Matušina: Politika musí být službou

16. 10. 2017

Do voleb dnes zbývají 4 dny, představujeme kandidáta číslo 4.

MVDr. Petr Matušina, MBA

62 LET

SOUKROMÝ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

LYSÁ NAD LABEM, TOP 09

Proč kandiduji právě za TOP 09?

TOP 09 se od svého vzniku hlásí k evropským tradicím, morálním hodnotám, individuální lidské svobodě a právnímu státu.  Má respekt k zákonům a k občanské společnosti. Toto a tehdejší společenské klima bylo důvodem k mému vstupu do strany, za kterou dnes kandiduji.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance? 

Politiku chápu jako debatu o řešeních společenských problémů, vedenou konstruktivně a bez ideologických předsudků.Mám nemalé životní, praktické znalosti a zkušenosti z oblastí souvisejících se zemědělstvím, zdravotnictvím a životním prostředím. Dlouhodobě spolupracuji se zákonodárci při tvorbě zákonů s uvedenou tematikou. Vím, že voliči jsou přesvědčeni, že mnozí poslanci jsou odtrženi od reality, pak jsem tedy já jako praktik pro ně tím správným kandidátem.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl?

Každé společenství, tedy i stát potřebuje vedení. Jenže stejně jako v mojí profesi pomáháme potřebným, tak i politika musí být službou a nikoliv jen prostředkem k ukojení vlastních ambicí. Chci tedy využít svých znalostí ku prospěchu nás všech a pokusit se politikou zklamaným lidem ukázat, že sloužit může mít smysl. Cítím míru odpovědnosti a nehodlám usilovat o popularitu za cenu nereálných slibů. Třeba pomohu voličům, aby si začali více vážit slibu pracovat čestně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, než evidentně nesplnitelných návrhů. Mnozí mne varují, že brzy ztratím iluze. To by mne však mrzelo méně, než kdybych ztratil důvěru svých voličů.

petr matušina, kandidát do psp čr 2017

Štítky