Bzura: Politiku bereme jako službu městu, ne jako výtah k moci

Rozhovor s lídrem TOP 09 do komunálních voleb v Ústí nad Labem Radimem Bzurou

Seriál rozhovorů Mf DNES s volebními lídry v Ústí: Návrat autobusového nádraží i kultury do centra, splácení obřích dluhů, nižší nezaměstnanost díky navázání na průmyslovou tradici regionu. Radim Bzura představuje program TOP 09. Strana TOP 09 má za sebou v Ústí nad Labem nelehké období, za minulé čtyři roky se její pětičlenný zastupitelský klub rozložil. Zbyl z něho jediný člověk, ostatní ze strany odešli a vyměnili ji za posty v radě města nebo za její podporu. „Věřím, že je tato etapa za námi a nebude se opakovat,“ ujišťuje lídr topky do voleb Radim Bzura, že strana je jednotná a v dobré kondici.

1. 10. 2014

Jaký je rozdíl mezi ústeckou TOP 09 verze roku 2010 a verze roku 2014?
Značně se obměnila členská základna i kandidátky. TOP 09 je demokratickou stranou s funkčními vnitřními mechanismy. Máme kompletně nové regionální vedení a maximální oporu ve vedení krajském. Jsme jeden tým bez vnitřního pnutí. Příležitost dostali kandidáti úspěšní ve svých oborech, kteří mají městu co nabídnout. Politiku berou jako službu svému městu, nikoliv jako výtah k moci či zaměstnání.

Vládnoucí ČSSD jde do voleb mimo jiné s motivem, že mění Ústí k lepšímu. Jaké změny k lepšímu jste jako občan za vlády ČSSD zaznamenal?
Jsem optimista, ale nenašel jsem žádná pozitiva. Úspěšné hospodaření je jen Potěmkinova vesnice. Reálný dluh se přes hotovost na účtech za poslední roky zvýšil. Město je rozděleno na nesmiřitelné tábory, kdy trestně stíhaní radní včetně pana primátora kriminalizují herce a zneužívají městské noviny k vlastní propagandě. Městské společnosti se staly trafikami pro členy vládnoucích politických stran a jejich příznivce. Je řada důvodných podezření na neefektivní nakládání s veřejnými prostředky – naprostá arogance „mocných“. Po čtyřech letech ČSSD opět vyšla s heslem Zvýšíme počet míst ve školkách. Jediný rozdíl je v tom, že je na fotce místo poslankyně Zuzany Kailové jiná usměvavá tvář (ústecká lídryně ČSSD Marie Čápová – pozn. red.).

Představte si, že TOP 09 vyhraje volby a bude mít primátora. Jak se bude Ústí v roce 2018 lišit od toho dnešního?
Využijeme potenciál občanské společnosti, nabídneme veřejný prostor občanům, dostaneme kulturu a galerie z periferie do centra města. Máme koncepci pro budoucí udržitelný rozvoj. Povedeme dialog s podnikateli a nastartujeme revitalizaci nevyužitých průmyslových objektů. Věřím, že znovu budeme univerzitním městem nejen formálně, ale i skutečně. Budeme mít autobusový terminál. Začneme splácet rekordní dluhy, které zde nechaly předchozí reprezentace města. Ústí bude znovu vnímáno jako atraktivní místo pro život.

Zajímala by mě ona víceletá koncepce na financování kultury a sportu, jak o ní píšete v programu. Co má být jejím hlavním bodem, půjdete grantovým systémem, nebo dotacemi? A jak vysoká má být ona fixní částka, která se bude rozdělovat mezi sport a kulturu?
Je třeba nabídnout stabilitu a dlouhodobé grantové financování pro subjekty, které nejsou zřizovány, anebo vlastněny městem. Je třeba mít koncepci a jasná kritéria. Pokud město investuje do sportu a kultury miliony korun, musí mít jasně definovanou protihodnotu a cíle, kterých chce dosáhnout – v marketingu, údržbě sportovišť, velikosti členské základny, návštěvnosti atp. Nyní jsme městem sportu a kultury pouze na papíru. Je nesmysl dotovat komerční akce s velkou návštěvností. Naopak je třeba zajistit podporu menšinovým žánrům, kulturu a sport pro seniory atp. Sport a kultura má obrovskou roli v marketingu města.

V programu nabízíte navázání na průmyslovou tradici regionu. Průmyslových areálů přitom v Ústí a okolí není málo, montoven a hal je tu spousta. Není na místě se spíše snažit přivést investory s náročnější technologickou výrobou, kteří by tu pak zůstali dlouhodobě a stali se třeba zaměstnavateli pro absolventy zdejší univerzity?
Nemyslím si, že je zde průmyslových areálů a montoven spousta. Pokud by to tak bylo, nebyla by zde tak vysoká nezaměstnanost u lidí s nižším vzděláním. Přesto navázání na tradice města nechápeme jako podporu montoven, ale spíše ve smyslu využití zkušeností a know-how místních lidí pro rozvoj dalších podnikatelských možností ve městě. Jistě je třeba ve spolupráci s CzechInvestem hledat další příležitosti pro lokaci nových firem a zejména pro revitalizaci starých průmyslových objektů. Jednoznačně souhlasím s tím, že je třeba zaměřit se nejen na montovny, ale i na znalostní ekonomiku, vědu, výzkum, přeshraniční spolupráci. Je nutná diverzifikace.

Nicméně zvýšení zaměstnanosti je vždy věcí především hospodářské politiky centrální vlády. Jak byste vládě jako primátor vysvětlil, že by měla při své politice klást speciální důraz na Ústí a okolí?Vláda určuje výši daní, cenu práce. O tom, kde se postaví vědeckotechnický park nebo hi-tech závod, rozhoduje investor. Jeho rozhodnutí ale může ovlivnit kvalita infrastruktury a lidských zdrojů ve městě, stejně tak jako přístup vedení města. Bez prosperity není cesta k sociální stabilitě.

Podle vašeho programu má být zásadním partnerem pro rozvoj města místní Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. V čem přesně má její role při tomto rozvoji spočívat? A jak vnímáte spolupráci univerzity a města nyní?
Univerzita nabízí potenciál 10 000 studentů a několika stovek kvalifikovaných odborníků. Disponuje kompletním spektrem fakult, které však není v životě města jakkoliv využito. Město nespolupracuje ani v dalších oblastech, a dokonce neguje i projekty z prostředků EU, které administruje univerzita. Považuji za důležité, že kandidaturu za TOP 09 přijalo několik osobností z různých fakult UJEP.

Podívejme se do budoucnosti. Od příštího roku stoupne objem závazků města na zhruba 143 milionů korun. V roce 2016 to bude dokonce 168 milionů, další dva roky pokaždé zhruba 145 milionů korun. Jak si za této situace představujete investice do rozvoje města na následující čtyři roky?
Velmi záleží na tom, jak poroste ekonomika a HDP. Je zřejmé, že v situaci, kterou zapříčinili naši předchůdci svojí nezodpovědností a žitím na dluh, to nebude jednoduché. Musím se usmívat, když vidím billboardy, které nabízejí kde co zdarma. Nám hrozí díky neodpovědnosti krach, exekuce a nucená správa... Nikoliv roky blahobytu a rozsáhlých investic. Přesto chci zdůraznit, že odpovědným přístupem je možné tyto zásadní problémy řešit.

Je něco, na co jsem se vás nezeptal a vy o tom chcete promluvit?
Chtěl bych apelovat na vaše čtenáře – jedná o stěžejní volby. Máme šanci přiblížit se k ostatním městům v zemi. Nepromarněme tuto příležitost a přijďme k volbám. Budeme mít to, co si zvolíme.

***

Politiku bereme jako službu městu, ne jako výtah k moci.

PROFIL TOP 09

Její ústecký lídr Radim Bruza (39 let) pracuje jako manažer v IT byznysu, v TOP 09 je členem krajského předsednictva a žije v ústecké části Klíše.
Strana prošla v Ústí razantní personální obměnou, za poslední tři roky měla tři předsedy a z letošních 37 kandidátů je 28 nováčků, kteří se předtím o hlasy voličů do městského zastupitelstva neucházeli.
Poprvé také kandiduje i letošní lídr Radim Bzura.
TOP 09 v letošních komunálních volbách mimo jiné klade důraz na otevřenost radnice občanům, průhledné hospodaření, dlouhodobou kulturní a sportovní koncepci města, úzkou spolupráci s místní univerzitou či podporu asistentů prevence kriminality. 

Jan Horák

Mladá fronta DNES, 1. 10. 2014, rubrika: Severní Čechy, str. 2

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme