Šula: Radní za ANO ovlivňoval rozdělování zakázek na Praze 12

3. 10. 2018

Bývalý radní Michal Pinc (ANO 2011) opakovaně zasahoval ve prospěch svého příbuzného do kompetencí odboru životního prostředí, přestože je neměl ve své gesci. Na jednání zastupitelstva to uvedli pracovníci odboru a podpořili tím důvod loňského odvolání radního.

Pochybení a také opakované porušení zákona potvrdil také odbor kontrolních činností MHMP a kontrolní výbor zastupitelstva MČ Praha 12.

„Opakovaně byl porušen zákon o veřejných zakázkách a Michal Pinc vyvíjel naprosto nepřípustný nátlak, přesto Rada městské části Praha 12 nepřijala žádná opatření. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že podáme podnět k prošetření celého postupu u orgánů činných v trestním řízení. Podobné jednání se nesmí opakovat,“ říká Petr Šula, předseda klubu zastupitelů TOP 09.

Vedoucí odboru životního prostředí včera předložil zastupitelům několikastránkový materiál, ve kterém zevrubně popsal bezprecedentní zásahy Michala Pince do fungování odboru. Pracovnice, která se bývalému radnímu postavila, dostala na základě organizační změny výpověď. Jak přiznal tajemník úřadu Tomáš Hejzlar, tak byl na jednání Michala Pince opakovaně upozorněn, nebylo v jeho silách to ovlivnit. Také kolegové Michala Pince z ANO 2011 byli informováni o nestandardních krocích předsedy jejich klubu, přesto nijak nezasáhli. A bývalý radní Pinc se snažil ovlivňovat chod odboru životního prostředí ve prospěch svého příbuzného i po svém odvolání.

„Velmi si vážím statečnosti pracovníků odboru životního prostředí, kteří se i přes hrozbu ztráty pracovního místa rozhodli seznámit s tím všechny zastupitele,“ dodává Petr Šula.

MČ Praha 12 nevypsala nadlimitní veřejnou zakázku, přestože součtem proplacených objednávek došlo k překročení limitu pro podlimitní veřejné zakázky a podle charakteru objednaných služeb spolu práce věcně, místně i časově přímo souvisely.  K dalšímu porušení došlo při zadání 5 veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně v celkové výši 24 080 000 korun. Městská část zároveň zvýhodňovala firmu Zenova Services, s.r.o. a nevymáhala po ní vzniklou škodu za období, kdy firma neplnila své smluvní závazky.

Petr Kučera, krajský manažer TOP 09 Praha

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme