Pocházím z Vysočiny, z malého města Ledeč nad Sázavou, kde jsem absolvovala gymnázium. V roce 1981 jsem odešla do Prahy studovat Stavební fakultu ČVUT, obor Automatizované systémy řízení ve stavebnictví. Po studiích jsem začala pracovat ve výpočetním středisku národního podniku Kniha, kde jsem měla skvělou možnost tisknout různé letáky a samizdaty. Podepsala jsem Chartu 77, a snažila se pomáhat, kde bylo třeba.

Po převratu v roce 1989 jsem začala podnikat. Jsem spolumajitelkou malé firmy, která se zabývá prodejem a servisem výpočetní techniky. Na přelomu let 1989–90 jsem vstoupila do ODA a začala pracovat v „podnikatelské sekci“. S vývojem v ODA jsem ale nesouhlasila a v roce 1997 ze strany vystoupila. Od té doby jsem se v žádné politické straně neangažovala.

Na jaře roku 1990 jsem byla kooptována jako zastupitelka Městské části Praha 3 pouze do vypsání řádných voleb.

Od roku 1991 jsem spolupracovala s nově vzniklým občanským sdružením Občanský institut. Cílem této neziskové kulturně-vzdělávací instituce konzervativního zaměření je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot nezbytných pro život svobodné společnosti.

Mou hlavní motivací pro vstup do TOP 09 je naděje na změnu politické kultury. Je naprosto neúnosné, aby nám nadále vládli zprofanovaní politici, kterým jde pouze o jejich blaho. Za nadějné považuji, že se do TOP 09 hlásí mladí, vzdělaní lidé, kteří nejsou zatíženi minulostí. Snad se nám i díky tomu podaří v komunální politice nahradit zkorumpované politiky. Chtěla bych se ve svém působení zaměřit na podporu malých a středních podnikatelů, kteří jsou pro nás jednou z prioritních skupin obyvatelstva – jsou v ekonomice nezastupitelní, platí daně, z nichž má město finanční příjem, a vytvářejí nové pracovní příležitosti. Politici by měli otevřeně bojovat proti rozbujelé korupci a klientelismu, které slušné podnikatele demoralizují a demotivují. Naší prioritou je prosazovat rovné a spravedlivé šance pro všechny spoluobčany.

Ráda bych se věnovala i oblasti transparentního financování oprav kulturních památek. Zkušenost jsem získala v občanském sdružení Přátelé podlipnických kostelů, kde se staráme o tři raně gotické kostely na Vysočině a snažíme se shánět prostředky na jejich záchranu.

.           Když je trochu času, lyžuji a jezdím na kanoi. Mám ráda vážnou hudbu, často chodím na koncerty. Poslední dobou jsem s kamarády začala hrát amatérské divadlo a moc mě to baví.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme