TOP 09 Praha 12: Postavili jsme se za vás

3. 9. 2018

Kampaň některých stran již začala a až se v září vrátíte z dovolené, tak bude nepochybně v plném proudu. Je tedy ten pravý čas zhodnotit, co se naší TOP 09 za poslední roky podařilo a zda si zasloužíme Vaši přízeň na další 4 roky.

TOP 09 byla a je jednou ze stran, která se zasloužila o nulovou toleranci hazardu na území MČ Praha 12, a také v tomto volebním období jsme bojovali proti návrhu koalice ANO, ČSSD a Změna pro Prahu 12 na pokračování 7 heren na našem území.

Opakovaně jsme se postavili proti návrhu na zastavění louky na Šabatce, včetně zvýšení koeficientu zastavění na loukách u Pražského okruhu. Podpořili jsme zpracování územní studie Komořan, která by měla dát představu o optimálním uspořádání tohoto území a která by měla být dokončena do konce tohoto roku. Dlouhodobě nesouhlasíme se změnou územního plánu na louce „Na Hupech“. Již Rada městské části v čele se starostou Petrem Prchalem z TOP 09 změnu územního plánu zamítla. Nesouhlasili jsme a dále nesouhlasíme s výstavbou výškových domů vmístech obchodních center Sázava, Jasná, Těšíkova, Obzor a Vosátkova. Zároveň jsme nesouhlasili s prodejem pozemků v blízkosti těchto obchodních center, který by umožnil další navýšení hmoty navrhovaných objektů. Podařilo se nám zvrátit původně souhlasné usnesení k projektu Zelený Kamýk, navrhli jsme a prosadili zpracování územní studie pro lokalitu Kamýk a Libuš.

Zabránili jsme směně pozemků předsedy klubu ANO Michala Pince, který chtěl prosadit směnu svých vlastních pozemků v zátopové oblasti, za stavební pozemky ve vlastnictví městské části Praha 12. V té době byl zároveň radním odpovědným za majetek městské části Praha 12 a tak chtěl směnit pozemky sám se sebou.

Po celé 4 roky jsme otevření spolupráci s občany i spolky na území MČ Praha 12 a i díky tomu se nám podařilo zvrátit mnoho špatných rozhodnutí. Navrhli jsme a prosadili hlasovací zařízení pro jednání zastupitelstva a díky tomu si občané konečně mohou ověřit, jak hlasují jejich zastupitelé. Prosadili jsme také rubriku zastupitelských klubů v Novinách Prahy 12. Dříve bylo běžné, že jsme na otištění článku čekali i více než 3 měsíce, nyní má každý klub možnost zaslat svůj článek do každého vydání.

Autor: Petr Šula, KANDIDÁT NA STAROSTU MČ PRAHA 12

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme