Starostové za TOP 09 odkládají v Praze platby nájmů

18. 3. 2020

Starostové a radní za TOP 09 Praha reagují na aktuální omezení a vládní nařízení v souvislosti s řešením virové nákazy, která mají významný dopad i na pražské živnostníky a menší podnikatele.

“Zdraví je pro nás na prvním místě. Nesmíme se však nyní otáčet zády k podnikatelům, kteří se na nastalou situaci neměli možnost připravit. Děláme nyní vše pro to, abychom jim pomohli,“ říká předseda TOP 09 Praha Jiří Pospíšil.

Na návrh Jana Chabra rozhodla rada hl. M Prahy, že jako pronajímatel nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení za případné opožděné finanční plnění plateb nájemného a tato skutečnost ani nebude považována jako výpovědní důvod.

„Navrhl jsem odložení splátek nájemného pro zasažené podnikatele, a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Jednoznačně chceme předejít tomu, aby živnostníci v hlavním městě krachovali a museli své provozy zavírat,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr. Stejné opatření navrhl i jednotlivým městským částem v Praze. 

K podobnému opatření proto přistoupila již například Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 11 nebo Praha 14. Praha 15 zrušila valorizaci nájmů na rok 2020.

„Je nám jasné, že provozovatelům nastanou krušné časy, které jim chceme co nejvíc ulehčit. Odložení placení nájmů je v tuto chvíli to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Opatření Prahy 14 se navíc týká i nájemníků bytů ve správě MČ Prahy 14.

„Uzavření obchodů a zákaz volného pohybu osob dopadá na nás všechny. O to více na lidi, kteří podnikají a živí je služby, či obchod, který nyní provozovat nelze. Podnikatelé, živnostníci a nájemníci bytů ve správě MČ Praha 14 mohou požádat o posečkání plateb nebo odpuštění úroků,“ říká starosta Prahy 14 Radek Vondra.

„Nájemci nebytových prostor i o odpuštění nájmu. Podmínkou je jasné zdůvodnění žádosti v souvislosti se současným nouzovým stavem,“ dodává.

Další městské části na podobném opatření již pracují. Odložení splátky nájmů nyní připravuje například Praha 8.

"Po skončení vládních nařízení celou situaci vyhodnotíme a navrhneme další koncepční opatření na podporu živnostníků a malých podnikatelů, které nařízení postihla,“ uzavírá Pospíšil.

Petr Pelc, krajský manažer TOP 09 Praha

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme