a popravdě řečeno, mluví se o 100 miliardách dolarů ročně do roku 2020, jestli je smysluplný?

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
--------------------
Ano, je potřeba si uvědomit, jaká je ta částka, to je více než dvojnásobek rozpočtu České republiky každý rok směrem k těmto zemím a tady je skutečně nutnou podmínkou, aby ty peníze byly efektivně využity. To znamená, aby šly do konkrétních projektů, které ale budou také vyhodnocovány a kontrolovány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Kotecký, existuje vůbec mechanismus, jakým způsobem takto ohromný balík peněz, kterým není vyloučeno, že ještě v průběhu kodaňského summitu bude možná zvýšen po tlaku rozvojových zemí, že by byla efektivní kontrola toho, jak bude využit?

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
--------------------
Tohle to bylo hlavní téma debat vyjednávání v posledních hodinách. Byla to věc, na které docházelo k největším střetům, zejména mezi Spojenými státy a Čínou a zdá se, že se podařilo ty problémy překlenout a že si skutečně bohaté země vynutily jasnou, přesnou, přísnou kontrolu nad těmito penězmi. Byla to věc, se kterou Evropa i Spojené státy odmítaly vůbec jakkoliv hnout a vyžadovaly naprosto nekompromisně, aby tam jasná kontrola byla. Je potřeba si uvědomit, že ty peníze nepůjdou jenom na to, abychom umožnili rozvojovým zemím zvyšovat životní úroveň, aniž by zvyšovaly svoji závislost na fosilních palivech a potažmo exhalace. On ve skutečnosti největší balík těch peněz půjde do napravování a předcházení škod, ke kterým by docházelo v nejchudších zemích v důsledku globálních změn podnebí kvůli exhalacím, kterým už nestihneme ani v téhle smlouvě zabránit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak ještě jednou se vraťme k případnému snižování emisí skleníkových plynů v České republice. Co by podle vašeho názoru, pane Drábku, přimělo české firmy, českou ekonomiku nebo český průmysl, chcete-li, k tomu, aby vzhledem k tomu, že je nastaven tak, že je hodně velkým emitentem těch znečišťujících látek, tak že by se začal chovat jinak?

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
--------------------
No, ono to není jenom specifikum České republiky, ale v České republice je to, je to vyhrocené.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pojďme se teď bavit o České republice.

Jaromír DRÁBEK, předseda, Mezinárodní obchodní komora v ČR
--------------------
Tady jde o to, že právě ty peníze, které jdou do zlepšování životního prostředí, tak jsou v řadě případů velmi špatně cíleny, protože jsou právě cíleny na umělé projekty, které nemají jasně vyhodnocené kritérium. Já dám příklad, a mluvil jsem o tom už částečně, pokud tady je celkem nejasná státní politika v tom, jak podporovat alternativní zdroje energií v tom smyslu střednědobém a dlouhodobém a na druhou stranu nejsou podporovány konkrétní úspory nebo jsou podporovány tak, že jsou neefektivní, až v poslední době s tím například ministerstvo životního prostředí udělalo některé pozitivní kroky, viz zelená a tak dále, to znamená zateplování, které v tom prvním období bylo absolutně nezpůsobilé se vyrovnat s tím, co bylo cílem. Protože tam byla tak přísná kritéria, že vlastně reálný žadatel nemohl v normální situaci uspět. Takže jde o to nastavovat ta kritéria co nejjednodušeji a co nejlépe, ale na základě toho, aby ty přínosy z vložené koruny byly co nejvyšší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jak vy, pane Kotecký, hodnotíte, řekněme, úsilí nebo snahu českého státu přimět své podniky, tím myslím podniky v České republice, aby se začaly chovat odpovědněji, co se týče emisí skleníkových plynů?

Vojtěch KOTECKÝ, programový ředitel, Hnutí Duha, Brno
--------------------
Česká republika by mohla patřit mezi země, které na tomhle velice vydělají. Nejenom proto, že jsme velkým dovozcem ropy a zemního plynu, Česká republika loni každý den, každý den utratila 380 milionů korun jenom za dovoz ropy a ropných výrobků. Ale také proto, že jsme země se strojírenskou tradicí s velmi schopnými inženýry, s velmi kvalifikovanými dělníky a rozhýbání těch nových průmyslových odvětví by mohla věc, by mohla být věc, která českým podnikům a českému průmyslu velmi pomůže se dostat do světové technologické špičky. Proto je problém v tom, že tady jsou sice dílčí konkrétní dobrá opatření, jako je třeba právě Zelená úsporám, ale celkově jsme hodně pozadu za západní Evropou a za Spojenými státy, za Japonskem v těchto programech a příležitosti, které by česká ekonomika a český průmysl měly, nám úplně zbytečně unikají.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pánové, oběma vám díky za komentář a díky za návštěvu Událostí, komentářů, přeji vám hezký večer a já jen dodám pro diváky České televize a ČT 24, že poslední zpráva z kodaňského summitu pochází od francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, který řekl: "Bylo dosaženo dohody, která obsahuje celou mezinárodní komunitu. A součástí této dohody je povinnost, aby všechny země, a to včetně Číny, do ledna roku 2010 podaly své plány na snížení emisí skleníkových plynů."

Video

ČT 2, 18. 12. 2009, pořad: Události, komentáře
Štítky
Osobnosti: Jaromír Drábek
Témata: Hospodářství
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme