Besser: Kraje nepodporují dostatečně kulturu

Rozhovor s poslancem Jiřím Besserem

5. 9. 2012

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

A ve studiu ředitel plzeňského divadla a také předseda Asociace profesionálních divadel Jan Burian. Dobrý večer.

Jan BURIAN, předseda Asociace profesionálních divadel ČR

Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ

A také bývalý ministr kultury a poslanec za TOP 09 Jiří Besser. Dobrý večer i vám.

Jiří BESSER, bývalý ministr kultury /TOP 09/

Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ

Pane řediteli, mě by zajímalo, kdo podle vašeho názoru může za ten stav, který se dá nazvat, že mimopražská regionální divadla nemají dost peněz?

Jan BURIAN

Ta situace se nějak historicky vyvinula a za ten stav může neochota našich elit politických na úrovni krajů, obcí a i státu se dohodnout na nějakém, řekněme, standardním evropském systému kofinancování divadel ze všech úrovní veřejných zdrojů.

Martin VESELOVSKÝ

Měl by z vašeho pohledu se více angažovat stát?

Jan BURIAN

Stát by mohl být iniciátorem takového jednání. Já si pamatuju, za pana ministra Bessera byla taková iniciativa, ale ona už byla už i za pana ministra Dostála. Paní ministryně Hanáková s námi souhlasí. Problém je v tom, že ta spolupráce mezi kraji, řekněme, a státem v této úrovni funguje velmi slabě.

Martin VESELOVSKÝ

Tak vy bezesporu toto neslyšíte poprvé, pane poslanče, ale řekněte mi, je vůbec možné z vašeho  pohledu za současné politické konstelace, aby ze státu šlo více peněz na regionální divadla, která jaksi z podstaty věci by měla být placena, řekněme, z městských rozpočtů či krajských?

Jiří BESSER

Tak ono z podstaty jde vždycky o to, kdo je zřizovatel toho divadla. V našem případě i těch regionálních divadel jsou to převážně města, to znamená města ve svém rozpočtu samosprávy mají peníze na provoz těchto divadel a je otázkou té samosprávy, kolik financí poskytne. Stát má program na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a sborů a samozřejmě tento program je každoročně naplňován. Ale já pamatuji roky 2010, 2011, 2012 a i když se snižuje rozpočet, tak ta částka zůstává pořád stejná, takže při inflaci se samozřejmě snižuje. Problém je v tom, že stát ten program má a může podporovat, kdežto kraje, které už 12 let existují, takovéto programy si vlastně nezavedly, ani 13 krajů, ani jeden z nich nemá takový program. Samozřejmě podporují různými dotacemi divadla a umělecké soubory, ale ty částky jsou nedostatečné. My jsme iniciovali.

Martin VESELOVSKÝ

A vy rozumíte, vy rozumíte, pane poslanče, tomu, tomu volání pomozte divadlům?

Jiří BESSER

Rozumím, rozumím a my jsme s panem ředitelem Burianem rozjednali tuto otázku za mého působení. Spojil jsem se s předsedou Asociace krajů Michalem Haškem, snažili jsme se najít nějaký způsob, jak přimět krajské samosprávy k tomu, aby ony byly jakýmsi arbitrem toho, které to divadlo v tom regionu třeba je dobré a že ho budou podporovat. A na základě toho i program státní bude do toho regionu směřovat. Bohužel ta vůle v jednotlivých krajích nebyla. Já to i chápu, protože samozřejmě těch finančních prostředků se nedostává na i, řekněme, důležitější věci bohužel než je kultura a ve státním rozpočtu se asi mně a ani dalším ministrům kultury v dohledné době nepodaří to 1 % /souzvuk hlasů/.

Martin VESELOVSKÝ

Abychom se nevrátili zase k tomu prvnímu tématu, o kterém jsme tady mluvili tady v Událostech, komentářích. Zajímá mě jen ještě jedna věc. Z vašeho pohledu například v českém Těšíně nebo v Jihlavě jsou divadla zřizována kraji. Je to, jsou tato divadla v lepší situaci?

Jan BURIAN

Ne, bohužel ta situace je úplně identická. Tam zase nefunguje ta spolupráce s obcemi. My prostě víme, v Evropě zejména v zemích s podobnou kulturní tradicí je standardní systém, že divadla jsou a orchestry financovány v desítkách procent z obce a v desítkách procent z kraje. Například v Rakousku žádá obec nefinancuje divadlo více než 55 %. Ona totiž ta divadla, pokud jsou dána na hrb jenom těm obcím, například Opava si platí operu, zatímco hlavní město Praha nedává do operního provozu ani jednu korunu, tak samozřejmě potom vzniká vnitřní zadlužení těch divadel vůči majetku. A ty obce se samozřejmě chtějí starat nejenom o ten umělecký provoz, ale taky samozřejmě chtějí pečovat o ty historické budovy.

Martin VESELOVSKÝ

Řekněte mi, co byste si sliboval od celé akce, co by bylo takovým ideálním výsledkem?

Jan BURIAN

Já si slibuju jednoduchou věc, že na to upozorníme veřejnost a s pomocí veřejnost postrčíme politiky k jednacímu stolu a k tomu, aby ten problém, o kterém se mluví 20 let, se začal konečně řešit. Mimochodem není úplně pravda, co říká paní Ševčíková, protože já si dobře pamatuju, že v době, kdy se převáděly, převáděla divadla ze státu na obce, se říkalo, že se vznikem krajů vznikne kooperativní systém financování a ne že to zůstane všechno na obcích.

Martin VESELOVSKÝ

Myslíte si, že to, že se dá vůbec očekávat takový výsledek, řekněme takové výzvy, která není nátlakovou akcí?

Jiří BESSER

Tak určitě. Já předpokládám i to, že to bude určitá pozvánka pro občany, aby více navštěvovali divadla, aby více navštěvovali kulturní zařízení, která se snaží právě obce, kraje i stát svým způsobem provozovat, protože bohužel mnohá křesla v těch zařízeních zůstávají prázdná a i z toho vstupného je to zajímavý zdroj. Já jenom bych chtěl říct, že tady pan ředitel říkal o tom, jak se v zahraničí podílí ten zřizovatel na financování toho divadla. Tady zaznělo v té reportáži určitá kritika, že stát se stará o Národní divadlo. Ano, Národní divadlo je příspěvkovou organizací ministerstva kultury, je to státní příspěvková organizace, je to reprezentant státu a ten stát je za ní zodpovědný. Tedy ministerstvo kultury. A jde tam zhruba částka 460 milionů ročně a celkově ten rozpočet je k 900 milionů. Čili tady bych nehledal to, že by nějak to divadlo bylo zvýhodňováno. Je o něj dobře postaráno.

Martin VESELOVSKÝ

Tak, pane poslanče, vydržte. Řekněte mi ještě vaše poslední krátká reakce.

Jan BURIAN

My vůbec neprotestujeme proti financování Národního divadla. Národní divadlo by mělo být financováno ještě lépe, aby se stalo naší velkou reprezentativní scénou. Ale říkáme, že prostě tady byl nějaký příslib, že budeme fungovat jako normální stát i v oblasti kultury. České divadlo je prostě důležité. Stálo u zrodu naší kulturní identity, stálo u zrodu české státnosti a zaslouží si pozornost.

Martin VESELOVSKÝ

Pánové, děkuji pěkně za váš čas, že jste přišli do Událostí, komentářů. Přeji hezký večer, na shledanou.

Jan BURIAN

Vám taky děkujeme.

Jiří BESSER

Hezký večer.

ČT 24, 5. 9. 2012, Pořed: Události, komentáře

Štítky
Osobnosti: Jiří Besser
Témata: Kultura
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme