Tak nám zabili Ferdinanda...

9. 6. 2016

"Tak nám zabili Ferdinanda", pronese svérázný pražský obchodník se psy Josef Švejk ke své bytné paní Mullerové, když se doví, že v Sarajevu byl spáchán atentát na arcivévodu Karla, a odvezen paní Mullerovou na kolečkovém křesle narukuje do armády. Píše se rok 1914 a celá scénka ze známého filmu je v zásadě úsměvná, kdybychom nevěděli, že po té následovalo několik let hrůzy, útrap a zmaru.

Přenesme se v čase o 102 let vpřed, jsme v tomtéž městě – v Praze, končí jaro 2016 a my, pražští zastupitelé, můžeme parafrázovat známý výrok z titul: Tak nám odvolali Ďuriše… Pro ty, kteří třeba neví, pan Ďuriš byl generálním ředitelem pražského Dopravního podniku, jednoho z největších zaměstnavatelů v zemi, podniku, bez kterého Praha nemůže fungovat. Nikdo z nás zastupitelů si nesedne na kolečkové křeslo, nenechá se odvézt na jednání pražského zastupitelstva, kde by svedl slovní zápas se současným politickým vedením Prahy reprezentovaným paní primátorkou Krnáčovou. Což o to, opozice by se ptala. Chtěla by vědět, proč byl generální ředitel odvolán, jaké jsou plány a vize budoucnosti paní primátorky a Rady v tak zásadní společnosti, ve které má město stoprocentní majetkovou účast, ve společnosti, která denně obslouží stovky tisíc Pražanů a návštěvníků metropole. To ale paní primátorka a s ní koalice nepřipustí, takže nic z toho se nestane, nic z toho se od vládnoucí koalice nedovíme. Asi máme věřit a doufat – ANO bude líp.

Zpočátku si já osobně myslím, že se jedná o nějaké velmi sofistikované řešení problému špatného hospodaření podniku (ANO jsme přece profesionálové), na kterém má právě vládnoucí koalice lví podíl. Koalice po té, co svým vlastním a populistickým rozhodnutím o zlevnění ročního jízdného sníží příjem dopravního podniku o stovky miliónů korun ročně, označí za viníka současného ředitele a odvolá jej. Úplnou náhodou, když zasedá dozorčí rada podniku, jde kolem pan Gillar, a protože jej zahlédnou někteří členové dozorčí rady, zeptají se jej, zda by to náhodou nevzal. A světe div se, vezme to. Že nám z celého procesu vypadl proces výběrového řízení, to profesionálům nevadí. Budiž, pak bych předpokládal, že nově jmenovaný ředitel předstoupí před zastupitelstvo, přednese koncepci jak dál, zastupitelé jej pogrilují, dovědí se informace a jdeme dál. To se nestane. Tak si říkám, sním či bdím? Odvolali ředitele, jmenovali ředitele bez výběrového řízení, koalice nám k tomu nic neřekne, nový ředitel nám k tomu nic neřekne. Nedovedu si představit, že bychom to samé udělali my v roce 2012, to by nás média rozebrala na prvočinitele. Dnes to nikoho ani nevzruší. Tak si říkám, sním zlý sen, probudím se a vše bude jinak.

Bohužel se mýlím, není tomu tak. Ne dosti na tom, že odvolali ředitele Dopravního podniku, teď budou odvolávat ředitele IPRu, organizace, která zpracovává zásadní dokument pro Prahu – metropolitní plán. To se dovím z médií, jak jinak. Že bych se současně dověděl, proč se tak má stát? Neblázněte, nedovím se to, nedovíte se to ani vy. Na rozdíl od Ďuriše, kde se alespoň shodli na tom, že špatně hospodařil, tak v případě Petra Hlaváčka se paní primátorka s paní náměstkyní Kolínskou neshodnou ani tom. Paní primátorka jej chce odvolat kvůli hospodaření – proč měnit model osvědčený z Dopravního podniku – a paní náměstkyně z ne zcela jasných důvodů. Snad za chyby při přípravě metropolitního plánu. Nikdo však neví, jaké jsou to chyby. Pikantní je to tím, že se jedná o toho samého Petra Hlaváčka, kterého si před cca rokem svojí výběrovou komisí tato koalice vybrala.

Dobře, říkám si, jmenovat mohou, tedy i odvolat mohou. Možná, až nadejde čas a Petra Hlaváčka odvolají, půjde zase náhodou okolo jakýsi pan Holub, někdo z Rady jej zahlédne, optá se jej, zda by to nevzal. A světe div se, on to vezme. Že je to bez výběrového řízení, to už opravdu nikoho nezajímá. Ale protože nikdo neví, tak mne napadají otázky –

1) Co bude s metropolitním plánem?

2) Kdo jej dokončí?

3) Kdo jej obhájí a podepíše se pod něj?

4) Bude metropolitní plán připraven včas, aby v Praze nevznikl chaos?

No a protože už nesním, ale zcela jistě bdím, a protože po více jak rok a půl leté zkušenosti nevěřím, že jsou profesionálové, protože nevěřím ANO, že bude líp, odpovídám si na položené otázky sám:

  1. Co bude s metropolitním plánem, koalice neví.

  2. Kdo dokončí metropolitní plán, koalice neví.

  3. Kdo metropolitní plán obhájí a podepíše se pod něj, koalice neví.

  4. Metropolitní plán tedy nebude připraven včas a vznikne chaos.

Pak mne nutně musí napadnout, že možná chaos je cílem. Chaos totiž nahrává všem těm tzv. lobbistům a ovlivňovačům, pravidla jsou jejich nepřítelem. A v tuto chvíli nezbývá než konstatovat, že současná kolice pod vedením paní primátorky vytváří chaos, a ptát se, proč asi?

Jiří Nouza, méstopředseda klubu zastupitelů ZHMP TOP 09

Štítky
Osobnosti: Jiří Nouza