Besser: Audity našly chyby

Rozhovor s ministrem kultury Jiřím Besserem

6. 12. 2010 | 07:50

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Dnes už potřetí se sejde komise sestavená ministerstvem kultury, která by měla určit další směřování Národní galerie. Nejenom o tom, ale hlavně o tom by si ... bychom si teď chtěli promluvit v Ranním interview, a to přímo s ministrem kultury Jiřím Besserem. Dobré ráno.

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Dobrý den.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Pane ministře, co si slibujete od toho dnešního jednání komise?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak to jednání komise se netýká bezprostředního fungování Národní galerie, ale fungování Národní galerie v budoucnosti, ale nejenom Národní galerie. Na toto v podstatě, na to, že se jedná pouze o Národní galerii, to bylo zúženo v podstatě médii. A já si myslím, že o směřování vůbec muzejní a galerijní činnosti v České republice, koneckonců minulou středu vláda schválila novou koncepci galerijní činnosti a muzejnictví pro léta 2010 a až 2014, to je, myslím, velký krok. Ta komise potom už konkretizuje jednotlivé body.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Pojďme tedy zůstat u jednoho z těch konkrétních bodů, a to Národní galerie. Už na konci října, tehdy jako první Radiožurnál informoval o úvahách vedení zrušit některé expozice. Důvodem jsou nižší dotace od ministerstva kultury. Vy jste se před několika dny měl sejít i s ředitelem galerie Milanem Knížákem nad rozpočtem. Hrozí tedy, že Národní galerie dočasně uzavře některé výstavy?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Já jsem se v minulých 3 týdnech setkal se všemi 30 řediteli příspěvkových organizací, které jsou zřizovány ministerstvem kultury, také s panem profesorem Knížákem. Jednal jsem se všemi úplně stejně. Hovořili jsme o situaci ekonomické v roce 2010, i o tom, co resort ministerstva kultury a jeho příspěvkové organizace čeká v roce 2011. Myslím si, že nikdo z ředitelů neodcházel z ministerstva nespokojen a myslím si, že ani pan profesor Knížák. Národní galerie nebude zavírat ani v zimě, ani v létě žádné své expozice. Podařilo se nám najít řešení a myslím, na půdě ministerstva kultury řešení takové, že dopady na jednotlivé příspěvkové organizace budou skutečně řešitelné v rámci činnosti těch jednotlivých organizací.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Říkáte, že se našlo řešení, to znamená, že se našly peníze?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Tak našly peníze - jde o to, že v příspěvkových organizacích ministerstva kultury skutečně nebylo s hospodařením vše v pořádku a ty peníze se našly jednak na půdě ministerstva kultury díky tomu, že prošlo schválením rozpočet roku 2011 už v prvním čtení ve sněmovně a následně i kroky, které udělali jednotliví ředitelé. Já jim za to děkuji, protože k tomu přistupují skutečně zodpovědně.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Ale přesto, dotace se snižují, předpokládám, že asi všem, přestože se našlo oněch zapomenutých 64 milionů?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Myslím si, že dotace, dotace se snižují, dotace se snižují všude. Myslím si, že snížit dotace na kulturu, je skutečně pro společnost asi jednodušší než snižovat dotace na zdravotnictví, nicméně myslím si, že česká kultura tímto snížením v roce 2011 neutrpí.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Národní divadlo v Praze, které je také vaší příspěvkovou organizací, se rovněž potýká s nedostatkem peněz. S jeho ředitelem jste se tedy také sešel. Jak se s nízkým rozpočtem srovnává právě první česká scéna?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

S panem ředitelem Černým jsem se sešel opakovaně. Myslím, že za dobu mého působení už čtyřikrát nebo pětkrát. U Národního divadla je ta situace o to složitější, že v poslední době spravuje 3 velké scény, ať je to Národní divadlo, Stavovské divadlo, tak nedávno sloučenou s Národním divadlem Laternu Magiku, tedy novou scénu. Je to opravdu velká firma, která má přes tisíc zaměstnanců a právě nový přístup pana ředitele Černého k řízení této instituce, si myslím, že nebude bránit jejímu kvalitnímu chodu v příštím roce.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

A kde se ty úspory projeví? Nebude to tedy na snižování, řekněme, stavu a platů? Protože vidíme, že ty projekty, které chystají scény Národního divadla, jsou poměrně zajímavé, až velkolepé?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

To je otázka, jestli tato společnost má teďka na to, aby si pořizovala velkolepé scény. Samozřejmě dlouhodobým cílem je, abychom si právě takovéto, takováto krásná představení a scény mohli, jako Česká republika, dovolit, ale v současné chvíli asi budeme muset trošičku, trošičku přibrzdit a hledat třeba jenom ve vlastních řadách, anebo počet těch premiér, počet těch premiér snížit, anebo pak je druhá cesta, že se sníží náklady na vznik jedné takové superpremiéry.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Vy jste sice říkal, že všichni vlastně ředitelé vašich příspěvkových organizací odcházeli, řekněme, spokojeni, ale někteří se nechali slyšet, že je to takřka likvidační snižování dotací. Máte signály o tom, že by skutečně některé ministerstvem spravované muzeum, divadlo nebo galerie bylo takzvaně před krachem?

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Já jsem přesvědčen o tom, že po těch schůzkách v minulých 3 týdnech už toto nemůže říkat ani jeden ředitel. Pokud to někde říká, tak prohlašuji, že ho odvolám. To znamená, že žádná z našich institucí není před krachem.

 

Petr KRÁL, moderátor

--------------------

Prohlašuje a říká ministr kultury Jiří Besser v Ranním Radiožurnálu, v Ranním interview. Děkujeme a na slyšenou.

 

Jiří BESSER, ministr kultury /TOP 09/

--------------------

Díky, na shledanou.

ČRo, 6. 12. 2010, Pořad: Ranní interview

Štítky
Osobnosti: Jiří Besser
Témata: Kultura
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme