Drábek: Snižovat důchody nikdo nechce

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem

30. 5. 2012

Jan BUMBA, moderátor

Protest důchodců v ulicích není senzace, ale tragédie. Tak glosoval předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes dnešní historicky první demonstraci důchodců, která se konala v Praze. Přišlo jich  něco mezi 1500 a 2000 a hlasitě požadovali odchod vlády. Vlády, která chce omezit valorizaci důchodů, které by měly růst jen o třetinu růst cen, nikoliv o celou inflaci jako dosud. Zástupci seniorů říkají, že tím je ohrožena lidská důstojnost, kabinet argumentuje na druhé straně, že jde o nutné opatření v zájmu snížení rozpočtového schodku. Zdeněk Pernes je teď naším hostem. Dobrý den.

Zdeněk PERNES, předseda Rady seniorů

Dobrý den.

Jan BUMBA

A na lince je také ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Vítám vás, dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

Dobrý podvečer.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, nevyhrotili jste důvody k protestu příliš dramaticky, když jste ho uspořádali pod heslem "Za přežití seniorů".

Zdeněk PERNES

Určitě ne. Pokud by vláda měla přesná čísla, tak by sama určitě věděla, že existují deseti tisíce seniorů, kteří mají 30, 40 korun denně na živobytí, když zaplatí nájem a předepsané léky. A že existuje sta tisíce seniorů, kteří žijí ve stresech. Jo, zkrátka snižovat reálnou kupní sílu penzí, to tady po 22 let transformace nebylo, to zkrátka, to je opravdu exces, který nemá obdoby. A přitom jde o malé částky, ta současně skromná valorizace penzí v okolních zemích je daleko progresivnější než ta naše česká, tak bude stát asi kolem 14 miliard korun. Rada chce 9,5 miliard ušetřit. Tak těch 14 miliard korun, to je 1,2 procenta státního rozpočtu. Čili je to otázka jenom priorita. My nabízíme, jakým způsobem to řešit, je to jenom ...

Jan BUMBA

My se, nezlobte se, moc se omlouvám, že jsem vám skákal do řeči, ale my se dostaneme k podrobnostem, ale chtěl jsem se zeptat na to, zda skutečně tedy podle vás není pochyb o tom, že ta pomalejší valorizace důchodů přímo existenčně ohrožuje určitou část seniorů, pane Pernesi?

Zdeněk PERNES

Některé skupiny určitě, některé skupiny určitě. Letošní inflace se odhaduje, odhaduje kolem 3,8 procent. Pokud bude tahle inflace, tak životní náklady důchodců vzrostou o 5,4 procent. A pokud to bude 5,4 procent, tak to je 500 korun měsíčně. A vláda bude kompenzovat 156 korun. Tak si to ... samozřejmě každý si udělá obrázek sám /nesrozumitelné/ čísel.

Jan BUMBA

Pane ministře Drábku, to asi není úplně příjemný pocit, být členem vlády, která poprvé přiměla seniory, aby uspořádali vlastní protestní akci tohoto typu.

Jaromír DRÁBEK

No, já samozřejmě nemám žádnou radost, že musím takový krok a navrhovat a podporovat, nicméně musíme se na situaci podívat reálnými očima, jiné země v Evropě z důvodu ekonomické stagnace musí zpomalovat růst důchodů, tam, kde to neudělali dostatečně včas, tak dnes dokonce musí skokově snižovat vyšší vyplácených důchodů nebo skokově zvyšovat věk odchodu do důchodu. I takové země, jako například Německo, zvyšují důchody výrazně méně, než kolik je inflace, ve Švédsku například dochází ke snižování, ke snižování výměry důchodů, to jsou přece země, které jsou svým sociálním systém na velmi vysoké úrovni a my se nemůžeme tvářit, že se nás ekonomická realita nedotýká.

Jan BUMBA

Zároveň ale, pane ministře, přece nechcete srovnávat příjmy německého nebo švédského důchodce s tím, co dostává důchodce český.

Jaromír DRÁBEK

V žádném případě nechci srovnávat výši příjmů. Já jenom chci ukázat, že ekonomická realita je prostě nějaká a my se podle ní musíme chovat, protože pokud bychom to neudělali, tak bychom se chovali nezodpovědně a musela by nějaká příští vláda za několik málo let, za 2, za 3 roky přistupovat ke snižování důchodů, a to přece nikdo z nás nechce.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, nedá se popřít, že v některých evropských zemích se důchody opravdu snižovaly, někdy i dost výrazně, a to nejen v Řecku, které je takovým extrémním příkladem. Není tedy, pane Pernesi, lepší nějak předejít tomuto scénáři, teď dát nějak do pořádku veřejné finance, aby to nebylo tak drastické třeba za pár let.

Zdeněk PERNES

To je rétorika této vlády. Při vší úctě k panu ministrovi, nevím, kde přišel k té informaci, že Německo valorizuje méně než v České republice, podle našich informací, ba naopak Německo valorizuje penze 2,3 procenta v západním sektoru a 3,2 procenta ve východním sektoru a inflace je tam očekávána 2,5 procenta. U nás budeme valorizovat 1,1 oproti té očekávané inflaci 3,8. Takže ta situace je naprosto obrácená.

Jan BUMBA

Ano, ale, pane Pernesi, jsou přece země, které musely skutečně sáhnout k velmi, velmi drastickým opatřením, včetně snižování důchodů.

Zdeněk PERNES

Ano, ale to zase je o něčem jiném. Vy jste správně říkal české penze jsou asi o třetinu horší, než je evropský průměr, tady už toho moc na to snižování není. Německá penze je kolem tisíce euro, rakouská kolem 12 tisíc euro, ta řecká byla kolem 1600 euro. No, tak oni samozřejmě mají kam snižovat, ale když máte průměrný, průměrnou penzi 10550 korun, a to je teda průměr, na to 54 procenta seniorů nedosahuje, takže když máte penzi kolem 8 tisíc a máte zaplatit nájem 9 tisíc, tak to teda si moc vyskakovat nemůžete.

Jan BUMBA

Pane ministře, ta argumentace je jasná, že v Česku není kam snižovat, jedna věc, skutečně jsou třeba makroekonomická data, ale co mají dělat ti lidé, co mají dělat ti důchodci, kteří kvůli třeba nižší valorizaci neutáhnou nájem, nebudou mít na živobytí.

Jaromír DRÁBEK

Já bych chtěl upozornit, že tyto případy samozřejmě řeší český sociální systém, od toho je systém pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, samozřejmě, že u těch, kteří mají skutečně nízké příjmy, tak to je záležitostí sociálního systému. Ale my skutečně musíme respektovat, to, co se děje v ekonomice, není možné postupovat nezodpovědně, já bych chtěl jenom opravit tu informaci, pokud tam padlo, že v Rakousku je průměrný důchod 12 tisíc euro, tak ...

Jan BUMBA

1200 pochopitelně ...

Jaromír DRÁBEK

Možná roční, nikoliv měsíčně.

Jan BUMBA

Takže řešením je požádat o nějakou dávku v nouzi, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK

Pokud, ale to samozřejmě funguje již nyní, samozřejmě, že je skupina důchodců, kteří nemohou ze svého důchodu, ze svého vypočítaného důchodu plně hradit svoje životní náklady, ale z toho je právě sociální systém, tak jako je tomu například u nezaměstnaných nebo u jiných ohrožených skupin obyvatelstva, například u rodin s dětmi.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, tento argument nepřijmete, že pokud někdo skutečně nebude mít na živobytí, tak ho prostě zachytí sociální síť tímto způsobem, že může požádat o nějakou dávku?

Zdeněk PERNES

Bohužel, ta situace je složitější. Na dávku hmotné nouzi můžete požádat, pokud jste osamoceny, pokud máte penzi kolem /nesrozumitelné/ životního minima, a to, pokud se nepletu, tak je 3410 korun. Tady těchto nízkopříjmových důchodců podle dat České správy sociálního zabezpečení žije naštěstí v České republice jenom asi 10 tisíc. A pokud se týká, pokud se týká teda toho příspěvku na bydlení, tak to samozřejmě ano, na druhé straně je potřeba vidět, ale že on je normativně nastaven a že třeba pro osamocenou, osamocenou seniorku, kde to jsou právě hlavně ty problémy zaplatitelnosti nájemního bytu osamocených seniorů, tak je vystaven na 7058 korun za měsíc. A u dvoučlenné rodiny seniora, tuším, je to 10153.

Jan BUMBA

Takže říkáte, že to by beztak těm lidem nepomohlo.

Zdeněk PERNES

To těm lidem pomůže málo samozřejmě, protože ty nájmy, ty nájmy se pohybují, byl jsem na Praze 6 minulý týden u jednoho slavného pana režiséra, a ten mi říkal, já mám nájem 19 tisíc. Naštěstí byli dva. Takže, ale ještě mají nějaké příjmy. A to je právě ten problém, že u nás neexistuje zákon o sociálním bydlení, nebo respektive zákon o sociálním bydlení seniorů, a to je jeden z těch našich požadavků, který jsme dneska vládě předali a který, který je obsažen v té seniorské petici, kterou předáme asi příští nebo další týden parlamentu.

Jan BUMBA

Pane ministře, otázka bydlení, to skutečně je asi komplexní věc, která bude vyžadovat nějaké větší řešení.

Jaromír DRÁBEK

Ano, určitě, ale zase musíme stát nohama na zemi, pokud někdo bydlí v bytě, kde je nájem 19 tisíc korun měsíčně, tak to určitě není částka, kterou by mohl hradit stát. Sociální síť skutečně slouží pro ty, kteří nemají dostatečné příjmy na základní životní náklady a tam ta sociální síť musí fungovat. A my samozřejmě určitě pečlivě prostudujeme ten požadavek, který směřuje k sociálnímu bydlení, ale to není tak, že bychom začínali z nuly, ale znovu říkám, ten systém takzvaných nepojistných sociálních dávek, to znamená, dávek hmotné nouze, doplatku na bydlení, příspěvku na bydlení, je nastaven tak, aby ty případy, které je potřeba objektivně zachytit, tak aby je zachytila, aby ty lidi, kteří nemají objektivně na to, aby mohli zaplatit svoje životní potřeby, tak aby jim stát pomohl.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, a prosím ještě krátce, kde by měl stát vzít na vyšší valorizaci penzí, komu ubrat, učitelům, soudcům, policistům.

Zdeněk PERNES

Ne, vůbec ne, my navrhujeme dva prosté manévry. My máme u nás taky jeden z experimentů, takzvané zastropované příjmy penzijního účtu na čtyřnásobku průměrné mzdy, takže až se ten čtyřnásobek průměrné mzdy odstropuje, tak jak to bylo u toho zdravotního pojištění, a hned budeme mít 14 miliard na tu penzi, tak to je jedna možnost, kterou navrhujeme. A druhá možnost je, aby se odložil druhý pilíř taky o ty 3 roky a budeme mít hned 20 miliard. Stačí jenom jeden tady tenhle ten instrument uplatit a bude na penze podle současného skromného mechanismu valorizace penzí.

Jan BUMBA

Pane ministře, prosím vaši krátkou reakci na tyto návrhy?

Jaromír DRÁBEK

Velmi stručná reakce, i když by to zasluhovalo skutečně dlouhý rozbor. Ta první varianta není možná z toho důvodu, že ve chvíli, kdy bychom zrušili stropy na sociálním pojištění, tak bychom také museli zvýšit důchody všem těm, kteří jsou v té příjmové kategorii a nad stropy, to je nakonec ... i souvisí to s nálezem Ústavního soudu, na základě kterého jsme museli minulý rok upravit schéma výpočtu důchodů. Co se týká té ...

Jan BUMBA

Odložení reformy.

Jaromír DRÁBEK

Co se týká té druhé varianty, tak to je skutečně návrh, který je reálný, ale by byl velmi poškozující, naopak zase dnešní mladou generaci, protože důchodová reforma už tady měla být před 10, před 15 lety, už dnes je ve velmi výrazném zpoždění a pokud ji budeme odkládat o další roky, tak dostaneme do problému dnešní mladou generaci.

Jan BUMBA

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK

Děkuji za pozvání, pěkný večer.

Jan BUMBA

Předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, i vám děkujeme, na shledanou.

Zdeněk PERNES

Taky děkuji za pozvání, hezký večer.

 

Jan BUMBA, moderátor

Protest důchodců v ulicích není senzace, ale tragédie. Tak glosoval předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes dnešní historicky první demonstraci důchodců, která se konala v Praze. Přišlo jich  něco mezi 1500 a 2000 a hlasitě požadovali odchod vlády. Vlády, která chce omezit valorizaci důchodů, které by měly růst jen o třetinu růst cen, nikoliv o celou inflaci jako dosud. Zástupci seniorů říkají, že tím je ohrožena lidská důstojnost, kabinet argumentuje na druhé straně, že jde o nutné opatření v zájmu snížení rozpočtového schodku. Zdeněk Pernes je teď naším hostem. Dobrý den.

Zdeněk PERNES, předseda Rady seniorů

Dobrý den.

Jan BUMBA

A na lince je také ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z TOP 09. Vítám vás, dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

Dobrý podvečer.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, nevyhrotili jste důvody k protestu příliš dramaticky, když jste ho uspořádali pod heslem "Za přežití seniorů".

Zdeněk PERNES

Určitě ne. Pokud by vláda měla přesná čísla, tak by sama určitě věděla, že existují deseti tisíce seniorů, kteří mají 30, 40 korun denně na živobytí, když zaplatí nájem a předepsané léky. A že existuje sta tisíce seniorů, kteří žijí ve stresech. Jo, zkrátka snižovat reálnou kupní sílu penzí, to tady po 22 let transformace nebylo, to zkrátka, to je opravdu exces, který nemá obdoby. A přitom jde o malé částky, ta současně skromná valorizace penzí v okolních zemích je daleko progresivnější než ta naše česká, tak bude stát asi kolem 14 miliard korun. Rada chce 9,5 miliard ušetřit. Tak těch 14 miliard korun, to je 1,2 procenta státního rozpočtu. Čili je to otázka jenom priorita. My nabízíme, jakým způsobem to řešit, je to jenom ...

Jan BUMBA

My se, nezlobte se, moc se omlouvám, že jsem vám skákal do řeči, ale my se dostaneme k podrobnostem, ale chtěl jsem se zeptat na to, zda skutečně tedy podle vás není pochyb o tom, že ta pomalejší valorizace důchodů přímo existenčně ohrožuje určitou část seniorů, pane Pernesi?

Zdeněk PERNES

Některé skupiny určitě, některé skupiny určitě. Letošní inflace se odhaduje, odhaduje kolem 3,8 procent. Pokud bude tahle inflace, tak životní náklady důchodců vzrostou o 5,4 procent. A pokud to bude 5,4 procent, tak to je 500 korun měsíčně. A vláda bude kompenzovat 156 korun. Tak si to ... samozřejmě každý si udělá obrázek sám /nesrozumitelné/ čísel.

Jan BUMBA

Pane ministře Drábku, to asi není úplně příjemný pocit, být členem vlády, která poprvé přiměla seniory, aby uspořádali vlastní protestní akci tohoto typu.

Jaromír DRÁBEK

No, já samozřejmě nemám žádnou radost, že musím takový krok a navrhovat a podporovat, nicméně musíme se na situaci podívat reálnými očima, jiné země v Evropě z důvodu ekonomické stagnace musí zpomalovat růst důchodů, tam, kde to neudělali dostatečně včas, tak dnes dokonce musí skokově snižovat vyšší vyplácených důchodů nebo skokově zvyšovat věk odchodu do důchodu. I takové země, jako například Německo, zvyšují důchody výrazně méně, než kolik je inflace, ve Švédsku například dochází ke snižování, ke snižování výměry důchodů, to jsou přece země, které jsou svým sociálním systém na velmi vysoké úrovni a my se nemůžeme tvářit, že se nás ekonomická realita nedotýká.

Jan BUMBA

Zároveň ale, pane ministře, přece nechcete srovnávat příjmy německého nebo švédského důchodce s tím, co dostává důchodce český.

Jaromír DRÁBEK

V žádném případě nechci srovnávat výši příjmů. Já jenom chci ukázat, že ekonomická realita je prostě nějaká a my se podle ní musíme chovat, protože pokud bychom to neudělali, tak bychom se chovali nezodpovědně a musela by nějaká příští vláda za několik málo let, za 2, za 3 roky přistupovat ke snižování důchodů, a to přece nikdo z nás nechce.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, nedá se popřít, že v některých evropských zemích se důchody opravdu snižovaly, někdy i dost výrazně, a to nejen v Řecku, které je takovým extrémním příkladem. Není tedy, pane Pernesi, lepší nějak předejít tomuto scénáři, teď dát nějak do pořádku veřejné finance, aby to nebylo tak drastické třeba za pár let.

Zdeněk PERNES

To je rétorika této vlády. Při vší úctě k panu ministrovi, nevím, kde přišel k té informaci, že Německo valorizuje méně než v České republice, podle našich informací, ba naopak Německo valorizuje penze 2,3 procenta v západním sektoru a 3,2 procenta ve východním sektoru a inflace je tam očekávána 2,5 procenta. U nás budeme valorizovat 1,1 oproti té očekávané inflaci 3,8. Takže ta situace je naprosto obrácená.

Jan BUMBA

Ano, ale, pane Pernesi, jsou přece země, které musely skutečně sáhnout k velmi, velmi drastickým opatřením, včetně snižování důchodů.

Zdeněk PERNES

Ano, ale to zase je o něčem jiném. Vy jste správně říkal české penze jsou asi o třetinu horší, než je evropský průměr, tady už toho moc na to snižování není. Německá penze je kolem tisíce euro, rakouská kolem 12 tisíc euro, ta řecká byla kolem 1600 euro. No, tak oni samozřejmě mají kam snižovat, ale když máte průměrný, průměrnou penzi 10550 korun, a to je teda průměr, na to 54 procenta seniorů nedosahuje, takže když máte penzi kolem 8 tisíc a máte zaplatit nájem 9 tisíc, tak to teda si moc vyskakovat nemůžete.

Jan BUMBA

Pane ministře, ta argumentace je jasná, že v Česku není kam snižovat, jedna věc, skutečně jsou třeba makroekonomická data, ale co mají dělat ti lidé, co mají dělat ti důchodci, kteří kvůli třeba nižší valorizaci neutáhnou nájem, nebudou mít na živobytí.

Jaromír DRÁBEK

Já bych chtěl upozornit, že tyto případy samozřejmě řeší český sociální systém, od toho je systém pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, samozřejmě, že u těch, kteří mají skutečně nízké příjmy, tak to je záležitostí sociálního systému. Ale my skutečně musíme respektovat, to, co se děje v ekonomice, není možné postupovat nezodpovědně, já bych chtěl jenom opravit tu informaci, pokud tam padlo, že v Rakousku je průměrný důchod 12 tisíc euro, tak ...

Jan BUMBA

1200 pochopitelně ...

Jaromír DRÁBEK

Možná roční, nikoliv měsíčně.

Jan BUMBA

Takže řešením je požádat o nějakou dávku v nouzi, pane ministře?

Jaromír DRÁBEK

Pokud, ale to samozřejmě funguje již nyní, samozřejmě, že je skupina důchodců, kteří nemohou ze svého důchodu, ze svého vypočítaného důchodu plně hradit svoje životní náklady, ale z toho je právě sociální systém, tak jako je tomu například u nezaměstnaných nebo u jiných ohrožených skupin obyvatelstva, například u rodin s dětmi.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, tento argument nepřijmete, že pokud někdo skutečně nebude mít na živobytí, tak ho prostě zachytí sociální síť tímto způsobem, že může požádat o nějakou dávku?

Zdeněk PERNES

Bohužel, ta situace je složitější. Na dávku hmotné nouzi můžete požádat, pokud jste osamoceny, pokud máte penzi kolem /nesrozumitelné/ životního minima, a to, pokud se nepletu, tak je 3410 korun. Tady těchto nízkopříjmových důchodců podle dat České správy sociálního zabezpečení žije naštěstí v České republice jenom asi 10 tisíc. A pokud se týká, pokud se týká teda toho příspěvku na bydlení, tak to samozřejmě ano, na druhé straně je potřeba vidět, ale že on je normativně nastaven a že třeba pro osamocenou, osamocenou seniorku, kde to jsou právě hlavně ty problémy zaplatitelnosti nájemního bytu osamocených seniorů, tak je vystaven na 7058 korun za měsíc. A u dvoučlenné rodiny seniora, tuším, je to 10153.

Jan BUMBA

Takže říkáte, že to by beztak těm lidem nepomohlo.

Zdeněk PERNES

To těm lidem pomůže málo samozřejmě, protože ty nájmy, ty nájmy se pohybují, byl jsem na Praze 6 minulý týden u jednoho slavného pana režiséra, a ten mi říkal, já mám nájem 19 tisíc. Naštěstí byli dva. Takže, ale ještě mají nějaké příjmy. A to je právě ten problém, že u nás neexistuje zákon o sociálním bydlení, nebo respektive zákon o sociálním bydlení seniorů, a to je jeden z těch našich požadavků, který jsme dneska vládě předali a který, který je obsažen v té seniorské petici, kterou předáme asi příští nebo další týden parlamentu.

Jan BUMBA

Pane ministře, otázka bydlení, to skutečně je asi komplexní věc, která bude vyžadovat nějaké větší řešení.

Jaromír DRÁBEK

Ano, určitě, ale zase musíme stát nohama na zemi, pokud někdo bydlí v bytě, kde je nájem 19 tisíc korun měsíčně, tak to určitě není částka, kterou by mohl hradit stát. Sociální síť skutečně slouží pro ty, kteří nemají dostatečné příjmy na základní životní náklady a tam ta sociální síť musí fungovat. A my samozřejmě určitě pečlivě prostudujeme ten požadavek, který směřuje k sociálnímu bydlení, ale to není tak, že bychom začínali z nuly, ale znovu říkám, ten systém takzvaných nepojistných sociálních dávek, to znamená, dávek hmotné nouze, doplatku na bydlení, příspěvku na bydlení, je nastaven tak, aby ty případy, které je potřeba objektivně zachytit, tak aby je zachytila, aby ty lidi, kteří nemají objektivně na to, aby mohli zaplatit svoje životní potřeby, tak aby jim stát pomohl.

Jan BUMBA

Pane Pernesi, a prosím ještě krátce, kde by měl stát vzít na vyšší valorizaci penzí, komu ubrat, učitelům, soudcům, policistům.

Zdeněk PERNES

Ne, vůbec ne, my navrhujeme dva prosté manévry. My máme u nás taky jeden z experimentů, takzvané zastropované příjmy penzijního účtu na čtyřnásobku průměrné mzdy, takže až se ten čtyřnásobek průměrné mzdy odstropuje, tak jak to bylo u toho zdravotního pojištění, a hned budeme mít 14 miliard na tu penzi, tak to je jedna možnost, kterou navrhujeme. A druhá možnost je, aby se odložil druhý pilíř taky o ty 3 roky a budeme mít hned 20 miliard. Stačí jenom jeden tady tenhle ten instrument uplatit a bude na penze podle současného skromného mechanismu valorizace penzí.

Jan BUMBA

Pane ministře, prosím vaši krátkou reakci na tyto návrhy?

Jaromír DRÁBEK

Velmi stručná reakce, i když by to zasluhovalo skutečně dlouhý rozbor. Ta první varianta není možná z toho důvodu, že ve chvíli, kdy bychom zrušili stropy na sociálním pojištění, tak bychom také museli zvýšit důchody všem těm, kteří jsou v té příjmové kategorii a nad stropy, to je nakonec ... i souvisí to s nálezem Ústavního soudu, na základě kterého jsme museli minulý rok upravit schéma výpočtu důchodů. Co se týká té ...

Jan BUMBA

Odložení reformy.

Jaromír DRÁBEK

Co se týká té druhé varianty, tak to je skutečně návrh, který je reálný, ale by byl velmi poškozující, naopak zase dnešní mladou generaci, protože důchodová reforma už tady měla být před 10, před 15 lety, už dnes je ve velmi výrazném zpoždění a pokud ji budeme odkládat o další roky, tak dostaneme do problému dnešní mladou generaci.

Jan BUMBA

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkujeme za rozhovor, na shledanou.

Jaromír DRÁBEK

Děkuji za pozvání, pěkný večer.

Jan BUMBA

Předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, i vám děkujeme, na shledanou.

Zdeněk PERNES

Taky děkuji za pozvání, hezký večer.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme