Ondřej Počarovský

volební obvod III.

Narodil jsem se v roce 1971 v Nymburce. Gymnasium jsem absolvoval v Poděbradech a v roce 1995 jsem ukončil studia v Praze na Pedagogické fakultě University Karlovy, obor speciální pedagogika. Ještě za studií jsem nastoupil do zaměstnání v neziskovém sektoru a definitivně  v Praze začal žít.

Spolupracoval jsem a stále spolupracuji na budování a rozvoji adiktologických služeb pro uživatele drog v nestátní neziskové organizaci Sananim a od roku 1999 v organizaci Prev-Centrum.

 

V letech 1995 až 2000 jsem absolvoval v rámci celoživotního vzdělávání  psychoterapeutický výcvik ve skupinové hlubinně orientované dynamické psychoterapii a v letech 2004 až 2008 výcvik v systemické rodinné terapii psychosomatických poruch (akreditace pro zdravotnictví).

 

V oboru adiktologie (prevence a léčba uživatelů drog a závislých) pracuji 16 let se zaměřením především na rodinnou terapii rodin se zátěží užívání nelegálních návykových látek. Součástí mé práce v neziskovém sektoru je mimo přímé práce s lidmi také projektová činnost  a řízení organizace.

 

V průběhu mé praxe v nestátních neziskových organizacích jsem se stal členem několika pracovních skupin při Úřadu vlády ČR, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a členem Protidrogové komise Rady hlavního města Prahy (2002 dosud).

Od května roku 2010 jsem byl jmenován členem Výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro udělování certifikací odborné způsobilosti.

 

V rámci praxe jsem absolvoval inspirativní stáže ve Velké Británii a Nizozemsku v organizacích poskytujících služby drogově závislým.

 

Mým hlavním tématem je protidrogová politika a  řešení problémů s touto problematikou spojených. Za dobu mého působení  v protidrogové komisi hl. města Prahy vím, co se podařilo a co z různých důvodů nikoli a také proč se stále potýkáme s nepříjemnostmi, které trápí  občany Prahy. Mnoho dobrého se v dané problematice podařilo a mnoho nikoli z různých důvodů.

 

Nikdy jsem nebyl členem žádné strany až do února 2010, kdy jsem se stal řadovým členem TOP 09 v Praze 10. V tuto chvíli jsem rozhodnutý nabídnout své schopnosti, čas a energii ve prospěch nejen TOP 09, ale zejména hlavního města Prahy. Mým dlouhodobým zájmem je přispívat k budování a rozvoji občanské společnosti, jejíž klíčovou součástí jsou také nestátní neziskové organizace.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme