Tváře TOP 09 Praha: Jan Materna, Radní pro majetek na Praze 3

13. 11. 2019

Honza Materna se narodil 21. 12. 1967 v Mnichově Hradišti, kde žil až do ukončení studia na místním gymnáziu. V roce 1992 dokončil magisterské studium jaderné fyziky na MFF UK v Praze, kde i následně v roce 2000 završil své akademické vzdělání obhájením dizertační práce. Od té doby se věnoval oblasti ekonomiky a řízení společností. Od roku 2014 se aktivně věnuje politice na Praze 3 jako Radní a člen představenstva společnosti Správa majetkového portfolia, a.s., jejímž vlastníkem je Městská část.  Jako člen představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s, kdy byl do funkce navržen a zvolen zástupci malých akcionářů, se podílí na snaze navrátit alespoň část ukradeného majetku zpět akcionářům společnosti. Je otcem 3 dětí a již 15 let starostou místního sokola TJ Sokol Žižkov II na Jarově, kde mimo jiné vede kroužek Aikodo pro děti.

Máš mnoho životních zkušeností. Myslíš, že když jsi v roce 1992 končil studia, že skončíš jako komunální politik a manažer?

Rozhodně ne, těšil jsem se na vědeckou práci.

Využíváš ještě dnes nějak své vzdělání Jaderného fyzika?

Přímo jadernou fyziku ne, ale většina vědeckých postupů, především analytické schopnosti lze využít v podstatě v jakékoliv oblasti.

Takže nejlepší je vždycky nakonec praxe?

Samozřejmě, praxe vždy ukáže, jak je člověk schopen promítnout své vzdělání do reálného života.

Ve tvém životopise mě překvapila zmínka o tvém angažmá v Harvardský průmyslový holding, a.s. To je dost zapeklitý příběh. Co tě vedlo k tomu se tam angažovat?

Do této oblasti mne dovedli obchodní partneři, pro které jsem pracoval v minulosti, a kteří byli mezi drobnými akcionáři společnosti. Ti mne požádali, zda bych se nemohl angažovat ve snaze vrátit maximálně možný majetek do společnosti tak, aby mohl být vyplacen akcionářům. Jak říkáš je to dost zapeklitý příběh, nicméně začíná se zdát, že by se nám nakonec mohlo podařit nějakého pozitivního výsledku pro akcionáře dosáhnout.

Změnila se ti také náplň práce oproti minulému období. Co to znamená být Radním pro „majetek“?

Náplň práce je v podstatě stejná, jenom se týká jiných oblastí. V rámci majetku MČ se řeší především jeho hospodárné využití.

Jaké máš před sebou největší úkoly v tomto volebním období?

Za největší a nesložitější úkol v tomto období rozhodně považuji narovnání majetkových vztahů ke kotelnám ve zprivatizovaných domech, kde v minulosti došlo v rámci privatizace k chybnému postupu. Nemůžu zapomenout ani na zodpovědnější správu majetku a především zlepšení výnosu z pronájmů garáží a dalších nebytových prostor.

Jednou z největších výzev je určitě dokončení privatizace. Jaké jsou vlastně v tomto ohledu překážky a jak je budete řešit?

I když v současnosti privatizaci již nemám v kompetenci, souhlasím, že je to jedna z nejdůležitějších výzev k řešení. Jako velkou překážku dokončení privatizace vidím jednak problém financování oprav domů před jejich vlastní privatizací a aktuální nepodporu privatizace ze strany MHMP, která je vlastníkem privatizovaných bytů. Proto by mohlo být řešením urychlení privatizace i za cenu privatizování neopravených domů, než se to na magistrátu zasekne úplně.

Ve funkci jsi již několik měsíců, co se ti za tu dobu už podařilo splnit?

Běží dokončení revitalizace panelových domů v Roháčově ulici, je vypsáno výběrové řízení na využití domu Husitská 7, a jak jsem již uvedl, intenzivně se pracuje na zreálnění nájemného v nebytových prostorách, které městská část pronajímá. Společně z MHMP se nám podařilo získat zpět pozemek na úpatí Parukářky o velikosti 2 hektarů, který byl historicky předmětem snahy o další zástavbu této cenné zelené lokality.

Jak to vypadá s jedním ze slibů z loňské volební kampaně a to co nejrychleji opravit prázdné byty v majetku obce?

Letos se nám podařilo zvýšit rozpočet na rekonstrukce s plánem opravit během roku 100 bytových jednotek, které budou přiděleny občanům Prahy 3 v rámci pravidel bytové politiky nebo nově nabídnuty také ke komerčnímu pronájmu.

Podařilo se mi najít článek z minulého volebního období, kde chválíš zavedení participativního rozpočtu. V současnosti ale ten projekt již neběží ne?

Kvůli nízkému zájmu ze strany občanů, jsme se rozhodli program v tomto roce pozastavit a pokusit se najít nové nastavení do budoucna. Můj osobní názor je stále stejný, považuji participativní rozpočet a participaci s občany obecně za důležitou součást komunální politiky.

Poslední otázka – jaká je situace v Žižkovském Sokolu?

Spousta dětí, dospělých i seniorů, kteří chtějí sportovat, ale velmi malá podpora od státu, kterou je navíc čím dál složitější získat vzhledem ke složitosti byrokratických požadavků. Ale abych nebyl jen negativní, nedávno jsme oslavili den sokolstva coby památný den ČR a to mi udělalo radost.

Štítky
Osobnosti: Jan Materna
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme