× Pohněme s tím. Společně!

Langšádlová premiérovi: Jak pomůžete občanskému vzdělávání?

12. 1. 2017

Interpelace místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové

Vážený pane premiére,

interpeluji Vás ve věci aktivity Vlády České republiky v oblasti občanského vzdělávání.

Ukazuje se, že lidé po čtvrt století trvajícím období politických změn přestávají být veřejně aktivní a ztrácejí zájem o politiku a někdy jí nerozumí. To může znamenat izolaci politických stran, růst extrémistických názorů ve společnosti, což je velice nebezpečné pro náš budoucí demokratický vývoj.

Považuji za důležité, aby lidé znali například význam fungování veřejných institucí. Je nezbytné objasňovat základní principy fungování demokratické společnosti, ale i význam a funkce státních institucí. Občané by měli vědět, co mohou chtít po politicích na jednotlivých úrovních, jak funguje volební systém a jaká může být jejich participace na řešení věcí veřejných. My všichni jako již jako voliči či jako politici se musíme životu v demokracii neustále učit.

Vážený pane premiére, prosím o odpovědi na tyto dotazy: Jaké konkrétní kroky Vláda ČR činí nebo bude konat ve prospěch občanského vzdělávání? Jaký je časový harmonogram příprav a konkrétních kroků?

Děkuji za odpovědi.

Odpověď premiéra Bohuslava Sobotky

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě podnětu ze strany poslanců, posléze celé pracovní skupiny, ve které byli zástupci všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, začalo připravovat materiál, na jehož základě měla vláda rozhodnout o zpracování dotčené koncepce občanského vzdělávání. A to také v souladu s usnesením, které přijala tato Sněmovna 4. prosince 2014 k 25. výročí obnovení demokratického právního státu. S tím, že by bylo ideální, kdyby koncepce byla dokončena a předložena ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky v roce 2018. 

Chtěl bych Vás informovat o tom, že vláda v návaznosti na jednání koaliční rady rozhodla, že příprava koncepce bude svěřena do gesce ministra pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti, a to ve spolupráci s resorty školství, spravedlnosti a kultury. Dne 14. prosince vláda na návrh paní ministryně Valachové doplnila plán nelegislativních prací na letošní rok tak, že uložila ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložit vládě koncepci občanského vzdělávání ve spolugesci s ministerstvy školství, kultury a spravedlnosti. S tím, že termín předložení vládě je květen roku 2017. Jak jsem byl informován, tak samozřejmě již probíhají přípravná a pracovní jednání v této věci a určitě to je důležitý úkol, který bude mít na starosti pan ministr Chvojka. 

Záměrem je zajištění dlouhodobé životnosti a rozvoje demokratického způsobu správy veřejných věcí prostřednictvím výchovy k aktivnímu občanství, prostřednictvím upevňování povědomí o fungování demokracie a posilování schopnosti kriticky pracovat s informačními zdroji. Očekáváme, že koncepce bude předmětem široké diskuse, ke které budou přizváni nejenom zástupci ministerstev a zainteresovaných institucí, akademické sféry a na základě analytické části bude součástí koncepce i návrh systematické efektivní implementace cílů občanského vzdělávání. 

Otázka formy, praktického zajištění uvedené koncepce zatím není dořešena a bude se samozřejmě odvíjet od konečné podoby této koncepce, kterou by vláda měla projednat a schválit ještě v rámci svého mandátu, tzn. ještě do konce současného funkčního období.

Reakce místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové

Pane premiére, tato otázka je velmi citlivá, protože občanské vzdělávání je velmi citlivé i pro všechny politické strany. Je základním principem, aby to vzdělávání bylo pluralitní, aby nešlo o nějaké indoktrinace. Proto bych vás chtěla požádat, aby byly do diskuse o tvorbě koncepce občanského vzdělávání zahrnuty všechny politické strany, abychom se mohli této diskuse zúčastnit. Chtěla bych, aby byl tento základní princip při realizaci koncepce zajištěn. Myslím, že máme okolo nás mnoho států, ať už je to Německo, Holandsko a další země, kde se můžeme inspirovat a mnohé z jejich dobré praxe přejmout. Děkuji.

Odpověď premiéra Bohuslava Sobotky

Znovu děkuji za zdůraznění a připomenutí této věci. Vzhledem k tomu, že došlo k přidělení gesce ministrovi pro lidská práva a legislativu, pokud k tomu ještě nedošlo, tak požádám pana ministra Chvojku, aby se prodloužila, prolongovala nebo obnovila činnost pracovní skupiny, která byla při ministerstvu školství, kterou tvořili zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Aby zde byla jistá kontrola nad procesem a nad přípravou, protože není cílem vlády, aby docházelo k nějaké jednostranné indoktrinaci našich žáků a studentů, abychom tady zdůrazňovali jenom některé ideologie. Musí to být systém, který bude nastaven občansky neutrálně ve prospěch fungování demokratického systému právního státu.

Pokud jde o inspiraci dobrou zkušeností, myslím, že bychom se tomu učitě neměli bránit. Pokud jsou země, kde je efektivní systém, který skutečně funguje neutrálně, tak si myslím, že bychom se rozhodně neměli bránit inspiraci a myslím, že i pracovní poslanecká skupina by eventuálně tyhle podněty panu ministru Chvojkovi mohla přinést. Budu o tom s panem ministrem Chvojkou hovořit a chtěl bych, aby ty věci běžely.

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Helena Langšádlová
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme