Adamová: Policie nesmí omezovat svobodu projevu

1. 3. 2018

(přepis projevu 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové)

Vážený pane ministře,

během státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky v České republice, která se uskutečnila 28. – 30. března 2016, proběhla řada nepřiměřených zásahů Policie ČR. Jedním z nich byl zásah policie v pražské společnosti, jejíž zaměstnanci se rozhodli vyjádřit nesouhlas s politikou Čínské lidové republiky tím, že na okna kanceláře vylepili dva archy papíru, na nichž byla vytištěna vlajka Tibetu a Tchaj-wanu. Policisté reagovali zásahem v budově, přičemž vyzvali k odstranění vlajek s odůvodněním, že představují bezpečnostní riziko. Policisté také vyzvali jednoho z přítomných, který zásah natáčel na mobilní telefon, aby záznam ukončil.

Pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2017 potvrdil, že policejní zásah byl nezákonný, stejně jako zákaz pořizování záznamu o celém zásahu. Nepřiměřeným postupem policie zasáhla do ústavního práva občanů na svobodu projevu podle článku 17 Listiny základních práv a svobod. Podle konstatování soudu musí mít policie respekt k názoru jiného a jeho svobodnému vyjádření vždy na zřeteli, a při využití zákonných nástrojů k zajištění bezpečnosti chráněné osoby je nutné zvážit, zda do tohoto ústavního práva nepřípustně nezasahuje. Vážený pane ministře, byla po vynesení rozsudku přijata nějaká opatření, aby policie do budoucna takto nepochybila a během své služby nezasahovala do ústavního práva na svobodu projevu? Případně chystají se nějaká opatření v souvislosti s tímto rozsudkem, např. prošetření četných  selhání? Vyvěsí ministerstvo 10. března tibetskou vlajku k symbolickému rozptýlení pochybností, že vlajky byly odstraňovány na základě pokynu?

Děkuji Vám za odpověď.

Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09

1. 3. 2018

Štítky