Zdeněk Šigut

Kandidát do Senátu za obvod č. 57 - Vyškov

PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH se narodil 3. 4. 1956. Vyučil se elektrikářem. V roce 1986 nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor andragogika, kde získal magisterský titul. V letech 1993 – 1996 získal bakalářský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, obor právo a podnikání, 1997 – 2003 studoval doktorandské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, obor sociologie a andragogika, 2003 – 2004 získal titul PhDr. na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 nastoupil na Právnickou fakultu University Komenského v Bratislavě, kterou ukončil v roce 2009, 2007 – 2010 absolvoval Slovenskou zdravotnickou univerzitu v Bratislavě, Fakultu veřejného zdravotnictví, specializace pro řízení veřejného zdravotnictví.

Zdeněk Šigut začal pracovat v roce 1971 jako elektromontér JME Brno, kde setrval do roku 1981. Mezi lety 1981 – 1983 pracoval jako technolog u Divadelní techniky Újezd u Brna, poté do orku 1990 pracoval u firmy KOR Brno, kde se zabýval vzděláváním dospělých. 1991 – 2004 byl zaměstnán v podniku SIGI a.s. na útvaru lidských zdrojů. V současné době přednáší na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě a na Institutu mezioborových studií v Brně. Dlouhodobě se zabývá problematikou celoživotního vzdělávání, řízením lidských zdrojů, firemní a politickou kulturou, marketingem a strategickým řízením ve vzdělávání dospělých, zdravotnickým právem a marketingovou komunikací. Věnuje se problematice seniorů a stárnutí populace. Působí jako mediátor v České a Slovenské republice se specializací na problematiku zdravotnictví, rodinného a občanského práva.

Zdeněk Šigut je autor několika publikací zabývajících se lidskými zdroji a vzděláváním dospělých. Napsal též mnoho učebních textů, např.: Evropa a lidské zdroje a vzdělávání zaměstnanců, Učící se organizace, Marketing školy nebo Kvalita života seniorů.

Své zkušenosti chce zhodnotit v přípravě přehledné legislativy a její prosazování zejména v oblastech tvorby pracovních míst a vzdělávání. Domnívá se, že systém podpory a sociálních dávek by měl být vázán na aktivitu nezaměstnaných. Chce podporovat tvorbu pracovních míst, politiku zaměstnanosti a aktivity seniorů i jejich oprávněné požadavky.

Pan Šigut hovoří německy a rusky a má komunikativní znalost angličtiny a polštiny. Mezi jeho zájmy patří vysokohorská turistika, sport a historie.

Rozhovory a komentáře

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme