Územní plánování v Praze potřebuje odpolitizovat

25. 3. 2010

Občané hlavního města mohli na konci roku 2009 připomínkovat koncept územního plánu hl. města Prahy, zároveň však, a mírně na pozadí, schválilo zastupitelstvo hl.m. Prahy v průběhu roku 2009 návrh celoměstsky významných změn, které zásadním způsobem ovlivní rozvoj a následnou stabilizaci města. Na to, proč se dvě v podstatě podobné územně plánovací činnosti vzájemně překrývají (pozor - NEdoplňují, naopak kříží) je třeba se ptát nejspíše přímo radního pro územní rozvoj, pana Bc. Langmajera (ODS).

Jednou takovouto změnou je rozšíření skládky v Praze -  Ďáblicích. Ačkoliv původním plánem při realizaci skládky bylo její uzavření do r. 2010, provozovatel skládky (společnost A.S.A) předložil v roce 2007 záměr dalšího rozšíření a až protest Ďáblické radnice vedl k dohodě o uzavření skládky do r. 2014.

Další plánované rozšíření skládky nejenže prodlouží skládkování o dalších 10 - 15 let, ale samotné rozšíření nekoresponduje se schváleným plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy. Tento ukládá vytipování náhradní lokality pro ukládání tuhého komunálního odpadu na území Středočeského kraje do roku 2012. S další existencí ďáblické skládky tedy nepočítá. Snad jen pro zajímavost - společnost A.S.A odvede každoročně městu 1 mld. Kč.

Je až zarážející, že stále nebyla vypracována studie o posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Přitom se jedná o území, v jehož velké blízkosti (méně než 1 km) se nachází další skládka v Dolních Chabrech, plánovaný obchvat Prahy s mimoúrovňovou křižovatkou a také zřízení nového leteckého koridoru.

TOP 09 proto vyzývá Radu hl. města Prahy, aby celoměstsky významné změny nerealizovala touto formou, ale aby byly záměry součástí nového územního plánu Prahy. Přispěje to nejen ke komplexnímu řešení problematiky, ale celkově také k  odpolitizování a očištění jména územního plánování v Praze.

 

za komisi pro územní plánování

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
místopředseda TOP09 v Praze
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme