Narodil jsem se a do svých 23 let žil v Olomouci. Tam jsem po absolvování gymnázia vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v oboru učitelství matematika – geografie. Ve vzdělávání jsem pokračoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru sociální geografie a regionálního rozvoje. Disertační práci v oboru geografie dopravy, dostupností a regionálního rozvoje jsem obhájil v první polovině r. 2008.

Od r. 2003 až do dnešních dnů působím jako vědecko-pedagogický pracovník na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Nemohu jednoduše zhodnotit své pedagogické schopnosti, nicméně práce se studenty mě i přes všechny obtíže a nepříjemnosti baví a do jisté míry naplňuje.

Vedl jsem řadu diplomových a bakalářských prací, publikoval v odborných časopisech, účastnil se konferencí, byl spoluřešitelem či řešitelem vědeckých a vzdělávacích grantů. Příkladem mé vědecko-výzkumné činnosti je analýza dopravních dostupností v Česku v období 1918–2020. V současné době je v tisku moje kniha „Dostupnost v Česku v transformačním období“. Jsem členem České geografické společnosti.

Mimo vědecké práce se soustavně věnuji tanečnímu sportu. Od r. 2005 jako trenér I. třídy v různých městech v Čechách. Některé taneční páry i celé kluby se pod mým vedením staly několikanásobnými mistry České republiky s úspěchy i v zahraničí. Jsem předsedou Dozorčí rady Českého svazu tanečního sportu.

Mám jednoho bratra. Jsem svobodný, avšak šťastně zadaný již 9 let. Přítelkyně pracuje jako tlumočnice pro Evropské instituce v Bruselu.

Do r. 2009 jsem nebyl v žádné politické straně. Do TOP 09 jsem poslal přihlášku s cílem být jakkoli nápomocen při snižování zadlužení všech obyvatel v Česku, a tedy také mých budoucích dětí a potomků. Neuměl jsem se vyrovnat se svou dosavadní nečinností a po úvaze jsem usoudil, že již jsem ve věku, kdy by mé jednání nemuselo být vedeno pouze mladickou touhou bez rozvahy, rozumu a odpovědnosti. V TOP 09 Praha jsem měl na starosti vybudování a chod regionální organizace na Praze 8, vytvoření a chod odborných skupin. Jsem členem redakční rady a volebního štábu. Jsem místopředseda pražské TOP 09. Nedostatek důvěry občanů k politikům a deficit odpovědnosti politiků vůči občanům považuji za jeden z hlavních problémů současného veřejného života v Česku. Úspěch pravice v květnových parlamentních volbách v tomto ohledu považuji za až neuvěřitelnou možnost významněji změnit veřejné klima v naší republice.

Tomáš Hudeček také na http://tomashudecek.blog.idnes.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme