Rataj: Granty musí být i pro malé kluby

1. 11. 2019

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže je jednou z priorit Prahy 8 a věřím, že tomu tak musí být i v budoucnu. Přesto, že prostředků, které může Praha 8 přerozdělovat sportovním klubům ubývá, jsem přesvědčen, že prostředky, které máme k dispozici jsou pro sportovní kluby v rámci grantového řízení přerozdělovány velmi efektivně.

Dle mého názoru, je důležité více podporovat menší a začínající kluby, které nemohou, nebo neumí, dosáhnout na finance z jiných veřejných zdrojů. Z toho důvodu je nutné sjednotit kritéria grantového řízení pro všechny žadatelé tak, aby byla snadno pochopitelná i pro začátečníky v žádostech o grant. To ale neznamená, že by Praha 8 neměla podporovat veliké sportovní oddíly typu fotbalových klubů! Ba naopak, i zde je podpora na místě, jen je důležité zvážit přiměřenou výši udělovaných prostředků na úkor ostatních, ne tak velikých oddílů.

V každém případě by měl mít každý z klubů vícezdrojové financování, což by měla být i jedna ze zásadních podmínek udělení grantu. Jak mi bylo řečeno od zástupců některých klubů na Praze 8, je na zvážení, jestli všem v grantovém řízení neumožnit jednoduché elektronické podání a vyřadit tak povinnost odevzdávat rozsáhlé tištěné materiály. Praha 8 by neměla zapomínat na podporu velikých sportovních událostí, které na jejím území pravidelně probíhají a takovéto akce podpořit alespoň záštitou, pomoci s propagací nebo jinou nemateriální formou.

Komerční, zisková akce, si na sebe musí vydělat sama a není možné vydávat z omezeného rozpočtu Prahy 8 další finance v neprospěch domácích sportovců.

Článek vyšel v měsíčníku Osmička, listopad 2019

Mgr. Aleš Rataj, člen grantové komise MČ P8 za TOP 09

Štítky
Osobnosti: Aleš Rataj
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme