Jana Juřenčáková

Kandidátka do Senátu za obvod č. 80 - Zlín

Jana Juřenčáková se narodila 29. 10. 1962 ve Slavičíně, má tři mladší bratry.

Po ukončení základní školy v roce 1977 začala studovat Střední zemědělskou technickou školu, obor ekonomika zemědělství. V březnu 1981 se vdala. V červnu 1981 ukončila studium na střední škole maturitou.

Od 1. 7. 1981 nastoupila na Městský národní výbor ve Slavičíně jako samostatný referent na správním odboru. V květnu 1982 se jí narodil syn Petr a po ukončení šestiměsíční mateřské dovolené se vrátila zpět do zaměstnání. V červenci 1983 se jí narodila dcera Jana, se kterou zůstala na mateřské dovolené do dvou let jejího věku. V červenci 1985 se vrátila zpět do zaměstnání jako samostatný referent na odboru výstavby.

Od září 1987 začala studovat na fakultě výrobně ekonomické obor Ekonomika práce (dálkové studium). Od října 1990 byla přeřazena na drobnou provozovnu MěNV jako ekonom - účetní. Od roku 1991 na základě živnostenského listu začala zpracovávat účetnictví pro firmy.

Od února 1992 je Jana Jurenčáková OSVČ v oboru ekonomické a organizační poradenství, v tomto oboru podniká dosud.

V dubnu 1992 vykonala závěrečnou státní zkoušku na VŠE Praha a úspěšně ukončila vysokoškolské studium. V říjnu 1993 úspěšně absolvovala zkoušky na daňového poradce, daňové poradenství vykonává dosud, v KDP je zapsána jako daňový poradce č. 311.

V listopadu 1995 spolu s manželem založili s.r.o., kde jsou oba společníky i jednateli.

Po ukončení III. trimestru studia na podzim roku 1996 dokončila studium německého jazyka v Poděbradech, kromě německého jazyka se domluví i částečně rusky. V roce 1998 získala po vykonání zkoušky certifikát Bilanční účetní.

V březnu 2000 byla zvolena neuvolněnou starostkou obce Rokytnice. V září 2000 iniciovala navázání přeshraniční spolupráce s obcí Horná Súča a vznik pravidelného setkávání občanů z obou stran hranice přímo na státní hranici nad loukou Peňažná.

V dubnu 2001 se Jana Juřenčáková zúčastnila týdenního semináře v Paříži - Budování a rozvoj institucí na regionální úrovni, který navazoval na semináře ve Zlíně. Jednalo se o pilotní projekt programu EU - LEONARDO DA VINCI Univerzity T.Bati ve Zlíně.

V létě 2001 získala po dvouletém kursu a vykonání zkoušky certifikát Účetní a daňový expert.

V roce 2002 byla v dalších komunálních volbách opět zvolena neuvolněnou starostkou. Ve školním roce 2002/2003 absolvovala roční kurs práva pro daňové poradce na Masarykově univerzitě v Brně, který  ukončila zpracováním závěrečné práce.

V krajských volbách v roce 2004 kandidovala do krajského zastupitelstva na kandidátce Nezávislých starostů a SNKED, byla zvolena členem Finančního výboru KZZK, v březnu 2007 z časových důvodů na tuto funkci rezignovala.

V dubnu 2006 iniciovala vyhlášení Petice proti diskriminaci občanů menších měst a obcí -„ Iniciativa za živý venkov".  28. října 2006 byla ve druhém kole voleb zvolena senátorkou za politické hnutí „Nezávislí starostové pro kraj" („NSK") ve volebním obvodu č. 80 Zlín.

Jana Juřenčáková není členkou žádné politické strany.

Rozhovory a komentáře

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme