V dubnu zaplatí Městská část Praha 9 všem žákům sedmých tříd certifikovanou jazykovou zkoušku „nanečisto“

5. 4. 2013

Městská část Praha 9 již druhým rokem, v rámci podpory jazykového vzdělávání, zajistí všem žákům sedmých ročníků základních škol zdarma mezinárodní zkoušku City &  Guilds z angličtiny nanečisto. Jde o takzvanou „mock exam“ na úrovni A1 a A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Také letos v dubnu mohou žáci prověřit svoje jazykové znalosti ve třech kategoriích: poslech, porozumění psanému textu a písemném projevu. Zkouška probíhá ve zkouškovém klimatu, trvá 120 minut a pro jednoho žáka stojí 150 korun. Městská část Praha 9 testování žáků plně hradí. 

Praha 9 svým školám i školkám na jazykové vzdělání poskytuje již několik let účelově určené příspěvky. Testování sedmáků je pro městskou část zpětnou vazbou na to, jak se investice vložené do vzdělání zúročí. „Vloni jsme si poprvé otestovali, jak se nám naše investice vrací a zjistili jsme, že děti zvládají dobře poslech i porozumění čtenému, ale mají nedostatky v psaném projevu. Je to zřejmě proto, že dnešní děti nejsou příliš zvyklé psát delší texty  a pokud píší, tak většinou ve zkratkách,“ říká radní pro oblast školství Zuzana Kučerová. „Tato zkouška je jednak důkazem pro děti, jak se jim vede, ale zároveň také informací pro učitele, na čem je potřeba zapracovat do budoucna,“ dodává Kučerová. 

Pět nejlepších premiantů, kteří složí zkoušku nejlépe, ocení radnice Prahy 9 poukazem na skutečnou  zkoušku v hodnotě 3 200 korun a také dárky v podobě materiálů potřebných ke studiu angličtiny.

Radnice Prahy 9 dlouhodobě podporuje výuku angličtiny na svých základních školách prostřednictvím rodilých mluvčích. Česká školní inspekce ve své výroční zprávě upozorňuje na problém nedostatku rodilých mluvčí v českých školách. Na mladé lektory školy často nemají peníze. 

Městská část Praha 9 rozděluje ročně všem svým základním školám finanční příspěvek ve výši 670 000 korun určený právě na zaplacení anglických lektorů.

S angličtinou začaly v roce 2011 také všechny mateřinky na „devítce“. „Většina obcí dnes již ve svých mateřských školách angličtinu nabízí. My jsme však revoluční v tom, že v našich mateřinkách se s angličtinou seznamují všechny děti, nejen předškoláci,“ vysvětluje Zuzana Kučerová.

Angličtina je součástí školního vzdělávacího programu a pro děti je zdarma. 

4.4.2013

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme