Zuna: Uzavírka pravého břehu Vltavy je hazard se zdravím a bezpečností občanů Prahy 2

8. 4. 2021

Městská část Praha 2 zásadně nesouhlasí s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci plánované úpravy dopravního režimu v oblasti Smetanova nábřeží. Přesun tranzitu až třiceti tisíc vozidel denně z obou břehů Vltavy na objízdné trasy povede k dramatickému zvýšení dopravní zátěže v Praze 2 a bude mít negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života lidí v této městské části. 

„Úplně každá dopravní uzavírka v Praze má naprosto negativní plošný dopad. Problém je v tom, že magistrát v čele s primátorem Hřibem sice ví, jakou ulici chce uzavřít, ale už přitom nedomýšlí, jak vážné dopady do života obyvatel města to může mít. Připomínky městských částí magistrát nebere vážně a urputně prosazuje svoji představu. Výsledkem jsou naštvaní občané, kteří si stěžují u nás na radnici, protože nás mají nejblíž, a já se jim vůbec nedivím. Ale to již magistrát nezajímá, protože oni si to stejně udělají po svém,“ komentuje návrh magistrátu starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Zneprůjezdněním Křižovnické ulice na jednom břehu Vltavy a Malostranského náměstí na druhém reálně hrozí, že se v důsledku přesunu tranzitu vozidel jinam ulice Resslova a Ječná změní v parkoviště. Značně se tím také zvýší doprava v ulicích Vyšehradská, Benátská a Lípová. 

"Praha 2 bude nejvíce dotčenou oblastí. Uzavírka pravého břehu Vltavy přivede o 6000 automobilů více do ulice Wilsonova. A ještě více tak zhorší situaci ve Vyšehradské a Ječné ulici a náměstí I. P. Pavlova. Je to hazard se zdravím občanů Prahy 2. Je to hazard s bezpečností v objízdných ulicích. Objízdné trasy vedou rezidentní oblastí Prahy 2. Oblastí ve které je několikanásobně více bytových domů než v místě uzavírky. Emise a prašnost tak budou mít dopad na tisíce občanů navíc," říká radní pro bezpečnost na Praze 2 Michal Zuna, který je nominantem TOP 09 Praha do magistrátní pracovní skupiny pro řešení omezení dopravy v centru Prahy. 

Místo humanizace Severojižní magistrály, kterou Praha 2 dlouhodobě prosazuje, tak dojde k dalšímu zvýšení tranzitní dopravy touto městskou částí. Navrhované uzavření částí nábřeží zasáhne Prahu 2 navýšením počtu vozidel i v rezidenčních oblastech a rovněž i v blízkosti škol a úřadů. Bude mít negativní vliv nejen na dopravní obslužnost a komfort obyvatel, ale především na beztak již dost narušené životní prostředí. 

Navrhované opatření spočívá v zákazu průjezdu motorových vozidel křižovatkou Letenská (Tomášská) na Malostranské náměstí a částí ulice Křižovnická v úseku Novotného lávka– Platnéřská. Ze zákazu budou vyjmuta vozidla s dlouhodobým parkovacím oprávněním pro ZPS oblast Praha 1 a Praha 2 na pravém břehu, Praha 5 na levém břehu Vltavy, dále vozidla IZS a MHD a vozidla se zvláštním povolením MHMP. Dodržování opatření bude kontrolováno automatickou detekcí vozidel. 

Radní Prahy 2 jsou nespokojeni s tím, že magistrát opět řeší dopravu bez nich. Městská část Praha 2 poukazuje na nekoncepční rozhodování hlavního města Prahy v oblasti dopravy již dlouhodobě. Naposled se tím Rada městské části Praha 2 zabývala 8. února 2021. Konstatovala, že v oblasti dopravy nejsou dlouhodobě městské části součástí rozhodovacího procesu hlavního města Prahy a k jejich vyjádřením a stanoviskům se nijak nepřihlíží. Zároveň požádala hlavní město Prahu o vytvoření závazného systému samosprávného projednávání mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí v oblasti dopravy včetně systému informování rad městských částí hlavního města Prahy a následného projednání jejich stanovisek.  

Petr Pelc, krajský manažer TOP 09 Praha

Štítky
Osobnosti: Michal Zuna
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme