Narodil jsem se v roce 1976. Základní školu i gymnázium jsem navštěvoval na Žižkově, ale bydlel jsem v celé řadě pražských čtvrtí, a tak znám Prahu z různých stran.

V roce 2001 jsem absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory bohemistika a historie. Po absolutoriích jsem nakrátko nastoupil na Ministerstvo kultury ČR do Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, kde jsem měl na starosti program Centrální evidence sbírek. Z MK jsem odešel, protože jsem získal stipendium na prestižní německé univerzitě v Tübingen. Tam jsem se stal členem Graduiertenkollegia Ars und Scientia a v roce 2005 obhájil disertační práci o náboženských dějinách 16. a 17. století. Poté jsem pokračoval v práci na svém tématu v Mohuči jako stipendista Institut für Europäische Geschichte.

Kariéru v německé oblasti jsem přerušil v roce 2006, neboť jsem se stal proděkanem pro informační zdroje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel jsem se mimo jiné i na koncepci nové centrální knihovny a novém řešení organizace fakulty, čítající na 8000 studentů.

V roce 2008 jsem se vrátil k vědecké práci coby koordinátor výzkumné skupiny Collegium Europaeum, což je společný projekt UK a Akademie věd, zabývající se myšlenkovými základy evropské integrace.

V roce 2009 jsem opustil svoji alma mater a v Masarykově ústavu Akademie věd spoluvytvářel projekt na záchranu cenného fondu starých tisků. Kromě toho jsem se jako zástupce hlavního kurátora podílel velkou měrou na přípravě Dolnorakouské zemské výstavy, která probíhala v Rakousku i v Čechách.

Od roku 2010 pracuji jako konzultant v oblasti kultury a školství a jsem kurátorem soukromé sbírky umění politické propagandy totalitních režimů.

Ve straně TOP 09 jsem od jejího založení. Až do vzniku této strany jsem – ač jsem člověk bytostně politický – nikdy v žádné politické straně nebyl. Jsem předsedou regionální organizace TOP 09 v Praze 2. Nyní za TOP 09 kandiduji do Zastupitelstva hl. m. Prahy s rozhodnutím využít svoje znalosti a zkušenosti v oblasti kultury, památek a cestovního ruchu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme