Adamová: Zavedení nové dávky problém s výživným nevyřeší

30. 5. 2018

(editovaný přepis rozhovoru s 1. místopředsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou)

Tereza Kručinská, moderátorka

Pokud se nepletu, tak poslední postoj TOP 09 k zálohovanému výživnému byl takový, že jde jen o další dávku a nechtěli jste, aby tento institut vznikl. Změnilo se to nějak?

Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09

Nijak se to nezměnilo. My opravdu nestojíme o zavádění nové sociální dávky. Český sociální systém je už tak docela masivní. Máme více než 25 různých sociálních dávek, které jsou připravené na situace, jako je třeba nedostatek peněz na bydlení nebo živobytí, o které samozřejmě mohou žádat i lidé, kteří jsou samoživiteli. Takže v tomto případě se nedomníváme, že problém vyřeší zavedení nové sociální dávky, ale chceme se zaměřit na pomoc všem samoživitelům tak, aby byli schopni vymáhat své nároky od rodiče, který své povinnosti vůči vlastním dětem neplní. Nechceme tedy přejímat zodpovědnost z těch, kteří neplní své povinnosti vůči vlastním dětem, na ostatní zodpovědné rodiče, kteří by to zaplatili z vlastních daní.

Tereza Kručinská, moderátorka

Jak chcete pomoci těm zhruba 180 tisícům samoživitelů nebo matkám samoživitelkám? Bylo řečeno, že jich je asi 90 procent, pokud dvě třetiny z nich jsou na hranici chudoby, pokud každá druhá samoživitelka dostává výživné sporadicky a každá třetí vůbec?

Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09

Pokud se jedná o ty, kteří nemají v tuto chvíli od svého bývalého partnera nebo partnerky výživné zaplaceno, tak se musíme zaměřit na to, aby bylo rychlé a efektivní vymáhání tohoto nároku. To znamená, aby ve chvíli, kdy se obrátí na soudy a třeba i na exekutory, tak aby se jim dostalo rychlé pomoci. 

Tereza Kručinská, moderátorka

Jak toho ale docílíte? O tom už je řeč dlouho, že je potřeba se zaměřit tímto směrem na neplatiče výživného a donutit je, aby plnili svoji povinnost. 

Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09

Určitě je to debata, která se vede už celou řadu let. Je ale opravdu nutné s tímto hnout. To je spíše na ministerstvu spravedlnosti a na tom, aby se zaměřilo zrovna na tento problém a nepřehlíželo ho, jak tomu dělá dodnes. Nicméně je tady ještě jeden důležitý aspekt, který bychom mohli diskutovat. Ten se týká právě nároků na ostatní sociální dávky tak, aby se nezapočítávalo nezaplacené výživné, pokud je prokazatelně nezaplacené, do příjmů žadatelky nebo žadatele o jakoukoliv další sociální pomoc, například pomoc v nouzi, jako jsou právě příspěvky na živobytí nebo doplatky na bydlení. Tak, aby se v rozhodném balíčku, který hraje roli ve chvíli, kdy dáváte úřadům k dispozici své majetkové poměry a příjmy, tak aby se nezapočítávalo něco, co ve skutečnosti sice máte dostávat, ale nedostáváte. Tímto směrem bychom zaměřili svoji aktivitu a pozornost, protože zaváděním nové sociální dávky ten problém nevyřešíme, naopak řadě rodičů, kteří neplní své závazky nebo plní jenom sporadicky, řekneme: „Dobře, postará se stát.“ Obávám se, že ještě víc neplatičů by kvůli tomu návrhu vzniklo.

Tereza Kručinská, moderátorka

Když říkáte, že tímto směrem zaměříte svou pozornost, znamená to, že v dílnách TOP 09 už vzniká podobný návrh? Nebo se budete chtít bavit na příslušných fórech o tom, abyste iniciovali takovou aktivitu ze strany vlády?

Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09

V této věci určitě jednáme o pozměňovacích návrzích, které bychom mohli uplatnit v dalších čteních tohoto návrhu zákona, respektive návrhu zákonů, pokud vůbec projdou 1. čtením, protože se na ně teprve dostane.

Tereza Kručinská, moderátorka

A podpoříte je v 1. čtení, když říkáte, že byste aktivitu směřovali třeba do těch pozměňovacích návrhu?

Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09

Návrhy nechceme podpořit, ať už je to ten, který představuje ČSSD, nebo KSČM. To ale neznamená, že bychom se nemohli zabývat změnami v jiných návrzích zákonů, které se projednávají, které se týkají sociálního systému, protože tam se opravdu jedná o zavedení nového zákona a nové sociální dávky a stávající sociální dávky také budeme řešit v blízké době.

Tereza Kručinská, moderátorka

Když se zdržíme u toho, že by se sociální demokracii podařilo dostat ten zákon do dalšího čtení, že by byla řeč o parametrech, jak moc je pro Vás problematické nastavení parametrů? Na tiskové konferenci ČSSD zaznělo, že nárok by měly děti z domácnosti s příjmem pod 2,7 násobek životního. To je pro Vás akceptovatelné? Nebo byste měli představu o jiných, když už by došlo na zavádění této dávky? 

Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09

Pro nás je nepřijatelný vůbec samotný princip, na který tento návrh sází, tedy přenesení zodpovědnosti z nezodpovědných na ostatní, na ty, kteří jsou zodpovědní, kteří také vychovávají děti, platí nemalé částky za jejich stravu, bydlení a další potřeby dětí. Takže pro nás je nepřijatelný samotný princip, protože v takovémto případě bychom se mohli za chvíli bavit i o tom, že když někdo podniká a neplatí mu jeho odběratel faktury, tak stát odběratele zastoupí a bude vymáhat nezaplacené faktury. Vždyť ten člověk také živí celou rodinu, která je na něm závislá. Pro nás je tedy nepřijatelný ten princip. Proto, i když návrhy do dalšího čtení projdou, tak nebudeme i nadále souhlasit.

Zdroj: ČT24, 30. 5. 2018

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Markéta Pekarová Adamová
Témata:
Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme