Dolaďování kapitoly zdravotnictví

Rozhovor s kandidátem na ministra Leošem Hegerem

7. 7. 2010 | 08:08

moderátor

--------------------

Jak jste slyšeli, po přestávce na svátky dnes budou špičky stran rodící se koalice dolaďovat poslední resty z minulých dnů. Především by se měly dohodnout na způsobech řešení koaličních neshod, lidově řečeno, na pojistkách proti tomu, aby se jedna strana stala otloukánkem druhých dvou. Co se týče programu, je prakticky dobojováno, vyjma jedné položky v kapitole zdravotnictví, o které by se dnes měla rovněž dohadovat K9, včetně pravděpodobného budoucího ministra zdravotnictví za TOP 09 Leoše Hegera. A právě on je přes telefonní linky naším hostem ve Světě o osmé, dobrý den.

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Dobrý den.

 

moderátor

--------------------

Člen vyjednávací K9 Petr Gazdík řekl, že vy jako člověk, který bude ty změny ve zdravotnictví prosazovat, tak byste s nimi měl být ztotožněn, takže jste s tím, co zatím bylo vyjednáno, opravdu ztotožněn?

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak já si myslím, že v těch 40 bodech by se samozřejmě našly drobnosti, o kterých by bylo možno donekonečna diskutovat, ale všechny zásadní věci jsou tam nasměrovány tak, jak je s nimi možno z mého pohledu pracovat, takže zásadní problém nemám.

 

moderátor

--------------------

Tak samozřejmě, že v tomto rozhovoru není čas donekonečna rozebírat některé otázky, ale přece jenom tedy, co z těch drobností byste jmenoval, co by mohlo působit vám jako budoucímu ministrovi zdravotnictví určité potíže?

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak já bych jmenoval jeden bod, tam je napsáno, že bude zrušen tarifní systém odměňování lékařů, tuším, nebo zdravotnických pracovníků obecně, já si nejsem jist, jestli tohle je opravdu dobrý nástroj pro to ovlivnit pozitivně vývoj mezd ve zdravotnictví, zkušenost z minulosti ukázala, že naopak tam, kde ty tarifní platy byly zrušeny, tam, kde nemocnice byly odstátněny, staly se z nich akciové společnosti, tak tam někde naopak ty platy jsou nízké, protestovaly proti tomu zdravotnické odbory a Lékařský odborový klub a myslím si, že ta příčina je v tom, že některé nemocnice prostě na ty platy nemají peníze, na druhou stranu tam, kde ty tarifní platy jsou, tak ony poskytují dost široké rozmezí, nad ten tarifní základ je možno pro nižší kategorie poskytovat ještě 40 procent nadtarifních složek navíc nebo osobní ohodnocení a u vyšších kategorií, zcela určitě u lékařů, až do 100 procent a prostě to se téměř, s výjimkou nějakých špičkových několika nemocnic, tak to se neděje v takovém objemu, takže ten prostor ...

 

moderátor

--------------------

Budete se snažit ještě, ještě přesvědčit partnery v koalici, aby třeba od tohoto ustoupili?

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Já bych s nimi o tom rád mluvil a protože jsem u těch vyjednávání nebyl a snažil jsem se sice získat některé informace o něm, ale nezískal jsem všechny, tak bych tuhle tu otázku rád otevřel a alespoň osondoval, jestli tam nedošlo třeba k nějakému nedorozumění, jestli se tam všechny informace řekly a jestli o tom není možno ještě diskutovat. Pokud ne, tak já mám za sebou tvrdou manažerskou školu a myslím si, že i nakonec manažer zdravotnického systému, byť to musí být systém vedený do jisté míry politicky, tak že se musí přizpůsobit určitým mantinelům a budou-li tady zadání z vyšší moci, tak já samozřejmě je potom budu respektovat.

 

moderátor

--------------------

Teď ještě k tomu poslednímu v podstatě, co ještě nebylo vyřešeno a co by dnes měla probírat K9, a to je údajně výše regulačních poplatků, některé zdroje zase říkají, že se vede spor o to, jestli zrušit, nebo nezrušit vůbec poplatek za položku na receptu, jak byste vy osobně tuhle otázku řešil?

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

No, tak já už jsem několikrát, já už jsem několikrát říkal do médií, jak, jaký já bych měl na to soukromý názor a já si skoro myslím, že už teďka přestává být prostor na to, abych říkal své soukromé názory a pomalu se začal připravovat na to, že ...

 

moderátor

--------------------

Ano, tak, dejme tomu, jako budoucí ministr zdravotnictví.

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Tak já vím, že v té, v těch dohodách zazněly názory v relativně širokém rozpětí nechat poplatky tak, jak jsou, nebo zrušit poplatky za recept, nebo naopak některé poplatky zvýšit. Já bych na tu vaší otázku, protože jaksi o tom nechci před těmi jednáními mluvit, dokud jsem s těmi partnery nemluvil, tak já bych řekl jenom obecně, že to má několik takových problémů vyššího rázu, ten systém poplatků by měl být obecně sociálně spravedlivý, to možná teďka tak úplně stoprocentně není a v tom by byly potřeba úpravy. Za druhé, ten systém by měl být administrativně jednoduchý, takže riziko, když do něj teďka zasáhnete a někdo řekne třeba: "Nebude se vybírat tak, že to bude spadat do příjmů lékařů, ale bude to příjem zdravotních pojišťoven, jak je to v Německu," tak to není špatný nápad, ale způsobí to obrovské administrativní zemětřesení a já jsem zažil zavádění poplatků v nemocnici, a to trvalo rok skoro, než se ta zdravotnická zařízení na to usadila, aby to takhle bylo, čili tenhle, tenhle ten administrativní, to administrativní zatížení je důležitý aspekt, který se musí ošetřit a poslední ...

 

moderátor

--------------------

A co říkáte ..., promiňte, ano, ještě poslední položka, řekněte?

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

No, třetí věc je, aby ty poplatky opravdu měly nějaký motivační charakter a aby dávaly v podstatě návod pacientům, jak by se měli chovat, co od nich ten systém chce, aby dělali, aby třeba někam chodili víc, než chodí dnes a někam chodili míň, a to ten systém tak, jak je nastaven, taky jako úplně nesplňuje, takže to zadání ...

 

moderátor

--------------------

A z toho, z toho, co ..., promiňte, že vás přerušuji, protože náš čas téměř vypršel, z toho, co říkáte, bylo by pro vás přijatelné, kdyby třeba ten poplatek za položku byl zrušen úplně, protože třeba podle Věcí veřejných poškozuje chronické pacienty a důchodce, tedy není spravedlivý a ...

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Myslíte na položku receptu, na receptu?

 

moderátor

--------------------

Na receptu a na druhé straně zase, kdyby se vyřadily léky do těch 30, 40 nebo 50 korun z pojištění vůbec, je to podle vás řešení?

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

No, je to jedno z možných řešení, které bude kompromisní, on je ještě jeden čtvrtý aspekt, který jsem neřekl, a to jest, že příští rok se zdravotnictví řítí trošku do krize finanční a že není možno zase s těmi poplatky teďka momentálně nakládat tak, že se jich polovina zruší a bude v tom systému o miliardu méně taky, takže to je velmi, velmi složitý, složitý puzzle, bych řekl, a je potřeba, aby ta koaliční dohoda byla napsaná trošku s nějakým prostorem ještě o nich jednat, například letos poplatky zůstanou zachovány a pro příští rok se připraví systém, který bude splňovat nějaké obecné parametry a začne se na tom intenzivně pracovat.

 

moderátor

--------------------

Tak doufejme, že ten puzzle sestavíte vyváženě i během těch dnešních jednání ...

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Děkuju, já bych byl strašně rád, kdyby se to povedlo.

 

moderátor

--------------------

Já vám děkuji za rozhovor, to byl pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví ...

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Děkuji.

 

moderátor

--------------------

... za TOP 09 Leoš Heger, na slyšenou.

 

Leoš HEGER, pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví /TOP 09/

--------------------

Na shledanou.

 

moderátor

--------------------

Je čtvrt na devět a jedna minuta, poslechněte si stručný zpravodajský souhrn.

 

ČRo, 7. 7. 2010, Pořad: Rozhovor na aktuální téma

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví