Adamová ministrovi vnitra: Nehazardujte se svobodou projevu

8. 9. 2016

Reakce Markéty Adamové na odpověď ministra vnitra Chovance na její písemnou interpelaci.

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Vážený pane ministře, když na konci dubna tohoto roku proběhla státní návštěva čínské delegace včetně prezidenta Si Ťing-pchinga v České republice, docházelo při ní k řadě incidentů. Policejní zásah na Evropské ulici byl jedním z mnoha. V rámci své bezprostředně podané písemné interpelace jsem se vás ptala zejména na tento zásah, avšak pochybností se už tehdy objevila celá řada. Připomeňme, že i Poslanecká sněmovna se touto věcí zabývala na mimořádné schůzi.

Předmětem mé interpelace byl postup Policie České republiky vůči jednotlivým skupinám demonstrantům. Jen pro připomenutí - v Evropské ulici se střetli lidé zřejmě čínské národnosti, resp. demonstrující na podporu čínské delegace, s českými občany, kteří přišli vyjádřit své názory za použití například i tibetských vlajek. Podle svědectví zaznamenaného i na videozáznam protestující podporující čínskou delegaci napadli muže s tiberskou vlajkou a k útoku použili i tyče od svých vlajek. Avšak zadržen byl pouze napadený muž.

Dotazovala jsem se na postup zasahujících policistů včetně dvou dotazů, které ve vaší odpovědi zůstaly úplně bez reakce. Konkrétně jste mi nijak neodpověděl na dotaz, zda byly útočící osoby používající fyzické násilí vyšetřovány a potrestány. A také jsem chtěla vědět, zda či tedy kdo k tomuto postupu vydal pokyn, či zda se k takovému postupu rozhodli sami zasahující policisté. Ani tento dotaz nebyl ve vaší odpovědi zodpovězen. Žádám vás tedy o odpověď nyní.

Vaše odpověď postup policie hájila. Prakticky jste vyjádřil postupům policistů podporu a postavil se za ně. Ve vaší odpovědi mě zarazilo několik pasáží věnujících se zajištěnému muži, tedy Čecha, který na místě vyjadřoval své názory a byl napaden čínskými aktivisty, kterou si dovolím citovat: "V té chvíli vstoupil do stále ještě rozvášněného čínského davu muž s kamerou a zamával tibetskou vlajkou, kterou měl po celou dobu předchozí vyhrocené situace upevněnou kolem krku a rozvinutou přes celá záda. Přitom dokumentoval celé dění na kameru. Na základě jeho jednání obrátila skupina Číňanů pozornost na něj a začalo docházet ke slovním i fyzickým potyčkám. Důvodem zajištění byla skutečnost, že muž několikrát aktivně vstupoval do davu čínských aktivistů, a to s vědomím, že jeho přítomnost tyto osoby provokuje a vyvolává agresivní reakci. Svým jednáním tak opakované navozoval situace, kdy mohlo dojít k ohrožení klidu a veřejného pořádku, bezprostřednímu ohrožení života či zdraví jeho i ostatních osob." Konec citace.

Chcete tím tedy naznačit, že kdyby muž neprovokoval, jak uvádíte, nic by se nestalo a on sám je tedy odpovědný za reakci čínských demonstrantů, kteří jej napadli? Muž nikoho jako první nenapadl. Nepoužíval násilí, ani nejsou nikde záznamy o slovních útocích, přesto byl napaden. Napaden proto, že měl tibetskou vlajku a natáčel dění na kameru. Ale pro vás byl provokatér, který vlastně celou situaci způsobil. Byl následně zadržen a útočníci ponecháni zcela bez trestu i bez vyšetřování.

Pro mne je to naprosto obrácená až zvrácená logika od policie, která místo postižení útočníků v daném momentě postihla oběť. A i kdyby tak činila proto, aby jej samotného ochránila, tak pochybila v tom, že agresory nechala zcela bez potrestání. Je to zcela dvojí metr vůči jednotlivými účastníkům tohoto incidentu.

Vaše vyjádření naznačující provokaci ze strany napadeného muže jsou podle mého názoru až skandální. Je to asi na stejné úrovni, jako kdybyste řekl, že fotbaloví fanoušci jakéhokoliv klubu, dejme tomu třeba Sparty, jsou oděni do dresů a fanouškovských šál svého klubu a napadeni chuligány, tedy zjevnými podporovateli jiného klubu, si za své napadení mohou sami, protože provokovali. Nebo si i znásilněná žena je zodpovědná za své znásilnění, protože měla na sobě minisukni?

Podobně i v takových případech byste hájil policisty, kteří by nezadrželi útočníky těmito slovy? Žádám vás o vysvětlení, jak jste to v citovaných pasážích své odpovědi myslel.

Další z velmi sporných momentů během celé návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky bylo uzavření Hradčanského náměstí pro předem řádně ohlášenou a povolenou demonstraci. Demonstrující, kteří se sešli na podporu lidských práv a chtěli vyjádřit své postoje vůči Číně, nebyli na náměstí vpuštěni. Uzavřených ulic a míst byla celá řada. Policisté byli doslova na každém rohu. Vlajky Tibetu vyvěšené v oknech byly vnímány jako bezpečnostní riziko. Tato opatření dnes můžeme nahlédnout z perspektivy, kterou nám umožní další významné mezinárodní návštěvy, které od dané doby Česká republika hostila. Tak například při návštěvě rakouského prezidenta necelých 14 dní po návštěvě čínské běžný občan Prahy pohybující se v centru města neměl pomalu šanci zaznamenat, že takováto návštěva probíhá. Přitom bezpečnostní situace v Evropě, ke které jste dle vaší odpovědi přihlíželi, se za necelých 14 dní vůbec nezměnila. Bezpečnostní situace v Evropě se naopak spíše zhoršila během posledních měsíců a přesto jsme při návštěvě německé kancléřky v nedávné době neviděli zdaleka tak velké bezpečnostní manévry - uzavírání ulic a náměstí, ačkoliv její příjezd byl provázen rovněž protesty i demonstracemi, ať už na její podporu nebo naopak.

Čím si tak zásadní kontrast máme vysvětlit? V čem byla oproti čínskému prezidentovi návštěva Angely Merkel například na Pražském hradě jiná, že nebylo nutné kvůli ní uzavírat Hradčanské náměstí, kdežto při přítomnosti Si Ťin-pchinga to nutné bylo? Ve světle těchto návštěv si lze pomyslet jen jediné. V době návštěvy čínského prezidenta se Policie České republiky chovala nadstandardně a přijatá opatření naddimenzovala. Chápu a zcela nepodceňuji nutnost bezpečnostních opatření při návštěvách významných světových politiků. Nechápu však, proč zrovna ten čínský se těšil tak významně a výrazně jiným opatřením. Tento rozpor by pak vysvětlovalo snad jen to, že v době čínské návštěvy měla Policie České republiky informace, že hrozí nějaký teroristický či jiný útok. Měla snad policie takové informace? Jiné vysvětlení by pak bylo, že tento přístup byl v souladu s něčím pokynem či přáním. Můžeme si zřejmě pouze domýšlet, v čím zájmu tak bylo činěno a proč to celé působilo dojmem hrbení se demokratického státu a jeho reprezentace před státem nedemokratického zřízení, byť jistě velké velikosti a jistě ne nevýznamného.

V České republice máme zajištěno právo shromažďovací. Naším právem jakožto občanů svobodné země je i možnost vyjadřovat své názory v souladu s Listinou základních práv a svobod, a to slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. Toto právo by měli hájit i policisté jakožto orgán k tomu určený. Během návštěvy čínského prezidenta tato práva byla mnohdy na mnohých místech a mnoha občanům odpírána. Servilita vůči Čínské lidové republice, která byla některými opatřeními a postupy ze strany policie demonstrována, dostává zcela nového rozměru, jeli navíc nahlížena ve světle nejnovější výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2015.

Jistě její obsah znáte, ale dovolím si ocitovat zejména pro kolegy a kolegyně: "Významné ekonomické zájmy jsou stejně jako další oblasti cílem zpravodajských služeb cizí moci, které ve své práci používají i zde metody, jako je postupné připoutávání osob, které disponují pro cizí moc zajímavými informacemi či rozhodovacími pravomocemi. K tomu patří i využívání pocitu důležitosti některých lidí, jejich touhy po finančním profitu, či chybějící sebereflexe. Stejně jako v jiných oblastech i zde je důležité širší povědomí o těchto metodách, s nimiž se mohou setkat stejně tak nižší úředníci jako výše postavení představitelé státu a jeho orgánů. Zvláštní opatrnost je třeba zachovávat při kontaktu s mocenskými zájmy cizí státní moci, zejména s aktivitami tamních zpravodajských služeb, například Ruské federace či Čínské lidové republiky. V roce 2015 v České republice nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace. Čínské diplomatické, zpravodajské a ekonomické entity se soustředily na využití úspěchu z předchozího roku a intenzivně pokračovaly v rozšiřování a kultivaci pro čínské vlivové infrastruktury v české politice a ekonomice." Konec citace.

Pane ministře, uvědomujete si jako nejvyšší představitel zodpovědný za Policii České republiky, že to, co BIS popisuje za rok 2015, jste beze zbytku naplnili a snad dokonce ještě předčili v roce 2016? Jsem velmi zvědavá, jak se s událostmi spojenými s touto zmiňovanou návštěvou vypořádá výroční zpráva BIS za letošní rok. BIS zcela explicitně varuje před narůstajícím čínským vlivem u nás. Je podobně razantní jako u Ruské federace. A přesto se zdá, že vám i policii stálo za to mnohem více zabraňovat projevům názorů občanů, což jste sice maskovali ochranou čínské delegace, ale například u dalších návštěv, které proběhly během posledních čtyř měsíců, vidíme, že přijatá opatření se zdaleka vymykala standardu. Vytvářet atmosféru ve společnosti, kdy jsou práva na demonstraci názorů pod rouškou zajištění bezpečnosti omezována, je velmi nebezpečné.

Chci věřit, že jste si toho vědom a že takové jednání plně odsoudíte. Důležitá jsou ale nejen slova, důležité jsou zejména činy. A proto vás žádám znovu o prověření incidentů zejména na Evropské ulici a na Hradčanském náměstí a žádám o informace, zda útočníci z Evropské ulice byli potrestáni, na což jste doposud neodpověděl. Nerada bych se dočkala toho, že projevy názorů občanů, byť jsou naprosto v souladu se zákonem i demonstrovány, nebudou policií umožňovány, ať už ze strachu z reakce z druhé strany či z jakéhokoliv jiného důvodu. Je to hazard s našimi základními právy a je to hazard se svobodou projevu.

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď ministra vnitra Milana Chovance

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vážená paní kolegyně měla poměrně rozsáhlé vystoupení. Doufám, že se mi podaří na veškeré otázky, které kladla, odpovědět.

Řekl bych, že český stát, česká vláda si je velice vědoma ingerence některých cizích států do zájmových struktur a dejme tomu státní moci v České republice nejenom Číny a Ruské federace, ale i dalších jiných států, které popisují zprávy nejenom Bezpečnostní informační služby, ale i dalších tajných služeb, které Česká republika má a disponuje jimi. Samozřejmě jsme seznámeni i s těmi částmi, které jsou utajované, tedy takzvaně rozšířené - konkrétnější.

Já si myslím, že to je právě vláda Bohuslava Sobotky, která velice důrazně dbá na to, aby zprávy nejenom BIS, ale i Vojenského zpravodajství, ÚZSI nezapadly a aby se na ně konkrétně reagovalo. Neprozradím nic tajného, že pan premiér velmi důsledně dbá na to, aby konkrétní věci popsané ve všech typech zpráv nacházely odezvu v daných resortech. Policie České republiky právě kvůli tomu, že jeden z čínských turistů násilím odebral tibetskou vlajku jedné z protestujících se dostal před soud. Ten soud, pokud se nemýlím, ho v minulých dnech osvobodil, přesto tento člověk byl Policií České republiky obviněn, následně obžalován a soud rozhodl tímto způsobem. U vědomí si toho, že Česká republika a Ministerstvo vnitra je si vědomo bezpečnostních rizik, by možná mohlo svědčit i to, že naši odborníci před několika dny vyhodnotili část čínské technologie jako pro stát nevhodnou.

Já myslím, že i to je důkaz, že stát velice důsledně dbá na to, aby hájil primárně své zájmy. Na druhou stranu máme nezávislou policii, nezávislého policejního prezidenta a ministr vnitra nemá inspekci ministra vnitra, kterou v minulosti měl a kde mohl zasahovat do personálních věcí, které policie uvnitř sama sebe dělá. Já jsem samozřejmě po všech těch incidentech, které byly, požádal policejního prezidenta, kladl jsem mu na srdce, aby veškeré incidenty nebo takzvané incidenty, protože část z nich se ukázala, že nebyla pravdivá, která popisovala média, prošetřil, aby detailně s tímto seznámil veřejnost. To se také stalo a veškeré tyto incidenty, o kterých hovoříte, byly vyhodnoceny nejenom z kamerových záznamů Policie České republiky, ale samozřejmě i ze záznamů televizí, které měla šanci vidět veřejnost.

A mnohdy ta výseč, která je v médiích, pokud není doprovázena tím jiným pohledem druhé nebo třetí kamery nebo ji nevidíte v souvislostech, tak se velice složitě posuzuje.

Na základě interního vyhodnocení Policie ČR došla policie k závěru, který je obecně znám, a tento závěr říká, že došlo k pochybení v otázce vstupu policie na FAMU. Tam jsme se omluvili. Osobně jsem tam byl já se omluvit. A tady se jednalo z mého pohledu o zbytečnou horlivost policistů, kteří prostě překročili mantinely dané rozkazem. Ve všech ostatních incidentech, o kterých hovoříte, interní šetření policie zasahující policisty očistilo s tím, že jejich postup byl důvodný a že k těm zásahům, tak jak byly provedeny, byl zákonný důvod.

Vedle toho jistě všichni víme, že existují podání, která v současné době řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pravděpodobně byla podání i směrem k Vrchnímu zastupitelství. A o tom, jak se vyvíjejí tato šetření, tedy šetření, která by se měla vztahovat k porušení zákona ze strany zasahujících policistů, já nemám žádnou informaci. Jedná se o živé prošetřování pravděpodobně a já o tom nemám žádnou hlubší znalost. Pokud tady je potřeba nějakou hlubší znalost získat ještě v této době, tak je asi možné se obrátit na příslušnou komisi Parlamentu, která činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů dozoruje a dohlíží.

Co se týká toho, jak jste se ptala, jestli ty osoby, které zasahovaly nebo se chovaly nezákonně, jestli myslíte policisty, tak tímto jsem na to odpověděl. Bylo zadrženo 23 osob, z toho 22 pro podezření z přestupkového jednání proti občanskému soužití, a jedna osoba, o které jsem již hovořil, právě z řady čínské delegace pro podezření z trestného činu krádeže tibetské vlajky. Tato osoba u soudu dopadla tak, jak zatím média o tom referovala. Nevím, jestli ten rozsudek je nebo není pravomocný, ale v každém případě tento člověk se dostal až k soudu a měl šanci v rámci demokratického soudního přezkumu obhájit své činy.

Já chci tady jednoznačně říct, že nošení tibetské vlajky nemůže znamenat jakékoliv porušení zákona. Nemůže znamenat ani, že někdo bude omlouvat útok na takového člověka. Svoboda projevu, svoboda slova i svoboda shromažďování je prostě hodnotou, kterou lze omezit pouze a jenom v případech, které zákon popisuje. U toho člověka, o kterém hovoříte, já čerpám ze zprávy policie a ti policisté samozřejmě mají k dispozici výslechy nejenom této osoby, ale zasahujících policistů i dalších osob, které byly v blízkosti jednání toho dotčeného člověka. To, že kolem sebe měl - na zádech - tibetskou vlajku, není přece ten způsob provokace. Ten způsob provokace pravděpodobně byl ve stylu jakéhosi verbálního napadání a dalších útoků, které policie má zaznamenány. Alespoň podle informací, které jsem dostal. Z tohoto důvodu je to popsáno tímto způsobem. Určitě to není o tom, že by člověk, který jde vyjádřit slušně svůj názor, byť do davu, který je rozvášněný, demonstrantů, které kdosi rozvášnil, že by to mělo znamenat, že tento člověk cosi porušuje nebo páchá. Policie říká, že má záznam tedy verbálního napadání, že má záznam de facto snahy tohoto člověka o to, aby ten konflikt eskaloval, a pořídil určitý videozáznam. Dokonce si myslím, že i to, že tohoto člověka policie zadržela, že tím zamezila útoku na tuto osobu, který by nemusel pro tohoto občana dopadnout dobře.

Máme demokratické zřízení, demokratický stát a jediným způsobem, jak hlídat funkčnost a hlavně dodržování zákonů Policie ČR - rozhodla Poslanecká sněmovna v minulosti tak, že se v této oblasti na tom podílí prioritně Generální inspekce bezpečnostních sborů. Já bych počkal, až jak dopadne šetření generální inspekce a potom bychom se tady mohli k tomu vrátit a vyhodnotit, jestli tedy mají pravdu policisté, kteří tvrdí, že bylo vše podle zákona, nebo jestli má pravdu část veřejnosti, která některé věci namítá. Ohledně těch výsledků opravdu nevím a nejsem schopen říci, kdy budou. A znovu tady říkám, že pokud pochybí kterýkoliv policista, a je zjevné, že pochybil, tak já ho nebudu za každou cenu bránit. Na druhou stranu ten krátký, jednoduchý mediální pohled, dejme tomu určitá výseč, která je pěti, tří, desetivteřinová, oproti zásahu, který mohl trvat 15 - 20 minut, tak je potřeba posoudit i ta práva toho policisty. I oni mají přece právo na to se obhájit a bránit.

V otázce práva na shromáždění, o kterém vy jste hovořila, a uzavření příslušných veřejných ploch, které byly uzavřeny, pokud si správně pamatuji, i na to byla podána žaloba a je potřeba tedy počkat, jak v této věci rozhodnou příslušné orgány, případně soud. Protože stanovisko Policie ČR, ochranné služby je takové, že jsou zjevné důvody, a byly zjevné důvody k tomu, postupovat tímto způsobem. Proto k tomu policie přistoupila a je na ní, a samozřejmě i na Ministerstvu vnitra, aby tyto své kroky doložilo, obhájilo případně u soudu nebo u případného vyšetřování, což se také bezesporu stane.

Já tady chci jasně, kategoricky odmítnout, že neexistoval žádný pokyn, aby čeští policisté vycházeli vstříc čínské delegaci, aby čeští policisté se chovali jinak k českých občanům a k občanům Čínské lidové republiky. Znovu říkám, kdyby takovýto pokyn existoval, tak už policejní prezident ani ministr vnitra nemohou být ve funkci. Takový pokyn nikdy neexistoval, nenašel se. A když se podíváte na instruktáž, kterou ti policisté měli, která je zdokumentovaná, která je zdokumentovaná i na videozáznamech, tak o něčem takovém ti policisté, kteří zasahovali, instruováni prostě nebyli. Já jsem dokonce přesvědčen o tom, že kdyby někdo takto instruoval policisty České republiky, oni velice rychle pochopí, že toto není zákonný postup a že by se už tehdy ozvali. Nic takového se nestalo.

Já nemám teď, v současné době, jak dostát té vaší výzvě k dalšímu prošetření, protože o tyto věci se zajímá generální inspekce. Je to živé vyšetřování a až to vyšetřování skončí a generální inspekce sdělí výsledky, tak se k těmto výsledkům vyjádříme. Bude-li tam nějaké pochybení ze strany policistů, věřte tomu, že dojde k postihu. Ale já odmítám paušálně ty policisty odsuzovat v době, dokud nejsou důkazy a dokud neměli šanci se obhájit. Já si myslím, že takto to má být a takto to má fungovat v demokratickém státě.

Já jsem před několika dny také zaznamenal určité výtky k tomu, jak se Ministerstvo vnitra ve správním řízení staví k žadatelům o azyl z Čínské lidové republiky. Já jsem poslal předevčírem všem poslancům Parlamentu ČR zprávu, která popisuje stav. A když se podíváte, tak už v minulosti čínští občané azyl v České republice dostali. V roce 2010 to byl jeden občan, v roce 2014 to bylo sedm občanů. Máte tam v přehledné tabulce i zaznamenáno, kolik žádostí bylo zamítnuto, kolik bylo celkem a kde bylo vyhověno.

Já chci říci, že i tady se postupuje naprosto podle práva, naprosto v rámci správního řízení. Jenom bych rád připomněl, že např. před několika dny informovala média o tom, že Spojené státy po ročních prověrkách přijaly migranty se Sýrie. To znamená, doba jednoho roku na prověřování dejme tomu žádosti, pohovory a další věci není neběžnou ve světě a vzhledem k tomu, že je potřeba rozhodnout opravdu precizně, tak tato doba mi nepřipadá dlouhá. Chtěl bych tady opět kategoricky odmítnout, že je tady nějaká tendence ve správním řízení ministerských úředníků - bez ingerence politického vlivu -, a to zdůrazňuji, oddalovat případné vyhovění těmto žádostem. A je nezbytně nutné, že pokud ty žádosti jsou, byly prověřeny, s těmi lidmi jsou vedeny pohovory, s těmi lidmi se debatuje a zjišťuje se, jestli opravdu informace, které oni udali, jsou pravdivé.

Já tady chci ještě jednou, naposledy kategoricky odmítnout, že by čeští policisté, české Ministerstvo vnitra, a já jsem přesvědčen, že český stát a čeští úředníci, stranili jakékoli cizí moci. Jakékoli!

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme