Vedení Prahy představilo svůj půlroční plán aktivit

4. 2. 2019

Rada hl. m Prahy představila svůj půlroční plán aktivit, pro jehož splnění si vytyčila termín na konci června. Rada v něm akcentuje témata dopravy, krize dostupnosti bydlení, odpovědného rozvoje města, životního prostředí, bezpečnosti a správy majetku města. V neposlední řadě se radní zaměří na palčivá témata, jako jsou sociální péče, kultura a cestovní ruch, transparentnost, školství, podpora drobného podnikání, finance a IT a Smart city.

„Radní TOP09 a STAN /Spojených sil pro Prahu během prvních třech měsíců ukázali, že mají kompetenci a odvahu měnit věci k lepšímu. Povedlo se nám sjednat nápravu v kauze pádu Trojské lávky, po letech jsme dospěli k řešení nadchodu a terasy u metra Budějovická, začali jsme s ukončováním nevýhodných nájemních smluv pofiderních směnáren a obchodů v centru Prahy nebo jsme navrhli zvýšení rizikového příplatku pro strážníky. Věřím, že i další měsíce povedou k rozvoji města a Pražané nebudou litovat své volby,“ uvedl pražský zastupitel a europoslanec Jiří Pospíšil.

V oblasti majetku města se radní Jan Chabr zaměří na zahájení věcného auditu majetkových odborů a kontrolu hospodářské činnosti města. Rozšíří realitní inzertní portál hlavního města a připraví osvětovou kampaň pro co největší zapojení městských částí. Zahájí také přípravu projektové dokumentace pro dostavbu plaveckého areálu Šutka. Předloží návrh na výběr dodavatele rekonstrukce Staroměstské tržnice a způsobu budoucího provozu. A zahájí reálné řešení problému nadchodu a terasy Budějovická. Přijme také memorandum s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Domem bytové kultury a Českou spořitelnou ke spolupráci na rekonstrukci.  

Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, radní Hana Kordová Marvanová a radní Adam Zábranský budou v rámci půlročního plánu společně nastavovat mechanismy a procesy řešení krize dostupnosti bydlení, odpovědného rozvoje Prahy a vhodné legislativy. Petr Hlaváček se konktrétně zaměří na analýzu podmínek, za kterých by mohl vzniknout odbor územního rozhodování pro nesloučená územní řízení na úrovni hl. m. Prahy. To by mohlo pomoci urychlení rozhodovacích procesů a navýšení jejich kvality. Představí inovativní koncept spolupráce na výstavbě bytů ve městě (družstva, město, soukromý sektor) pro zajištění diverzity typů bytové výstavby a společně s Institutem plánování a rozvoje Prahy magistrát vytipuje pozemky ve vlastnictví města vhodné pro družstevní bytovou výstavbu. Zároveň budou vytipovány pozemky ve vlastnictví města, kde bude možné v kratším časovém horizontu připravit a zahájit bytovou výstavbu. Připraví také personální posílení odborů výstavby a územního rozhodování na Magistrátu hl. m. Prahy, aby se zrychlilo odvolací řízení u stavebních záměrů a byly navýšeny kapacity pro projednání připomínek k Metropolitnímu plánu. Radní Hana Kordová Marvanová, která má v gesci podporu bydlení, legislativu a veřejnou správu, zpracuje koncepci bytové politiky hl. m. Prahy s výhledem do roku 2040. Navrhne pozemky ve vlastnictví města vhodné pro družstevní bytovou výstavbu a vytvoří program podpory dostupného bydlení pro mladé rodiny v Praze. Zapojí se do přípravy nového stavebního zákona a novelizace stavebních předpisů. Bude podporovat změny zákonů, které umožní lépe upravit pravidla pro poskytování služeb krátkodobého ubytování pomocí digitálních platforem. Bude také usilovat o dohodu se zástupci digitálních platforem a připraví legislativní návrh na zavedení předkupního práva pro obce v případě prodeje majetku státu na jejich území.

Petr Kučera, krajský manažer TOP 09 Praha

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Petr Hlaváček, Jan Chabr, Jiří Pospíšil

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme