Organizační informace pro účastníky 5. celostátního sněmu

Místo a termín

Hotel Don Giovanni
Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha 3-Žižkov
GPS: 50.078666,14.475793

25. 11. 2017 – 26. 11. 2017

Prezence

1. den od 8:09 do 9:00 hodin

2. den od 8:09 do 9:00 hodin

Prezence bude probíhat elektronicky. Každý delegát bude identifikován i v průběhu sněmu členským průkazem. Pokud ho delegát mít s sebou nebude, bude mu za poplatek vytvořen duplikát.

Zahájení jednání

1. den v 9:09 hodin

2. den v 9:09 hodin

Ukončení jednání

1. den v 19:09 hodin

2. den po projednání všech bodů programu sněmu, předpoklad 17:29 hodin 

Parkování

Je zajištěno v podzemních garážích hotelu Don Giovanni v dostatečné kapacitě, cena 350 Kč/den.

Rezervace ubytování

Rezervace a informace k ubytování se řeší přes příslušného krajského manažera, příp. jsou k dispozici na tel. čísle 255 790 942, Martin Houša.

Stravování

Proběhne v restauraci hotelu Don Giovanni.

Hot line

V době konání sněmu bude zřízena linka technické pomoci (255 790 999). Je také zřízena e-mailová schránka snem@top09.cz.

Návrh programu

1. den

 • zahájení a uvítání
 • schválení programu celostátního sněmu
 • schválení jednacího řádu a volebního řádu celostátního sněmu
 • volba pracovních komisí celostátního sněmu
 • vystoupení hostů
 • zpráva předsedy TOP 09
 • projednávání zpráv
 • programová diskuse
 • projednání změny stanov
 • volba členů a náhradníků celostátní revizní komise
 • volba členů a náhradníků smírčího výboru

2. den

 • volba předsedy
 • volba 1. místopředsedy
 • volba místopředsedů
 • volba členů předsednictva
 • volba členů výkonného výboru
 • schválení závěrečného usnesení
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme