V Praze ročně ubyde na 3000 bytů. Uvádí to analýza, kterou si nechalo hlavní město zpracovat

2. 4. 2019

Radě hlavního města Prahy byla 1. dubna 2019 předložena analytická studie „Zkvalitnění systémů a procesů povolování nové výstavby v Praze: dostupnost bydlení“, na jejímž zpracování se podílely Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Institut plánování a rozvoje Prahy a Architekti Headhand, s.r.o. za podpory grantového programu Technologické agentury ČR. Analýza podrobně rozebírá příčiny bytových problémů v Praze a zařazuje je do širších souvislostí. Podle analýzy ubývají v Praze tisíce bytů ročně.

Analýza podrobně zpracovává údaje k bydlení z mnoha úhlů pohledu. Jako klíčové jsou vnímány mimo jiné demografické faktory, kdy masivní výstavba ze 70. a 80. let minulého století částečně reagovala na potřeby silných poválečných generací, ale početně silná populace narozená v 70. letech adekvátní nabídku bytů v současnosti využít nemůže, což je jednou z hlavních příčin extrémního tlaku na straně poptávky po bytech v posledních letech.

Podle analýzy bylo také, na rozdíl od jiných segmentů ekonomiky, pro výstavbu nových bytů ekonomické a právní prostředí po roce 1990 připravováno velmi pozvolně. Některé nezbytné nástroje, jako například hypotéční úvěry, začaly být dostupné až několik let po roce 2000. Proto byla silnější bytová výstavba v Praze zahájena až v období let 2003 až 2008, pak však byla rázně utlumena krizí, která však z hlediska počtu povolovaných bytů v Praze trvá dodnes.

Dále se analýza zabývá výpočty potřebného množství bytů, které by měly být v Praze každý rok postaveny. „Porovnáním dat ze sčítání lidu 2001 a 2011 ve vztahu k nové výstavbě v tomto období bylo zjištěno, že každý rok zaniká přibližně 0,4 procenta z celkového počtu bytů v Praze – jen pro vyrovnání tohoto faktoru by bylo třeba doplňovat přibližně tři tisíce nových bytů ročně,“ uvádí demograf Martin Červinka, který tuto část analýzy s týmem Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT zpracovával.

Pokud by měly být zohledněny všechny současně působící faktory – zánik bytového fondu, tlak na zvyšování prostorového standardu, nárůst počtu obyvatel v úrovni 8 až 10 tisíc lidí za rok a využívání malé části bytů ke krátkodobým pronájmům - tak model predikuje, že by muselo být po roce 2020 zahajováno v Praze přibližně 13 tisíc bytů ročně.

„Současná bytová krize v Praze má příčiny administrativní, právní i politické a na řešení všech těchto problémů se musíme zaměřit. Máme cenný analytický materiál, který dokládá, že bez doplňování dostatečného počtu nových bytů na trh bude Praha prohrávat v konkurenci s dalšími městy a stane se nedostupným místem pro další generace,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Právě porovnání s velkými městy středoevropského regionu je další částí materiálu. Ta ukazuje, že města konkurující Praze dokázala v posledních pěti až sedmi letech na rostoucí poptávku a ekonomický růst reagovat novou bytovou výstavbou, zatímco Praha se v těchto ukazatelích vrátila ke krizovým hodnotám.

Předložený dokument obsahuje také velmi podrobnou analýzu právního prostředí v oblasti stavebnictví po roce 1990 včetně detailního rozboru koncepce správy území v Praze. Popisuje důsledky legislativní změny od roku 2006, mimo jiné s ohledem na vzniklou nepřehlednost a komplikovanost systému z hlediska přenesené působnosti výkonu státní správy, a to jak z hlediska povolovacího řízení, tak z pohledu územního plánování.

Práce zpracovatelského týmu bude dále pokračovat v roce 2019 vyhotovením konkrétních podkladů a doporučení pro samosprávu, které by mohly přinést zlepšení v oblasti schvalování nové bytové výstavby a řešení dostupnosti bydlení v Praze.

Štítky
Osobnosti: Petr Hlaváček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme