Interpelace M. Pekarové Adamové na ministra zahraničí

20. 5. 2020

Vážený pane ministře,

tři čeští komunální politici – primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný – byli bezpečnostními složkami České republiky upozorněni na rizika, která je v současnosti ohrožují, a byla jim přidělena policejní ochrana. Starosta Kolář se dokonce musel uchýlit na neznámé místo. Jde o výsledek eskalace vzájemných vztahů ze strany Ruské federace, která naprosto neadekvátně reagovala zejména na odstranění sochy z veřejného prostranství Prahy 6, k němuž došlo z rozhodnutí zastupitelstva MČ Prahy 6, podotýkám, v souladu s platnou legislativou. Ruská federace však mj. prostřednictvím ministra obrany Šojgua reagovala způsobem, který zavdává důvod pochybovat o tom, nakolik Rusko akceptuje suverenitu naší země a svobodu českých samospráv rozhodovat o místních záležitostech. Tyto pochybnosti ještě posiluje fakt, že ruská vláda nijak neodsoudila následné útoky ruských extremistů na české zastupitelské úřady v Moskvě a v Petrohradě. V souvislosti s tím musím s politováním konstatovat, že jsem postrádala i dostatečně ostrou reakci na tyto útoky i z Vaší strany.

Dle informací českých médií, které jste Vy, ministr vnitra Hamáček ani jiná příslušná místa nevyvrátili, přicestoval na počátku dubna tohoto roku do České republiky letecky cizinec, který má dle vyhodnocení českých bezpečnostních složek představovat bezprostřední bezpečnostní ohrožení pro primátora Hřiba, starostu Koláře a starostu Novotného. Tento muž měl být vyzvednut vozidlem ruského diplomatického sboru a odvezen na ruskou ambasádu v Praze 6. V souvislosti s těmito mimořádně znepokojujícími informacemi vyvstává celá řada otázek a já si Vás tímto dovoluji požádat o jejich zodpovězení:

Pokud bylo ministerstvo zahraničí předem obeznámeno s tím, že má výše zmíněný cizinec přicestovat do České republiky, proč mu nebylo zabráněno ve vstupu na naše území?

Kdy dojde k vyhoštění tohoto cizího občana z území České republiky? Proč se tak doposud nestalo?

Jakým způsobem zamezíte Vy a Váš resort tomu, aby se ruská diplomacie v Praze nadále podílela na podpoře a krytí osob, které jsou pro české občany nebezpečné? Dojde ke snížení počtu pracovníků ruské diplomacie v Praze a k jejich přísnější kontrole?

Dále Váš žádám o informaci, zda jste vládě navrhl zaujmout k celé záležitosti společné stanovisko.

Předem Vám děkuji za úplné zodpovězení všech otázek.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

Štítky