Michal Marek

Kandidát do Senátu za obvod č. 60 - Brno-město

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. se narodil roku 1954 v Mladé Boleslavi. Roku 1978 vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, obor Lesní inženýr. Poté nastoupil na postgraduální kurz na Univerzitě Karlově v oboru Zpracování dat v experimentálním výzkumu a stal se kandidátem biologických věd Fyziologie rostlin na ČSAV. Získal doktorský titul obecné biologie v oboru Biofyzika na UK a docenturu v oboru Fyziologie rostlin na Univerzitě Palackého v Olomouci. Roku 1999 se stal doktorem biologických věd a roku 2001 profesorem na Lesnické a dřevařské fakultě na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Čestný doktorát získal roku 2012 na Technické univerzitě Zvolen a roku 2014 se stal členem švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd.

Co se týče profesní kariéry, Michal Marek pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu systematické a ekologické biologie ČSAV, na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, v Ústavu ekologie lesa na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně, kde působí doposud, v Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a také jako vedoucí vědecký pracovník v Ústavu ekologie krajiny. V letech 1999-2006 stál v čele Ústavu ekologie krajiny Akademie věd ČR, 2001-2009 předsedal Kontrolní radě Grantové agentury ČR, 2007-2010 vedl Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR a od roku 2011 je ředitelem centra excelence – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, kde působí doposud, stejně jako působí jako vědecký koordinátor národní výzkumné infrastruktury CzechCOS.

Vyučoval na UK v Praze, UP v Olomouci, OU v Ostravě nebo na Mendelově univerzitě v Brně, kde vykonává pedagogickou činnost doposud. Působil také ve více než dvou desítkách vědeckých společností a odborných radách. Stále je vice-prezidentem odborné skupiny „Global Changes and Forest Ecosystems“, člen rady expertů podvýboru pro vědu a vzdělání Poslanecké sněmovny, zástupce ČR při Evropské unii ve vědeckém výboru COST nebo je také například členem expertní skupiny „Societal challenge“ HORIZON 2020.

Rozhovory a komentáře

Marek: Přiznávám, že se Ruska prostě bojím
2. 10. 2014

Marek: Přiznávám, že se Ruska prostě bojím

Rozhovor s kandidátem TOP 09 na senátora v obvodu Brno - město Michalem Markem

„Jsem generace, která 22 let žila ve státě, kde pobývala ruská vojska. Proto přiznávám, že se prostě Ruska bojím. Jsem doslova rozhořčen tím, jak se Rusko chová a jak slabá je Evropská unie. A jsem zoufalý z oportunních názorů některých politiků. K tomu nemůžeme být lhostejní," říká kandidát TOP 09 na senátora Michal Marek. 

Celý článek
Marek: V CzechGlobe zkoumáme měnící se planetu
2. 10. 2014

Marek: V CzechGlobe zkoumáme měnící se planetu

„Na světě je teď sedm miliard lidí, za deset let nás může být klidně devět miliard a každý člověk se musí napít, najíst. Země se neustále vyvíjí, problém je, že jsme v období, kdy do toho člověk silně zasahuje, třeba nedostatek vody může být už pro naše děti opravdu zásadní," přiblížil oblast, jejímuž výzkumu se budou vědci v Brně věnovat, šéf institutu CzechGlobe Michal Marek.

Celý článek
Marek: Instalujeme sadu skel umožňující lepší prostupnost světla
2. 10. 2014

Marek: Instalujeme sadu skel umožňující lepší prostupnost světla

Zatímco třeba o globálním oteplování lze pochybovat, vědci poukazují na jedno: koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře roste. „Náš vzkaz veřejnosti by mohl znít: když množství oxidu uhličitého v atmosféře poroste, tak se obecně bohužel nedá říct, že by z toho rostliny ve všech případech profitovaly a dokázaly si s tím poradit,“ uvedl šéf institutu CzechGlobe Michal Marek. 

Celý článek

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme