Rozumně hospodařit lze i s veřejnými budovami – příklad mateřských škol

12. 4. 2010
Naprostou většinu pražských mateřských škol (95%) zřizují jednotlivé městské části. Soukromý a církevní sektor se zatím na předškolní výchově podílí jen minimálně. Mateřské školy pro děti se zdravotním postižení zřizuje hlavní město Praha.

Počet mateřských škol na území hl. m. Prahy v letech 2002 - 2008 vzrostl o 3,5 %. V celorepublikovém kontextu se naopak snižoval, a to o 5,2 %. V Praze byl tedy nastolen opačný trend, po roce 2005 se začaly mateřské školy zakládat jako reakce na zvyšující se porodnost. Nicméně momentální potřeba navýšení míst v předškolních zařízeních pro občany hl. m. Prahy je asi 2 500 míst a odhad potřeby kapacit mateřských škol do roku 2012 ukazuje, že požadavky na umístění dětí v mateřských školách se budou minimálně v tomto období zvyšovat. Deficit kapacit mateřských škol na území hl. m. Prahy se může prohlubovat až k počtu 4 500 míst. Důvodem je především růst populace věkové skupiny dětí, pro kterou jsou tato zařízení určena.

Výrazný nárůst žadatelů o  umístění dětí do předškolních zařízení je především v okrajových částech Prahy (dříve malých obcích), které v posledních letech zaznamenávají až několikanásobný nárůst obyvatel.

TOP 09 však nevidí řešení ve výstavbě nových mateřských škol, ale v efektivnějším využitím stávajících (rekonstrukce, přístavby) s perspektivou dalšího využívání po boomu předškolních dětí, který bude po dvou až třech letech ustávat. V uvolněných kapacitách tříd mateřských škol bude výhodné budovat třídy prvního stupně základních škol, protože tam postoupí současný problém v nedostatku míst. Rovněž se po odplynutí populační vlny nabízí možnost dalšího využití uvolněných kapacit pro strukturované volnočasové aktivity dětí.

Potřebná je také podpora soukromých mateřských škol a provozování mateřských center na soukromé bázi, nebo v kompetenci Domu dětí a mládeže HMP, který zajišťuje provozní prostředky a metodickou podporu (možnost matkám své děti odkládat např. na dobu mezi 8. až 14. hodinou).

 

PaeDr. Jiří Pilař
vedoucí komise pro školství a sport
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme