Stručná chronologie procesu výběru nové radnice na P7 od léta 2010 do ledna 2013

16. 1. 2013

V červnu 2010 proběhlo zastupitelstvo MČ Praha 7, kde se k tématu výběru nového sídla radnice krom zastupitelů setkalo i velké množství občanů a novinářů. Výsledkem bylo, že starosta Ječmének sám pozastavil/zrušil proces výběru na základě doručené další konkurenční nabídky. Bylo těsně před komunálními volbami a téma zadlužení Prahy 7 by asi nebylo nejlepší reklamou pro ODS.

Součástí předvolební kampaně TOP 09 Praha 7 v roce 2010 byl požadavek na transparentní výběr sídla nové radnice tak, aby peníze daňových poplatníků byly vynakládány co nejefektivněji.

Po volbách TOP09 skončila s 8 mandáty z 27 v opozici a nový proces výběru NR se opět nastartoval pod vedením starosty Ječménka. 

Do početné Pracovní skupiny (13 členů) pro výběr nového sídla radnice byl jmenován jediný zástupce TOP 09 bez předchozí konzultace s klubem zastupitelů TOP09. Dále (4 ODS, 3 SZ-SNKED, 2 ČSSD, 1 KSČM, tajemník úřadu Ing. Dušek. Tajemníkem jmenován Ing. arch. Stanislav Stránský). Skupině předsedá starosta Ječmének.

4. ledna 2011 se Rada MČ Praha 7 usnesla na výzvě k podání nabídek na umístění nového sídla radnice bez jakýchkoli kriterií, na základě kterých by bylo možno nabídky transparentně posoudit.   (č. 0006/11  ze dne 04.01.2011). Výzva požaduje  10 000 m2, krom sídla radnice i prostory pro zdravotnické zařízení a kulturní centrum.

Během roku 2011 pak komise pod vedením starosty Ječménka postupně vyřazovala jednotlivé nabídky, aniž by srozumitelně formulovala důvody vyřazení.

Paralelně k práci komise fungovala i poradenská firma Cautor (na základě smlouvy), jejíž závěrečná zpráva nebyla předložena do schůze zastupitelstva 12. 9. 2011. Cena za posouzení  4 nabídek 690 000,-Kč bez DPH.  Schůze zastupitelstva 12.9.2011 přesto vybrala 2 finální nabídky, aniž by dostala závěrečnou zprávu od poradenské firmy Cautor. Na témže zastupitelstvu TOP07 předložila návrh na transparentní výběr nového sídla radnice, kde by byla jasná kriteria výběru. Koalice ODS-ČSSD však tento materiál odmítla zařadit na program jednání zastupitelstva.

12. 9. 2011 byla vyřazena nabídka Orco (Elektrické podniky – Bubenská 1), přestože tato nabídka vycházela v přepočtu na jeden metr čtvereční výrazně levněji oproti dalším nabídkám. To zakládá důvodné podezření na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky MČ P7. Navíc nabídka PPF (Argentinská hvězda) předjímá výběr stavební firmy – proslulý Syner a účelově tak obchází zákon o veřejných zakázkách.

Anketa MA21 na podzim 2011 ověřila, že výběr nové radnice občané Prahy 7 vnímají jako prioritní problém.

Počátkem listopadu 2011 TOP09 formuluje stížnost na ÚOHS. O této skutečnosti informuje starostu, ale bez jakékoli reakce či ochoty jednat.

Stížnost na ÚOHS tedy TOP09 Praha 7 podala (25.11.2011).

Rada MČ Praha 7 najímá právní kancelář Jansta a Kostka (přestože MČ disponuje právním odborem)

5.12. 2011 Zastupitelstvo:  soutěž se neruší, vyčkávací taktika před odpovědí z ÚHOSu. Starosta zaslal dotaz na ÚHOS. TOP 09 podala na zastupitelstvu návrh na zrušení stávajícího netransparentního výběru nové radnice a vypsání nové soutěže s jasnými kriterii výběru. Návrh koalice ODS ČSSD odmítla zařadit na program jednání zastupitelstva. 

9.1.2012 setkání iniciativ a opozičních stran na Praze 7. Na setkání dorazili Čižinský (KDU-ČSL),  zastupitelé Večeřa (SNK ED), Hejnic  (TOP09), Kratochvílová (SZ), s jistým zpožděním i Mirovský (SZ) a dále TV Praha 7 – Ari Liebermann, Letná sobě – Richard Biegl, pan Hurle - PragueWatch a několik podporujících z ČSSD, kteří nesouhlasí se stávajícím postupem koalice ODS-ČSSD. Na jednání se zástupci shodli na potřebě sebrat podpisy 10% voličů na podporu uspořádání referenda.

11.1.2012 Usnesení TOP09 P7 o podpoře referenda.

Na únorové zastupitelstvo 2012 se podařilo sebrat více jak 10% podporovatelů referenda.

Namísto jednání s přípravným výborem pro referendum si starosta Ječmének objednává právní rozbory, které se snaží po formální stránce zpochybnit otázky referenda.

Na zastupitelstvu ODS, ČSSD a KSČM referendum odmítá. TOP09 a SZ hlasuje pro referendum.

Na červnové zastupitelstvo 2012 starosta Ječmének přichází s návrhem na odkup budovy Merkurie od společnosti Baraminvest. Jak se však ukazuje, Baraminvest budovu nevlastní a ani nemá s vlastníkem uzavřenou jakoukoli smlouvu o odkupu. Není ani jasné, kdo budovu vlastní.

Současně ODS výrazně redukuje činnost KC Vltavská, pro které ještě před rokem požadovala prostory v rámci nového sídla radnice.

31.10.2012 Nejvyšší správní soud nařizuje vyhlášení referenda.

3.12.2012 se zastupitelé na zastupitelstvu dohodli, že podají společnou stížnost za účelem vyjasnění termínu konání referenda (v té době nebylo jednoznačné, zda se první kolo prezidentských voleb uskuteční 11.-12.1.2013 z důvodu ústavních stížností některých kandidátů na prezidenta). Navržená ústavní stížnost schválená koaliční radou ODS-ČSSD však krom vyjasnění termínu voleb obsahovala i zpochybnění  samotných otázek referenda. Starosta tedy nedodržel dohodu zastupitelstva a přes protesty zastupitelů TOP09 odeslal stížnost napadající Nejvyšším správním soudem vyhlášené/potvrzené otázky referenda k nové radnici.

Těsně před konáním referenda Ústavní soud potvrzuje termín konání referenda na 11.-12.1.2013 a potvrzuje regulérnost otázek referenda o nepředražené radnici.

11.-12.1.2013 proběhlo referendum, kterého se zúčastnilo přes 40% voličů na Praze 7 a výsledek potvrzuje zájem občanů omezit výdaje na pořízení radnice částkou 500mil. Kč a vypsat transparentní soutěž s jasnými kriterii výběru, vč. architektonické soutěže!

Starosta Ječmének vítá referendum, přestože celou dobu předtím dělal vše proto, aby se neuskutečnilo.

Leden 2013 – zastupitelé TOP09 navrhují svolat mimořádné zastupitelstvo, kde by starosta Ječmének vysvětlil, proč nedodržel dohodu ze zastupitelstva 3.12.2012 a znovu napadal  znění otázek referenda. Starostu rovněž vyzveme, aby posoudil svoji odpovědnost za neúspěšné vedení procesu výběru nového sídla radnice na Praze 7 za posledních 6 let vykonávání své funkce.

Žádáme novináře, aby dali prostor v médiích též opozičním zastupitelům TOP09 Praha 7 v otázkách týkajících se nového sídla radníce na Praze 7. Výše uvedené skutečnosti můžeme doložit prokazatelnými dokumenty a záznamy.

15.1.2013  Jiří Hejnic, zastupitel a místopředseda TOP09 Praha 7

hejnic.jiri@volny.cz

603782033

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme