Dálniční síť v ČR a její rozvoj

Otázky Václava Moravce speciál II. část

17. 3. 2010
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pro tuto chvíli děkuji ředitelce výzkumu agentury SC&C Janě Hamanové. Výstavba dálnic a dopravní infrastruktury. Téma, které v souvislosti s těmi letošními sněmovními volbami, ostatně bylo tomu i před 4 lety, trápí občany všech krajů České republiky. Podívejme se teď na dálniční síť v České republice. Ředitelství silnic a dálnic počítalo na přelomu loňského a letošního roku s tím, že otevře 72 kilometrů nových dálničních komunikací. Pokud všechno půjde podle plánu, bude to druhý největší roční přírůstek české dálniční sítě. Víc kilometrů se otevíralo jen v roce 2006. Už vidíte sami mapu České republiky, dálniční síť a chystané úseky jejího rozšíření. V létě se má otevřít část Pražského okruhu, tedy 24 nových kilometrů, které propojí plzeňskou a brněnskou dálnici a ulehčí tak dopravě v Praze. Výrazným posunem má být dokončení dálnice D1 na střední Moravě včetně křižovatky u Hulína, odkud bude pokračovat rychlostní silnice R55 do Otrokovic. Nové úseky přibudou také rychlostním silnicím R4 u Písku a R6 u Karlových Varů, jak to ostatně vidíte na mapě České republiky. Otazník visí nad dálnicí D8, která má propojit Prahu a Ústí nad Labem, otevření posledního 16 kilometrového úseku přes České středohoří je plánováno na listopad letošního roku. Dalším hostem Otázek je také v Praze, tentokrát generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfréd Brunclík. Přeji vám hezký dobrý večer, vítejte v Otázkách.

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Já také přeji hezký dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane řediteli, co může zabránit ještě otevření těch 72 kilometrů dálniční sítě, nové části dálniční sítě České republiky, což chcete letos spustit?

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Tak, na vaši otázku je třeba odpovědět zejména s ohledem na situaci na výstavě dálnice D8. Tato situace je taková, že z důvodu různých obstrukčních přístupů aktivistických organizací nemáme na dostavbu této 17 kilometrové části dálnice D8 ještě v tuto chvíli všechna stavební povolení a domnívám se, že hovořit o tom, že na Vánoce tohoto roku bude dálnice otevřená, je dneska dosti iluzorní záležitost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že D8, když to řeknu lidově, tak D8 pro letošní rok odpískáte.

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Když se ptáte takto, řekněme na rovinu. Nevidím v tuto chvíli sílu, která by dokázala dohonit skluzy, které z titulu těch nevydaných stavebních povolení máme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď když se podíváte na D11. Probírali jsme tady farmářku Havránkovou. Dohoda, to případné vyjednávání má být ujednáno do, řekněme, konce dubna, pokud vláda tu dohodu schválí. Kdy by pak lidé do Hradce Králové mohli už dojet a nemuseli by sjíždět z dálnice 3, respektive 4 kilometry před Hradcem.

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Pokud všechny ty stanovené úkoly, které souvisejí s naplněním dohody tak, jak byla koncipována v usnesení z 8. února letošního roku vládou České republiky, tak předpokládáme, že v létě by mohly být nebo do léta by mohly být podepsány všechny smluvní záležitosti s tím související. Stavba by mohla proběhnout ve zkráceném režimu přípravy, s archeologickým průzkumem, majetkoprávní zbývající přípravou již prakticky vyřešenou a do dvou let bychom mohli tu dálnici zprovoznit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane řediteli, ještě jedna věc a to mi říkalo mnoho Hradečáků, že na to se určitě zeptejte. Proč, když D11 je jednou z nejnovějších dálnic, tak proč na ní Ředitelství silnic a dálnic zkouší, jak to vypadá na D1, to znamená drncá. Už se nám zvlnila část úseku mezi Poděbrady a Hradcem Králové. O čem podle vás vypovídá to, že během dvou let jsou v České republice dva nové úseky dálnic, které se reklamují, D47 do Ostravy a část D11.

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Ano, máte pravdu. Z těch nových úseků, kterých jsme v posledních letech otvírali 50-70 kilometrů ročně, skutečně na těchto dvou místech vznikají závady, které jsou závadami záručními a když se zamyslíme nad příčinou těchto závad, musíme konstatovat, že to nemusí být otázka toho vlastního povrchu, ale že ten problém může vzniknout i v podloží. My musíme zhotoviteli prokázat kde a na čí straně vznikla ta chyba. To nemusí být jenom otázka zhotovitele, může to být otázka i vadného projektu nebo vadného geologického průzkumu. V každém případě bych chtěl říct, že kvalita je asi prvořadou záležitostí, který investor řeší a že rozhodně nepřipustíme, aby ty opravy těchto závad byly na úkor daňových poplatníků.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že ta oprava D11 zvlněné nebude stát státní pokladnu a daňové poplatníky ani korunu?

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Řekl jsem to, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, jestli to také garantujete, pane řediteli?

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Vyplývá to ze smluv, které máme se zhotoviteli uzavřeny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pro tuto chvíli děkuji. Podívejme se na to, o čem budou také v budoucnu poslanci jednat a co je klíčové i pro rozhodování vlády. Jestli by soukromí investoři měli vrhnout peníze, pokud budou chybět státní pokladně a že chybí. To znamená, PPP projekty. Podívejme se na data. Většina lidí se v Královéhradeckém kraji přiklání k výstavbě dálnic pomocí soukromých investorů, kterým bude jejich investici následně stát splácet a to v průběhu třeba 30 let. K výstavbě dálnic pomocí soukromých investorů se přiklání určitě a spíše 68% obyvatel Královéhradeckého kraje. Zbytek dotázaných tvrdí, že by si měl výstavbu dálnic platit stát ze svého. Opět odpovídala ta necelá tisícovka respondentů v bleskovém výzkumu agentur SC&C a STEM pro dnešní Otázky v Královéhradeckém kraji. Pokud by sociální demokraté a máte ty ambice paní poslankyně Orgoníková, byli ve vládě, kolik těch PPP projektů, tedy partnerství soukromého kapitálu a státu. Soukromý kapitál by to zainvestoval, stát by to pak postupně spláce. Kolik těch projektů a jakým způsobem by měla vláda uskutečňovat?

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Pokud by vládla sociální demokracie, tak by měla...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já předpokládám, že byste nemluvila za ODS.

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
To určitě ne pane redaktore. Samozřejmě, pokud budeme vládnout a očekávám, že vládnout budeme, tak bychom prosazovali PPP projekty a sice z toho důvodu, že to je velice logická záležitost. Již jsme chtěli realizovat při výstavby dálnice D47.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale tehdy Špidlova vláda to zrušila.

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Bohužel, tehdy to, ano tehdy to neprošlo, byť tam byly slušné offsetové programy, ale bohužel to neprošlo. Ale teď si myslím, že se vytvoří takové podmínky, aby PPP projekty mohly být realizovány. Vytvoří to nová pracovní místa, myslím si že výstavba silnic a dálnic, že to bude jedním z klíčových boomů výstavby.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že podle vás není možné v budoucnu stavět dálnice jinak než za soukromé peníze, peníze soukromých investorů?

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Ne, to se nedomnívám. Samozřejmě, že máme Státní fond dopravní infrastruktury, který je naplňován. Mohu říci jak je naplněn pro letošek, ale nevím jestli...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tam je ještě dost peněz, ale ono to bude horší v tom dalším volebním období.

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Ano, teď tam je 96,4 miliardy korun. Pak můžeme použít Evropskou investiční banku nebo Evropskou rozvojovou banku a potom také fondy Evropské unie, ale domnívám se, že ty PPP projekty že by se měly realizovat a že by měly skutečně prospět. Jinak bych chtěla ještě udělat takový jenom velice kratičkou noticku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Opravdu to musí být krátké, abyste mi...

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Vy se na mě opravdu nebudete zlobit, já se omlouvám, ale já bych jenom chtěla říci, že by se okolo dálnice konkrétně tady na Královéhradecku, protože jsme na nejlepší půdě v Polabí, by se neměla stavět logistická centr, což je pouze honosný název pro překladiště a zabírá to zemědělskou půdu a tu pak už bychom nikdy v Polabí neměli, to si myslím, že je důležité. A tam bychom se všichni měli snažit, aby byla zachována.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Krásně jste mi utekla od těch PPP projektů. Paní poslankyně Marková, jestliže dojdou peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury, především privatizační zdroje a zároveň už nebude tolik peněz i z evropských fondů na dopravní infrastrukturu. Vidí i KSČM cestu právě v tom, že by stavěli soukromí investoři a stát jim splácel nebo by spíš měl shánět peníze stát?

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
PPP projekty určitě nejsou samospasitelné a určitě nejsou jedinou cestou, jak stavět dálnice v České republice. Myslím si, že kromě těch soukromých investorů, kteří by měli být určitě v menšině, protože PPP projekty nejsou vždycky úplně ty nejlepší, tak by řešení bylo určitě v tom, kdybychom ty dálnice stavěli levněji. Protože Česká republika staví nejdražší dálnice v celé Evropě. Za ty peníze, které vynakládáme, například jestliže v loni bylo postaveno 53 kilometrů dálnic za 45 miliard, tak v Německu se za stejné peníze postaví více než 100 kilometrů. Takže možná by stačilo...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte paní poslankyně, vy také argumentujete Německem. To je krásné, že vy jste poslankyní už delší dobu...

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
Ale i v Itálii i v dalších zemích se staví levněji než u nás.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale to je přece také, to jde na vrub vám i jako poslancům. Takže to se rozčilujete...

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
To určitě, s tím zásadně nesouhlasím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je jasné, že parlamentní trojka, respektive tři lídři, kteří byli v Poslanecké sněmovně, protože i Hana Orgoníková kroutí hlavou, tak budou se zastávat poslanců, že vy za to nemůžete, ale například ministerstvo dopravy jasně tvrdí, že tady je velký vliv obcí a jejich rozhodování, protože většina obcí chce mít sjezd co nejblíže u své obce a i proto i na počet kilometrů dálnic máme největší množství sjezdů, například u nově budovaných dálnic. To znamená, že vy byste vzali jako KSČM například pravomoci obcím a nebo byste jim řekli, chcete-li sjezd, postavte si ho za své?

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
To v žádném případě pane Moravče.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale pak zase budete mít ty nejdražší dálnice.

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
Nejdražší dálnice nejsou pro, nejdražší dálnice nejsou jenom proto, že skutečně máme tolik obcí a měst, ke kterým je potřeba udělat ty sjezdy a další věci, to máte sice pravdu, ale na druhou stranu největší problém je skutečně ve výkupu pozemků. Protože cena na jeden kilometr dálnice vlastně obsahuje v sobě 28% za výkup pozemků a zase opět musím použít to Německo, ale v Německu to je 0,6%. Takže vezměte si jakým způsobem, proč jsou ty dálnice drahé.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane poslanče Kochane, vy byste měl po volbách tu odvahu, protože tak tomu bývá, že když jsou poslanci ve vlastním kraji, tak říkají ano budeme podporovat obce a podobně, ale zároveň ty dálnice přece prodražuje i opravdu velké množství sjezdů. To znamená říct obcím, budete muset se smířit s tím, že sjezd z dálnice bude delší a bude k vám delší cesta, protože české dálnice jsou opravdu velmi drahé, například při srovnání s Německem.

Jozef KOCHAN, krajský lídr strany /ODS/
--------------------
Ano, vy jste to už vlastně na začátku tady řekl, že je tam rozbujelá administrativa, to je jedna věc. Druhá věc je plánování, plánování výstavby dálnic, to je další věc, kterej prodražuje tenhle ten systém. Další je prostě výběrové řízení nějaké firmy, která prostě to bude realizovat. Pak tam chybí kontrola a když už mluvíme o financování, tak my máme v programu nebo chceme, aby to financování bylo z několika zdrojů a sice jednak z Evropské unie, každý rok alespoň 25 miliard, potom finance když by došly, tak bychom museli vydat nějaké dluhopisy a pak by přišly na řadu i ty PPF fondy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne PPF, PPP.

Jozef KOCHAN, krajský lídr strany /ODS/
--------------------
PPP, jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, možná pokud by vám PPF ty dálnice stavěla...

Jozef KOCHAN, krajský lídr strany /ODS/
--------------------
PPP, omlouvám se.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já jestli nejste domluven s nějakým strategickým investorem a my o tom ještě nevíme.

Jozef KOCHAN, krajský lídr strany /ODS/
--------------------
No, je to možný.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane Leoši Hegeře, když se podíváte na budoucí výstavbu dálnic, je nezbytné aby tady byl právě vstup těch soukromých investorů a myslíte si nutně, že právě ty spolupráce toho veřejného kapitálu s tím soukromým nutně zajistí i nižší cenu výstavby dálnic, že to může prospět ceně dálnic v Česku?

Leoš HEGER, krajský lídr strany /TOP 09/
--------------------
Tak já si myslím, že PPP projekty jsou trošku módou. Já musím říct, že jsem rád, že tady máme dvě dámy v tomto panelu, ale dovolil bych si komentovat dva jejich výroky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, vy mi nejdřív odpovězte na tu otázku s dovolením.

Leoš HEGER, krajský lídr strany /TOP 09/
--------------------
Ano, tím komentářem na to odpovím. Paní poslankyně Orgoníková se soudila s městem Hradec Králové kvůli PPP projektu, kvůli takzvané privatizaci VAKu, takže její názor se posunul.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ona mluvila o výstavbě dálnic a silnic, ale nekomentujte mi tady dvě poslankyně, odpovězte mi jasně, jestli mohou PPP projekty přispět k tomu, že cena 1 kilometru dálnice v Česku bude levnější?

Leoš HEGER, krajský lídr strany /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že oni sem nevstoupí žádní investoři do PPP projektů, pokud budeme mít zákony takové, jaké jsou a dokud nebude zákon o liniových stavbách, tak prostě je to strašné riziko a ti investoři na tom budou stejně jako jsou současní projektanti a investoři pod hlavičkou státu. To je velký, seriózní problém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jane Hrdino, PPP projekty mohou zajistit levnější dálnice v Česku?

Jan HRDINA, krajský lídr strany /Věci veřejné/
--------------------
Věci veřejné nabízejí využití PPP projektů jako řešení financování situace. Já bych tady doložil, my jsme už minulý rok v časopisu Věci veřejné toto řešení navrhovali jako jedno z řešení, ovšem není to jediné řešení. Je zapotřebí upozornit, že z Evropských fondů máme k dispozici 155 miliard korun na zlepšení dopravní infrastruktury. Je to problém vlád především ODS, Fischerova vláda s tím trošičku pohnula, nicméně v tuto chvíli je z těch 155 miliard vyčerpáno teprve 31 miliard. To znamená, problém s čerpáním evropských dotací a fondů které jsou k dispozici a ty peníze jsou. Třetím problémem je potom obecně zadávání veřejných zakázek, které jsou předražené a podle analýz NERVu až o 62% v tomto případě, takže peníze jsou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jane Patzelte, když se vy podíváte z pohledu Strany práv občanů Zemanovců právě na PPP projekty. V současnosti nezbytnost a nutnost nebo je možné ještě počkat, protože existují jiné zdroje?

Jan PATZELT, krajský lídr strany /SPOZ/
--------------------
Nezbytnost a nutnost to samozřejmě není, ale je to dobrá varianta tak, abychom tu dálniční síť v České republice rozšířili. Každopádně ze Strany práv občanů Zemanovců můžu dodat, že v České republice by spoustu dálnic mohly nahradit rychlostní komunikace, jelikož dálnice jsou omezené rychlostí 130 km/h a rychlostní komunikace také a v rámci zadávací dokumentace rychlostní komunikace vyjde o čtvrtinu levněji než dálnice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete mi tedy říci nebo lidem v České republice, kterou část republiky byste připravil o dálnici a místo toho jim tam postavil rychlostní komunikaci?

Jan PATZELT, krajský lídr strany /SPOZ/
--------------------
Například z Hradce Králové na Trutnov část dálnice by mohla zůstat rychlostní komunikací, určitě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Znovu se obracím na generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic České republiky Alfréda Brunclíka, za kterým míříme do Prahy. Kdy podle vás bude nezbytné ty PPP projekty spustit a pokud bychom se podívali na tu dálniční síť a jak si představujete jako Ředitelství silnic a dálnic, aby v budoucnu v Česku vypadala, tak kde to bude opravdu nezbytné, aby byl vstup toho soukromého kapitálu.

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Tak na vaši otázku bych stručně odpověděl asi takto. PPP projekty jsou aktuální téma, protože prakticky prožíváme v tomto roce špičku financování ze zdrojů Evropský unie, od příštího roku nastává poměrně prudký pokles, který vede k tomu, že celkové zdroje na investice pro výstavbu dálniční sítě až do roku 2020 v součtu nepřekročí 100 miliard korun a celková potřeba na to, abychom naplnili usnesení vlády z roku 1999 na dostavbu základní páteřní sítě dálnice a rychlostních komunikací je vlastně vyjádřen číslem 500 miliard potřeba těchto financí a na to Státní fond dopravní infrastruktury skutečně nemá šanci zajistit prostředky bez uplatněných nových forem financování.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete nám tedy říci, z těch 500 miliard, když vstoupím do vaší řeči, kolik z těch 500 miliard by mohlo být financováno v budoucnu z těch soukromých zdrojů. Kolik je váš předpoklad nebo doporučení jako Ředitelství silnic a dálnic?

Alfréd BRUNCLÍK, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
--------------------
Já se budu držet jenom toho, co v tuto chvíli máme na stole. My vážně uvažujeme o financování dálnice D3, to je Praha-České Budějovice, která by mohla v rámci toho PPP projektu ušetřit investičně zhruba 50 miliard korun ze státního rozpočtu. Pokud jde o další významný projekt, který Ředitelství silnic a dálnic velice podporuje, tak je to komplexní rekonstrukce dálnice D1 od Kývalky po Mirošovice či naopak, jak chcete. V období pěti let bychom dokázali zhruba za 18 miliard takovýto projekt realizovat a stát v tuto chvíli nemá na tak rychlé tempo financování této velice nutné opravy. Tak tolik asi k těm projektům PPP. Samozřejmě to asi nebude moci být do budoucnosti jediný zdroj alternativní financování ke zdrojům ze státního rozpočtu. Dovolte mi ještě jednu poznámku k těm cenám dálnice. To je mýtus, který nevím opravdu, kde se vzal. Já bych chtěl na to reagovat jedinou věcí. V listopadu minulého roku jsme na úřadu vlády na semináři přednesli jasnou zprávu o tom, že z průzkumu 8 evropských zemí, ve kterých bylo Německo, Rakousko, Slovinsko a další země prokázali, že Česká republika je uvnitř cenově tohoto seskupení zemí. Ten průzkum byl proveden na 2361 kilometrech dálniční sítě různých staveb těchto evropských zemí. Je pravdou, že ceny dálnic v České republice jsou nad celkovým průměrem, ne o moc, a je to dobrý důvod pro to, abychom hledali důvod jak náklady na výstavbu dálnic snížit. Ale ty údaje, které se vedou tiskem, že ty naše stavby jsou dvakrát, třikrát nebo kolikrát dražší než někde jinde, jsou skutečně mýtem, který nevím kde vznikl a jeden od druhého to neustále opisuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je hezké, že to tady říkáte voleným zástupcům lidu a poslancům, kteří nám tady argumentují Německem. Příště musíte udělat seminář i v Poslanecké sněmovně. Ředitel, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic České republiky Alfréd Brunclík. Děkuji a hezký zbytek večera.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Elektronická viněta nebo dálniční známka? Je to jasné, od 1. ledna příštího roku tato volba. Tedy takto asi bude vypadat elektronický dálniční kupon, protože Poslanecká sněmovna v úterý zamítla pozměňovací návrh skupiny poslanců, kteří chtěli ze zákona vyřadit zavedení elektronických vinět k 1. lednu roku 2011, tedy k 1. lednu příštího roku. Jedním z navrhovatelů novely zákona o zrušení elektronických vinět byl poslanec občanských demokratů Libor Ježek. Tady jsou jeho slova.

Libor JEŽEK, poslanec /ODS/ /16.3.2010/
--------------------
Elektronické viněty nevznikly na základě potřeby ministerstva dopravy nebo na základě nějaké koncepce telematiky v silniční dopravě. Nápad ďábelských krabiček Kapsch vznikl na základě evidentně lobbistického zájmu společnosti Kapsch.

Miroslav KALOUSEK, poslanec /TOP 09/ /16.3.2010/
--------------------
Ve vší úctě pane poslance Ježku, prostřednictvím pana předsedy, na to my vám kašleme. Tento návrh zvažovala Poslanecká sněmovna, schválila ho 150 hlasy.

David RATH, poslanec /ČSSD/ /16.3.2010/
--------------------
Možná jsem špatně slyšel nebo jsem to špatně pochopil, když tak mě prosím opravte, pokud jsem špatně pochopil vystoupení poslance Kalouska, který tady vystoupil a mně připadalo, že má na čele vytetováno Kapsch, protože co jediné tady znamenalo jeho vystoupení. Abychom tady zavedli a nechali zavést ten obludný systém špehování každého automobilu, kde si každý bude muset koupit malou krabičku a výsledkem tohoto obludně drahého systému bude, že na straně příjmů pro státní rozpočet bude nula a na straně výdajů v lepším případě také nula.

Miroslav KALOUSEK, poslanec /TOP 09/ /16.3.2010/
--------------------
Musím říct, že opravdu nemám na čele napsáno slovo Kapsch, protože ani snad nevím, že realizuje tuto zakázku firma Kapsch nebo jakákoliv jiná. Mám napsáno na čele jednu jedinou věc, hlasování Poslanecké sněmovny a stanovisko vlády Jana Fischera.

Zdeněk ŠKROMACH, poslanec /ČSSD/ /16.3.2010/
--------------------
Tak, jak je dneska koncipovaná tady tato viněta, tak by úplně stačil voňavý stromeček do auta, protože to má stejný účel.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká Zdeněk Škromach, takže toto bude pravděpodobně vonící stromeček do automobilu. Ale bude, bude od 1. ledna. Cesta do hlubin a tady poslanci, kteří obhajují své mandáty a lídři v Královéhradeckém kraji, tak budou v nevýhodě, protože oni už se musejí zpovídat z toho, že hlasovali. Vzpomene si Hana Orgoníková, jak hlasovala před časem, jestli viněty nebo dálniční kupony?

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Domnívám se, že jsem nehlasovala pro viněty.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Domníváte se špatně. Pane poslanče Kochane, jak se domníváte vy? Jak jste hlasoval?

Jozef KOCHAN, krajský lídr strany /ODS/
--------------------
Já jsem hlasoval pro.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, hlasoval jste pro. Takže si pamatujete. Paní poslankyně Marková, vzpomenete si, jak jste před časem hlasovala?

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
Protože 156 poslanců bylo pro a jenom 4 proti v tom hlasování 9. září, tak předpokládám že jsem byla pro.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, byla jste pro. A teď poslanci i KSČM i sociální demokracie podpořili ten návrh na zrušení zavedení elektronických vinět. Cesta do hlubin paní poslankyně Orgoníkové a paní poslankyně Markové neukazuje, a teď vy musíte mluvit i za své politické strany, neukazuje to svým způsobem nekompetentnost, že se o něčem hlasuje. Byl to totiž tehdy poslanecký návrh poslance za ODS Oldřicha Vojíře, který změnil na základě tehdejšího ministra dopravy Aleše Řebíčka a byl to pozměňovací poslanecký návrh a vlastně dnes se dozvídáme kde to bude zavedeno, že nevíme kolik to vlastně bude stát. O čem to podle vás vypovídá?

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Musím říci, že skutečně došlo ke změně,že tam pan poslanec Vojíř dal pozměňovací návrh a tak, jak jsem byla informována, tak by odteklo na základě zákona 8 miliard korun a nikdo nevím. Tak mě informovali moji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to je přesně ono. Když tedy hlasuje, promiňte, ale když se hlasuje v Poslanecké sněmovně o takovém návrhu, jak to, že když se o něm hlasuje poprvé, dostane se do zákona, že vlastně nikdo neví, kolik to bude stát a kolik peněz může pak kam odtéct a to se zjistí po čtvrt roce?

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Já to vysvětlím. Vysvětlím to, protože to je jednoduché. Ne každý se soustřeďuje na všechny zákony. My máme rozdělené pravomoci k jednotlivým zákonům a jsou i zpravodajové za jednotlivé poslanecké kluby. Já nevím, kdo zpravodajoval tento zákon za nás, ale bylo nám řečeno, že máme postupovat tímto způsobem, což jsme tedy učinili. Ale nemyslím si, že by tam byla až tak veliká chyba, poněvadž to byl celý návrh zákona, takže pak se hlasovalo pro ten návrh zákona.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ono bylo možné zamítnout ten pozměňovací návrh poslance Vojíře. A to jste.

Hana ORGONÍKOVÁ, krajská lídryně strany /ČSSD/
--------------------
Teď jsme právě hlasovali, aby to nebylo, že.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale před tím jste hlasovali tak, že to bylo jako ten poslanecký návrh. Paní poslankyně Marková, stejná otázka i pro vás.

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
Tak je třeba říci, že část poslaneckého klubu KSČM se domnívá, že skutečně ty elektronické kupóny jsou drahé, neefektivní a zbytečné, proto také byl předložen ten návrh, který se včera hlasoval. Já jsem tedy tam nebyla, byla jsem na služební cestě. Ale na druhou stranu je třeba říci, že pro nás je také důležité jako pro KSČM, že tyto elektronické kupóny by umožnily výkonové zpoplatnění a to výkonové zpoplatnění by bylo důležité především pro ty občany České republiky, kteří tolik dálnice nevyužívají, kteří je využívají jenom zřídka a skutečně by zaplatili jenom za to, kolik by ujeli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, jenom jako.

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
A v tuto chvíli je pro mě třeba toto mnohem důležitější.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, jako byste se mi dívala do scénáře, protože Jozefa Kochana jsem se zatím neptal, protože většina ODS si na elektronických vinětách trvá, když pro ně hlasovala na základě pozměňovacího návrhu poslance ODS Oldřicha Vojíře. Ale budoucí Poslanecká sněmovna, jestliže začnou 1. ledna, a všichni tady, kteří cestujeme po dálnici, si koupíme pravděpodobně takovou krabičku a nebudeme lepit už ty dálniční známky, tak ty se mají zavádět i proto, aby bylo právě zpoplatněno to, kolik kilometrů člověk po dálnici ujede. Ale to se musí změnit zákon. To znamená, KSČM bude hlasovat pro to, aby nebyl paušál za elektronickou vinětu, jak se to bude platit od 1. ledna, ale pro výkonové zpoplatnění i u osobních aut?

Soňa MARKOVÁ, krajská lídryně strany /KSČM/
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Leoš Hegr. Odpověď na tuto otázku.

Leoš HEGER, krajský lídr strany /TOP 09/
--------------------
Definitivně ano. Já si myslím, že výkonové zpoplatnění je nejenom to zlevnění pro chudé lidi, kteří málo jezdí, ale vnáší to i odpovědnost těm, kteří jezdí hodně a od nich je možno potom čerpat na zlepšení infrastruktury.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jozef Kochan.

Jozef KOCHAN, krajský lídr strany /ODS/
--------------------
Já si myslím, že tam je dost času, protože to výkonové zpoplatnění by mělo platit až od 1. 1. 2014.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ono je možné samozřejmě to výkonové zpoplatnění zavést dřív, pokud se změní zákon.

Jozef KOCHAN, krajský lídr strany /ODS/
--------------------
No, je tam několik otazníků, proč se to třeba nepodaří, protože tam třeba vadí ta sledovanost. Tam to není jednoduché. A myslím si, že dokud se neodstraní to, aby nebyl sledovaný jeden řidič a nešlo mu to do soukromí, tak si myslím, že to tak asi brzo nebude, že to nenastane.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odpověď Jana Patzelta. Mělo by být i osobní auto zpoplatnění podle toho, kolik kilometrů ujede?

Jan PATZELT, krajský lídr strany /SPOZ/
--------------------
Je to běžná praxe v ostatních západních zemích, ale myslím si,že tady systém na to vůbec není připravený. A samozřejmě Poslanecká sněmovna pokračuje dál a věnovala firmě Kapsch celou exkluzivitu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale když říkáte, není na to ten systém připravený, není to tak, že na to nejste připraveni někteří vy politici před volbami, protože říct těm, kteří jezdí víc, my vás budeme zpoplatňovat za kilometry, tak je to politicky nepopulární?

Jan PATZELT, krajský lídr strany /SPOZ/
--------------------
Nejsou všude ještě instalovány mýtné brány. Bude to stát určitě spoustu financí. A v médiích se objevily zprávy, že.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, brány jsou instalovány všude tam, kde jezdějí kamiony, takže jsou.

Jan PATZELT, krajský lídr strany /SPOZ/
--------------------
V současné době pro kamiony ano. Ale pokud to bude fungovat i na této bázi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, ono to bude fungovat, to je logické, to se nebudou stavět nové mýtné brány pro osobní auta.

Jan PATZELT, krajský lídr strany /SPOZ/
--------------------
Právě že, pane Moravče, to logické není, protože v médiích se objevila zpráva, že zavedení těchto krabiček takzvaných bude stát 12 miliard korun státní rozpočet. Takže, my nevíme, jestli je logické, že to bude fungovat. Jestli nebude opravdu potřeba vydat dalších 12 miliard korun na to, aby to fungovalo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odpověď Jana Hrdiny.

Jan HRDINA, krajský lídr strany /Věci veřejné/
--------------------
Věci veřejné se domnívají,že elektronické viněty jsou jenom další tunel na peníze. Je to zbytečně předražené, je to zbytečné. Bude to podobný případ, jako bylo s instalováním mýtných bran od Kapsche. V tomhle tom případě bychom měli jít úplně jinou cestou, to je formou placení mýtného GPS.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, to znamená, že vy byste znovu přišli s pozměňovacím návrhem a ještě se pokoušeli po volbách ten systém elektronických vinět rušit?

Jan HRDINA, krajský lídr strany /Věci veřejné/
--------------------
Nerozuměli jsme si. Jde spíš o to vůbec revidovat smlouvu s Kapschem, která je maximálně nevýhodně nastavená. A vůbec celý systém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už byla revidována.

Jan HRDINA, krajský lídr strany /Věci veřejné/
--------------------
Znovu, znovu, protože ten výsledek tady není. Efekt to nemá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když má být výběrové řízení i na ty elektronické viněty a nikde není napsáno, že bude dodávat firma Kapsch?

Jan HRDINA, krajský lídr strany /Věci veřejné/
--------------------
Já to přirovnávám, že elektronické viněty budou podobný problém, jako jsou mýtné brány Kapsche. Opět tunel na peníze. Soustřeďme se na placení mýtného formou GPS. Je to levnější, je to praktičtější.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Míříme za Janou Hamanovou, ředitelkou výzkumu STEMu. Veřejnost tady v Královéhradeckém kraji je rozdělena, jestli si dávat do auta elektronické viněty anebo na data. Podívejme se na data. Už je vidíte na svých obrazovkách. A jak lidé tedy odpovídali, ještě než oslovíme Janu Hamanovou. Vidíte to sami. Papírové 46, elektronické 54. Co se týče statistické odchylky, tak se tady pohybuje někde kolem 2 %. To znamená, veřejnost je, jak říkám, rozdělena na dva podobné tábory. Nakolik pro vás byla tato data překvapením? A podíváme-li se opět na věkovou strukturu nebo možná i na příznivce jednotlivých politických stran, jak to dopadlo?

Jana HAMANOVÁ, ředitelka výzkumu agentury SC&C
--------------------
Já bych neřekla, že to pro mě bylo překvapením. Já si myslím, že to svědčí o tom, že samozřejmě lidé rozvažují vždycky výhody a nevýhody té které varianty, to znamená ať papírových nebo elektronických vinět. Kdybych se dívala na ty rozdíly v datech, tak samozřejmě více pro elektronické viněty jsou lidé mladší. Ani nenajdeme žádné zásadní rozdíly mezi sympatizanty jednotlivých stran, ale opravdu tam hraje spíše roli to, že mladší lidé a samozřejmě určitě se v tom projevilo to, zda ti lidé využívají dálnici, to znamená, zda jsou to řidiči a aktivní řidiči, tak si dovedou asi lépe promítnout jakoby tu moderní metodu a možná, že spatřují více její výhody než lidé toho staršího věku, kteří jsou už jistou dobu zvyklí na papírové dálniční známky a jsou konzervativnější v této oblasti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká pro tuto chvíli ředitelka výzkumu společnosti SC&C Jana Hamanová. A my míříme do další části Otázek.

ČT, 17. 3. 2010, Pořad: Otázky Václava Moravce
Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Doprava
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme