Chalánková: Měli bychom vyslat jasný signál

Rozhovor s poslankyní Jitkou Chalánkovou

2. 3. 2012

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

Dobrý večer. Představitelé 25 zemí dnes podepsali evropský pakt rozpočtové kázně. Nepřipojila se Velká Británie a Česká republika. Co tím země ztrácí a co získává? Připojí se časem? Nebo je na místě zůstat mimo dosah rozbouřených vod v dobách finanční krize? Naše první téma, vítejte. Bez dvou všichni členové 27 tedy podepsali, podle německé kancléřky Angely Merkelové je pakt rozpočtové stability základem budoucí politické Unie. A Němci taky prosadili tvrdší pravidla. Státy eurozóny se už nebudou smět zadlužovat a budou muset mít vyrovnané rozpočty. Přistoupilo na to taky 8 států bez eura, jak už jsme řekli, kromě Česka a Velké Británie.

Eva HRNČÍŘOVÁ, redaktorka

Černé na bílém. Nová odpověď na krizi, nový symbol jednoty. Bortí se ale kvůli Velké Británii a Česku. Jeho premiér si tím vysloužil i pozornost americké CNN. Nejbližší spojence v Unii ale podráždil.

Iveta RADIČOVÁ, slovenská premiérka

Je nefér, abychom dnes, když vznikly problémy, se předbíhali v tom, kdo bude křičet, že tam nepatří. Toto nedělá čestný a rovný chlap.

Eva HRNČÍŘOVÁ

Když 25 podepisovala nový pakt, český premiér čekal v zákulisí. Sem kamery normálně nesmí. Sterilní neosobní bruselské kuloáry, kde se politici za dveřmi připravují. Petr Nečas tu zůstal sám. I v momentě, kdy už u stolu měla být celá 27.

Petr NEČAS, premiér ČR /ODS/

Dokumentů je, je plno, takže jsem to strávil prací a pak byly nějaké technické problémy s výtahy.

Eva HRNČÍŘOVÁ

Pozdě přišel i britský ministerský předseda. Stejný příběh. Taky čelí kritice za to, že smlouvu nepodepsal. Britská opozice se mu vysmála. Podle ní se teď David Cameron o tom, co se děje tady v Bruselu, bude dozvídat už jen z Financial Times. A tak i britská média teď svému premiérovi kladou stejné otázky, jako ta česká.

Peter SPIEGEL, šéf bruselské redakce Financial Times

Lidé se teď premiéra ptají, co za to dostanou. A pro vládu je velmi těžké říct, že z toho nebudou mít nic. Že jsou prostě jen ti, co zůstali mimo.

Eva HRNČÍŘOVÁ

Petr Nečas zdůraznil, že to nemusí být nadobro. Ministr zahraničí ho chce přesvědčit, aby nakonec podepsal.

Petr NEČAS

Je nezbytné dosáhnout koaliční shody a dosáhnout koaliční shody je možné pouze vyjednáváním.

Eva HRNČÍŘOVÁ

Příběh s otevřeným koncem nejen pro Česko. I ostatním teď musí doma smlouvu posvětit a všude to nepůjde hladce. I jednota 25 může ještě dostat ránu a hrozí, že od smlouvy ještě někdo odpadne. Bohumil Vostal a Eva Hrnčířová, Česká televize, Brusel.

Daniela DRTINOVÁ

Do Olomouce zdravím poslankyní TOP 09 Jitku Chalánkovou, dobrý večer.

Jitka CHALÁNKOVÁ, poslankyně, členka výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ

Do Brna místopředsedu sněmovního zahraničního výboru, poslance ODS Davida Šeicha, dobrý večer.

David ŠEICH, poslanec, místopředseda zahraničního výboru /ODS/

Hezký večer.

Daniela DRTINOVÁ

A v Mladé Boleslavi je Jan Hamáček, místopředseda téhož výboru, poslanec ČSSD, hezký večer i vám.

Jan HAMÁČEK, poslanec, místopředseda zahraničního výboru /ČSSD/

Hezký večer.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Šeichu, podle slovenské premiérky Radičové není postoj České republiky fér. Vy máte jiný názor?

David ŠEICH

Já si myslím, že bychom měli opustit ten stav hysterie, že jsme jaksi o něco přišli, něco jsme, něčeho se neúčastníme důležitého, já si myslím, že Česká republika je v tom hlavním proudu Evropské unie, v tom všem, co dělá. Spousta těch

 

zemí, které ten pakt stability podepsaly, tak ve skutečnosti nemají, nemají žádné z těch kritérií vlastně, nenaplňují řadu z těch kritérií. Česká republika má úplně jasný konsolidovaný program toho, jak má stabilizovat své veřejné rozpočty, má úplně jasnou cestu k tomu, jak naplnit ty kritéria daleko nad požadavky toho paktu a já si myslím, že řada těch států sice podepsala, ale na druhou stranu nesplňuje ta kritéria. My třeba v červnu chceme schvalovat v českém parlamentu novou finanční ústavu, která je další cestou k posílení veřejných rozpočtů. My v této chvíli jsme jedna z mála evropských zemí, která zvýšila svůj rating v době, kdy všechny země svůj rating snižují. Čili já si myslím, že Česká republika nestojí mimo hlavní proud a že je v tom hlavním proudu.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Hamáčku, podle vás to nefér je?

Jan HAMÁČEK

Tak hlavně po dnešku je v Evropě 25 zemí, které vědí, proč tu smlouvu podepsaly, pak je tam jedna, která ví, proč jí nepodepsala, to je Velká Británie a ta poslední země, Česká republika, neví, proč jí nepodepsala a ve svém důsledku posloužila Velké Británii za užitečného idiota, protože jí dodala argumenty k tomu nepodpisu. A to ve svém důsledku slouží hlavně zájmům britských finančníků, kvůli kterým to David Cameron udělal a smlouvu nepodepsal. Nevím, jak to slouží České republice, vidím to jako fatální chybu a selhání české, evropské diplomacie a ve sévm důsledku to České republice uškodí, protože tam nejde jenom o tu smlouvu a o její samotná ustanovení, ale jde o to, zda je Česká republika ochotná působit v tom hlavním integračním proudu, anebo zda se chce vyčlenit. Všichni naši nejbližší spojenci, ekonomičtí partneři, sousedé se do toho proudu začlenili a my jsme zůstali sami.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Šeichu, vaše reakce, že Česká republika neví, proč ji nepodepsala a že tedy posloužila jako užitečný idiot Velké Británii.

David ŠEICH

Já se pořád snažím pochopit tu argumentaci, o co vlastně přicházíme a co jsme udělali špatně, protože Česká republika je v situaci, kdy jako stejně jako řada jiných evropských zemí je ve velmi vážné rozpočtové situaci. Česká republika se svým vlastním rozpočtem, se svými vlastními občany má velký problém, kde vzít peníze do státního rozpočtu na příští rok a v této chvíli my se zavazujeme podporovat pakt stability, který má jakým způsobem garantovat posílení eurozóny.

Daniela DRTINOVÁ

Pane poslanče, promiňte, a ví tedy Česká republika, proč ten pakt nepodepsala. Já jsem se vás ptala na toto, jinak bych už dala slovo paní poslankyni, chtěla jsem vás nechat zareagovat na to, že Česká republika posloužila jako užitečný idiot Velké Británii.

David ŠEICH

Já si myslím, že tomu tak není. Česká republika ten pakt nepodepsala proto, protože má své vlastní rozpočtové problémy a v té době nemůže sanovat eurozónu ve chvíli, kdy netuší, jakými pravidly se ten pakt vlastně bude řídit, protože ty pravidla jsou velmi vágní, velmi nejasná a já myslím, že pan premiér velmi správně vyjednal, že můžeme v jakoukoliv chvíli se k tomu paktu dál připojit a já myslím, že je to velmi cenná zkušenost, že uvidíme, jak bude fungovat spolupráce zemí, které euro mají a zemí, které euro nemají. A jsou součástí jakéhosi paktu, který nemá jasná pravidla a vůbec netuší, do čeho se hrnou a vůbec netuší, jak bude ten pakt fungovat. Takže já myslím, že ta zkušenost bude zajímavá.

Daniela DRTINOVÁ

Paní poslankyně, TOP 09 drží ministerstvo zahraničí a šéf diplomacie Karel Schwarzenberg se ostře vymezil proti tomu českému ne podpisu. Ale premiér Nečas skutečně říká, jak jsme slyšeli, že se Česká republika může připojit kdykoliv později. Tak o co jde, o jaké ztráty?

Jitka CHALÁNKOVÁ

Tak TOP 09 především jasně deklaruje a deklarovala, že si přeje, abychom přistoupili k tomuto paktu stability a růstu. Vzhledem k tomu, že vlastně tento pakt odpovídá i programovému prohlášení vlády, tak my nemáme co ztratit, protože se snažíme tato kritéria také plnit. Jde spíše o to, abychom vyslali jasný signál, jasný signál svým partnerům v Evropské unii, že jsme s nimi v týmu a že chceme vlastně vzájemně, vzájemně komunikovat tak, aby i ty ostatní státy plnily tato kritéria, neohrožovaly se navzájem nebo neohrožovaly nás, takže to je, to je náš postoj a náš jasný signál a přání, aby i vláda a pan premiér vyslal tento jasný signál ke svým partnerům. Pokud jde o.

Daniela DRTINOVÁ

Paní poslankyně, ale otázka je přece někde jinde, není prozíravé, že si Česká republika nechala čas na to, aby zjistila, jak bude pakt fungovat v praxi?

Jitka CHALÁNKOVÁ

Já se domnívám, že my jsme vlastně v této chvíli neměli vůbec co ztratit, nás v této chvíli nic neohrožuje, protože platnost by byla až v okamžiku přijetí eura, které termín nemá. To znamená, že my můžeme pouze získat dobrou pověst, ale nemáme co ztratit. Takže se domnívám, že se měl, měl tento pakt podepsat v současné době.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Hamáčku, jaké ztráty to může České republice přinést, ten ne podpis.

Jan HAMÁČEK

Znamená to, že jsme se prostě vyčlenili z hlavního proudu a podle mě ty ztráty budou zejména v důvěryhodnosti České republiky. A už dnes je evidentní, že zahraniční investice do naší země klesají, investoři si vybírají země, které jsou stabilnější, to znamená, buď patří do eurozóny, nebo mají některé jiné charakteristiky. A prostě u nás s takovouto evropskou politikou nejsme předvídatelní a investoři budou hledat země, které předvídatelné jsou. A to jsou ty podle mě hlavní škody, které Česká republika utrpí.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Šeichu, neposouvá tedy tento postoj Českou republiku na periferii, za hranici území, na kterém se rozhoduje?

David ŠEICH

Já si myslím, že Česká republika zůstala v tom hlavním proudu, skutečně ta hysterie není na místě. Česká republika ten pakt nepodepsala, ale v současnosti plní spoustu z těch kritérií, má jasný, jedna z mála evropských zemí má jasný konvergenční program, jak své veřejné rozpočty stabilizuje. Spousta těch zemí, které ten pakt podepsala, tak žádný program o stabilizaci svých vlastních financí nemá, řada z těch zemí nesplňuje ta kritéria, České republice stoupá rating, zahraniční investoři se zvyšuje počet zahraničních investorů, který jdou do České republiky, ta hysterie má jenom politický charakter diskuse a nemá vůbec nic společného s ekonomií a reálnou ekonomickou situací. My jsme ve složité ekonomické situaci jako řada zemí Evropské unie a v této chvíli vstupovat do paktu, který netušíme, co znamená, je prostě holé šílenství.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Hamáčku, a stejně by přece pakt pro Českou republiku začal platit až ve chvíli zavedení eura. Nechápu, kde vlastně je prostor pro ty ztráty, protože Česká republika se přece skutečně může podle premiéra Nečase připojit k tomu paktu kdykoliv později, až zanalyzuje právě případné ztráty, které by podle premiéra ve skutečnosti mohly nastat.

Jan HAMÁČEK

Samozřejmě je pravdou, že se k tomu můžeme teoreticky připojit, kdy budeme chtít. Nicméně v té době, kdy nebudeme smluvní stranou této smlouvy, tak se prostě nebudeme účastnit jednání o budoucnosti eurozóny. Koneckonců ten dnešní obrázek z Bruselu byl výmluvný, 25 lídrů Evropské unie sedělo v jedné místnosti a podepisovalo smlouvu a pan premiér seděl na chodbě, nebo případně někde v pracovně, a to je prostě pozice, která bude čím dál tím častější. Já znám tuto pozici z diskuse se svými norskými kolegy, kteří si vždycky stěžovali, že oni jsou vázáni drtivou většinou rozhodnutí, která, která padnou v Bruselu, ale nemohou jejich podobu ovlivnit, protože sedí prostě někde jinde. A dneska jsme se bohužel dostali do té situace, že budeme sedět na chodbě a o naší budoucnosti bude rozhodovat těch 25 signatářů. A to je podle mě fatální chyba.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Šeichu, proč se tedy Česká republika sama dobrovolně pasovala do role někoho, kdo sedí na chodbě. Přece kdyby teď Česká republika ten pakt podepsala, stejně, jak říkám, by začal platit až ve chvíli zavedení eura a mohli jsme se účastnit těch jednání a nemuseli jsme sedávat na chodbě.

David ŠEICH

Já ještě připomenu, že skutečně nejsme členy eurozóny v této chvíli. V českých obchodech se eurem skutečně ještě neplatí.

Daniela DRTINOVÁ

Ano, i to já akcentuji, nicméně můžeme, mohli bychom se účastnit těch jednání, ano, o tom já jsem mluvila.

David ŠEICH

Já myslím, že pro ten psychologický pocit sedět na chodbě opravdu nemůžeme zavřít oči před ekonomickou realitou. Prostě Česká republika ty prostředky v této chvíli nemá, chybí českým domácnostem, chybí českému rozpočtu. Česká republika je připravena být solidární s Evropskou unií, ale musí znát ta pravidla, za kterých ta, to uskupení bude fungovat. Já ještě připomenu jeden velký argument. Česká republika, český parlament někdy kolem června tohoto roku chce přijímat finanční ústavu, čili chce jít nad limity podepsaného paktu a ta finanční ústava může zakládat nějaká nová ústavní uskupení, která vlastně mohou být v protikladu s tím paktem, jo. Čili je velmi rozumné počkat minimálně do června tohoto roku, kdy přijímáme finanční ústavu, zcela zásadní revizi české ústavy, která znamená, že se zavazujeme k větší finanční disciplíně, než je popsána v tom paktu. A pokud tu finanční ústavu přijmeme, tak ty ustanovení české ústavy mohou být v rozporu s tou smlouvou.

Daniela DRTINOVÁ

Paní poslankyně, TOP 09 nevadí, že by byl podepsán pakt, jehož přesná pravidla by nebyla dopředu známa, že bychom vlastně podepsali jakýsi bianco šek?

Jitka CHALÁNKOVÁ

Paní redaktorko, já pracuji už rok a půl ve výboru pro evropské záležitosti a vnímám i při svých cestách do Bruselu, že způsob práce právě na této úrovni je trošku jiný a jedná se především o možnost vyjednávání a ovlivňování této legislativy. A projevuje se to i v práci tohoto výboru, anebo při návštěvách třeba různých zemí, které k nám přijíždějí a komunikujeme spolu a je to i jiný způsob vlastně uvažování a jednání. A domnívám se, že velká škoda se tohoto zbavit, této možnosti ovlivňovat podobu. A pokud mohu ještě navázat na pana kolegu Šeicha, je velice chvályhodné, pokud se budeme bavit ještě o přísnějších pravidlech, protože skutečně všechny státy Evropské unie ohrožuje vývoj, ať už demografický, nebo hospodářský. Ale druhá věc, pokud přijmeme přísnější pravidla, tak to nám přece nemůže vůbec vadit v tom, že přijmeme ta jednodušší v rámci, v rámci té mezivládní dohody o fiskálním paktu.

Daniela DRTINOVÁ

Takže, pane Šeichu, prosím stručně, všechny státy ohrožuje krize a nepředbíhají se v tom, kdo najednou v eurozóně a v Evropské unii není.

David ŠEICH

Ten pakt vlastně nezakládá nic nového, my máme maastrichtskou smlouvu, která jasně popisuje, co se má dodržovat. Problém je v tom, že to nevymáhá, velkým státům se to odpustilo, malým státům se to netolerovalo. My budeme sice sedět u toho jednacího stolu, ale budeme tam prostě jakýsi člen do počtu, který není členem té eurozóny a bude se dívat za své vlastní peníze, které do toho vloží, na jednání těch druhých. Já si myslím, že podstata je v tom, že tam se nezakládají žádné nové povinnosti. Podstata je v sankcích, ve vymáhání těch povinností. To se dosud nedělo. Jakou máme my víru v to, že novou smlouvou, která opakuje to stejné, co je v maastrichtských kritériích, se to vymáhání stane účinnější. Ta pravděpodobnost, ta víra v to je čistě efimérní, prostě ta víra v to je velmi nejistá. A já bych chtěl vidět, že se to skutečně bude dít. Ta podstata není v těch pravidlech, ty jsou stejná, tam se nic nemění. Ta podstata je v tom vymáhání. A my věříme, že novým paktem se vymáhání zvýší a já se ptám, proč se to nestalo dosud, proč se ta pravidla platná do dnešního dne nevymáhala do dnešního dne a proč se mají v budoucnu vymáhat lépe. Já tomu prostě nerozumím.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Hamáčku, proč by se tedy měla Česká republika zbavovat suverenity tímto způsobem, když nemusí.

Jan HAMÁČEK

Tak za prvé já bych kolegovi Šeichovi doporučil, aby si tu smlouvu přečetl, protože tam právě se zavádí za prvá nová pravidla, a za druhé přesné mechanismy, jak vymáhat v případě jejich porušení, tak jak vymáhat jejich splnění. Takže samozřejmě jsou to nové. A je to to, co, po čem on právě teďka volá. To za prvé. Takže tam já trošku tu argumentaci nechápu. Tam prostě platí to, že jakkoliv Česká republika ta kritéria dnes plní, tak nám nic z toho podpisu nehrozilo, mohli jsme jenom získat a mohli jsme jenom potvrdit to, že Česká republika je důvěryhodný partner a i z kritiky například slovenské premiérky je evidentní, že jsme tuto naději zklamali.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Šeichu, četl jste tedy tu mezivládní dohodu, její text. Všiml jste si toho, že tam jsou zavedená nová pravidla?

David ŠEICH

Nepochybně jsem ji četl, ale ta pravidla platila i do dnešního dne, ale když ten pakt porušovala v minulosti podle platné Lisabonské smlouvy, podle platných smluv Evropské unie, porušovalo Německo, porušovala Francie, tak se prostě ta pravidla nevymáhala. Takže já jenom musím věřit tomu, že podle nového paktu se ta pravidla vymáhat budou a já nevím, proč by ten rozdíl měl být tak značný.

Daniela DRTINOVÁ

Paní poslankyně, bude tedy TOP 09, bude se pokoušet o to přimět premiéra, aby postoj k paktu změnil a podepsal v dohledné době?

Jitka CHALÁNKOVÁ

No, nepochybně. Určitě, určitě ano.

Daniela DRTINOVÁ

A jaké páky jste ochotni vyvinout.

Jitka CHALÁNKOVÁ

Tak, domnívám se, že těch možností je víc, ať už na úrovni vládní koalice, vlády.

Daniela DRTINOVÁ

Ptám se spíš na to, do jaké míry je to tak vysoký zájem, že byste byli ochotni zatlačit třeba i způsobem, který by vám jako TOP 09 mohl přinést nějaké ztráty.

Jitka CHALÁNKOVÁ

Tak domnívám se, že setrvání v hlavním proudu Evropské unie je pro nás jednou skutečně z priorit a určitě se bude jednat o jednání pana ministra zahraničních věcí s panem premiérem a eventuelně vyjednávání na výboru pro evropské záležitosti.

Daniela DRTINOVÁ

Takže zatlačí TOP 09 na premiéra, aby to udělal třeba i s tím, že řekne, my něco nepodpoříme, pokud vy neuděláte to, že podepíšete pakt?

 

Jitka CHALÁNKOVÁ

Tak, ve vládě nesedím, takže nevím, jakým způsobem takto jednají, ale určitě můžeme, můžeme s kolegy zauvažovat třeba i takto, ale nevím, zatím jsem u tohoto takto nebyla.

Daniela DRTINOVÁ

Paní poslankyně, do jaké míry je podle vás problém, že dnes je v Česku vlastně už trojkolejná zahraniční politika vedená z Hradu, úřadu premiéra, z Černínského paláce.

Jitka CHALÁNKOVÁ

Jako problém to skutečně vnímám. Druhá věc, pohled na Evropskou unii je takový, který bychom si měli uvědomit, že to skutečně už není až tak úplně zahraniční politika, takže tam by bylo dobré ten konsensus rozhodně najít.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Šeichu, podle vás to problém není, v Bruselu jsou údajně zmateni, tak malá země a hned trojí výklad a linie zahraniční, respektive evropské politiky.

David ŠEICH

Já si myslím, že my se příliš zabýváme těmi domácími problémy. Já myslím, že máme nějakou vládu této země a ta se rozhodla nějak a s tím mandátem tam šel premiér. Oni nesledují nepochybně dění jenom uvnitř těch politických stran, to je jako příliš mikroklima velké pro Evropskou unii. Já celou tu věc vidím jako opravdu zbytečnou hysterii. Já myslím, že pan premiér velmi správně vyjednal, že máme možnost kdykoliv do toho paktu přistoupit, pokud se rozhodneme, že je pro nás přínosný, správný, má nějaký smysl pro Českou republiku, máme možnost kdykoliv do toho paktu přistoupit, já myslím, že je to vyjednáno a nemáme co ztratit. Tam by se vkládaly miliardy korun, to není prostě za tu cenu, že nebudeme sedět na chodbě při nějakých jednáních, který nevíme, čeho budou obsahem. Takže to bude stát desítky miliard korun. Já opravdu si myslím, že ty peníze v této době, v době vážné rozpočtové krize v českém rozpočtu chybí, chybí domácnostem, chybí českému rozpočtu a opravdu nemůžeme jimi mrhat. Nevíme vlastně v této chvíli, na co a za ten pocit, že budeme sedět u nějakého stolu, jakoby bianco dát miliardy korun, mně připadá jako velká nerozvážnost.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Hamáčku, ta trojkolejnost nějakým způsobem podle vás poškozuje důvěryhodnost České republiky v Evropské unii nebo ne. Nebo si toho skutečně v Evropě nevšímají v Bruselu.

Jan HAMÁČEK

Samozřejmě, tak za prvé oni už si na to zvykli a po pravdě řečeno, Českou republiku moc vážně neberou, protože nevědí, co od ní mají čekat - za prvé. Za druhé, pokud se pan Šeich odkazuje na mandát, tady bych chtěl odkázat na to, že vláda postupovala v příkrém rozporu s usnesením Senátu, což je horní komora parlamentu, která jí jasně doporučila, jak postupovat a doporučila jí tuto smlouvu ratifikovat, respektive se k této smlouvě připojit. Takže pokud se zde mluví o mandátu, tak je evidentní, že ten mandát byl minimálně nejasný, protože Senát doporučoval přesně opačný postup. Stejně tak projednání v dolní komoře nebylo úplně detailní, odehrála se pouze debata na výboru pro evropské záležitosti, takže to taky nelze brát úplně jako komplexní projednání. Takže de facto vláda odjela do Bruselu bez jasného mandátu parlamentu a potom respektive se chovala proti usnesení horní komory parlamentu. A pokud pan Šeich mluví o miliardách, tak opět prostě přečtěme si ten text, ten text o žádných miliardách nehovoří. Ten mluví o tom, jaká jsou kritéria, které ty státy musí plnit a jaké jsou sankce a sankční mechanismy v případě, že je plnit nebudou. Není to o žádných miliardách, které bychom někam posílali.

Daniela DRTINOVÁ

Pane Šeichu, podívejme se na tu první část otázky a vaši reakci na to a pak se podíváme na ty mechanismy. Podle vás není problém tedy, že vláda jednala v přímém rozporu s mandátem Senátu, horní komory parlamentu?

David ŠEICH

Já myslím, že stačí, když si pan poslanec Hamáček přečte českou ústavu, která nemluví nic o tom, že vláda je odpovědná Senátu. Vláda je přece odpovědná Poslanecké sněmovně, neřku-li, vláda je samostatný orgán, je exekutivou. A já si myslím, že vláda ovládá, Senát ovládaný sociální demokracií skutečně ve svém politickém prohlášení sociální demokracie nemůže zavázat vládu, protože vláda skutečně odpovědná Senátu není, to neumím pochopit.

Daniela DRTINOVÁ

Dobře, a teď ty mechanismy rozpočtové kázně. Pokud se nepřipojíme k povinnosti, která bude vyplývat z paktu, tedy zakotvit nejlépe v ústavách pravidlo vyrovnaných rozpočtů. Nebude to svádět Českou republiku k rozhazovačnosti. Vy jste mluvil o tom, že se bude schvalovat finanční ústava, nicméně toto riziko tam je vždycky.

David ŠEICH

Já vidím ten největší rozpor kolegů v tom, co dnes ty státy, které to podepsaly, ty kritéria prostě nesplňují a nemají žádnou cestu, žádnou vizi, jak je splňovat budou. Česká republika splňuje ta kritéria, nepodepsala ten dokument, má tu vizi, má jasný program, konvergenční program, má svoji cestu, jak se dostat k rozpočtové disciplíně. Chce přijmout finanční ústavu, zvýšil se rating České republiky jako jedné z minima zemí v Evropské unii. Takže já si myslím, že přesto, že jsme ten dokument nepodepsali, máme jednu z nejjasnějších cest, kam chceme jít a ty země, které to podepsaly, v tom vidím tu slepou cestu, prostě podepsaly jakýsi dokument a věří, že se stane zázrak. Ale nesplňují ta kritéria.

Daniela DRTINOVÁ

Paní poslankyně..., ano, pane poslanče.

David ŠEICH

Já chci větu, jsem velmi zvědavý na postoj sociální demokracie a kolegů z TOP 09 a věřím, že to bude v pořádku, jak budou podporovat tu disciplínu, kterou si přijmeme ve své vlastní ústavě v červnu tohoto roku, kdy přijde na pořad schůze projednání dokumentu, který zaváže Českou republiku, že ve své vlastní disciplíně, ve své vlastní, ve své vlastní ústavě, ve své vlastní legislativě se zaváže, že bude plnit rozpočtovou disciplínu, tak tam chci vidět postoj sociální demokracie, jsem na to zvědavý, jestli skutečně k takové rozpočtové disciplíně se připojí na svém vlastním území. Tady v České republice, u nás, když to chce dělat někde v Unii.

Daniela DRTINOVÁ

Ano, pane Hamáčku, tak připojí se, připojí se ČSSD k takové rozpočtové disciplíně, prosím stručnou reakci.

Jan HAMÁČEK

Tak pokud se podívá pan kolega Šeich do našeho programu, tak tam najde, že sociální demokracie má v plná dosáhnout vyrovnaného rozpočtu k roku 2017 a plnit konvergenční kritéria. Tam, kde se neshodneme, jsou ty mechanismy, protože ODS se rozhodla jít cestou zvyšování nepřímých daní, DPH, zdražovat potraviny, snižovat důchody, my jsme zastánci daňové programy, majetkových přiznání a boje proti korupci.

Daniela DRTINOVÁ

Ano, a paní poslankyně, jak mohou země tedy, které podle poslance Šeicha nesplňují ta fiskální kritéria, jak mohou radit jiným zemím, která disciplínu dodržují.

Jitka CHALÁNKOVÁ

Tak my především, ještě se vrátím k naší zemi a jde o to, že vlastně jsme si vzali možnost ovlivňovat své rozpočty v budoucnu, držet je na uzdě. A jinak se jedná o takový mechanismus, který skutečně už hrozí, který přináší sankce, kde nařízení Evropské komise už určí hříšníkům, co mají činit a pokud tak nebudou činit, tak ostatní státy mají povinnost oznámit tuto nečinnost soudnímu dvoru Evropské unie a to, tento má potom povinnost vlastně vymáhat pod pohrůžkou nebo řešením sankcí vlastně vyrovnání těchto rozpočtů.

Daniela DRTINOVÁ

Paní poslankyně, pánové poslanci, děkuji vám za účast v této diskusi, na shledanou.

David ŠEICH

Hezký večer.

Jitka CHALÁNKOVÁ

Na shledanou.

Jan HAMÁČEK

Na shledanou.

ČT 24, 2. 3. 2012, Pořad: Události, komentáře

Štítky
Osobnosti: Jitka Chalánková
Témata: EU
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme