Reakce starosty Prahy 6 na kácení ve Hvězdě

22. 3. 2016

Vážená paní primátorko, v několika uplynulých dnech se na mě a kolegy z  rady i  úřadu MČ Praha 6 obraceli obyvatelé Prahy 6, zejména pak Petřin a  Bílé Hory, kte­ ří byli znepokojeni s  kácením stromů v  oboře Hvězda. Shodovali se vesměs na tom, že se kácí v příliš velké míře, zdravé a vzrostlé stromy a že něco podobného za roky, kdy do Hvězdy chodí, nepamatují. Musím přiznat, že s  množícími se stížnostmi, které nezřídka přecházely v rozezlené výpady na adresu Prahy 6 a hlavního města, jsem se byl sám přesvědčit, jaká je skutečná situace přímo na  místě. Bohužel musím konstatovat, že z toho, co jsem ve Hvězdě viděl, jsem byl upřímně šokován.

Kácení připomíná těžbu v hospodářském lese, za oběť motorovým pilám padají opravdu vzrostlé a zdravé stromy, především buky, duby a smrky. Ve Hvězdě vznikají rozsáhlé mýtiny, jejichž okolí je rozryto koly těžké techniky. Chápu, že les, včetně toho městského, resp. jeho správa se řídí několika zákonnými i  podzákonnými předpisy a  je třeba o  něj pečovat, s  čímž souvisí i průběžné kácení a prořezy napadených či jinak zdraví a  bezpečnost ohrožujících stromů. Stejně tak chápu, že se správce lesa, v tomto případě Lesy hl. m. Prahy snaží „zbavit“ Hvězdu „nepůvodních“ dřevin, což jsou v tomto případě smrk a dub červený, který je, resp. jeho listí, nadto v jisté míře toxický pro okolní prostředí.

Jen těžko se ale umím smířit s tím, že v cenném prostředí městského lesoparku probíhá kácení v tak rozsáhlé míře, jak se tomu nyní děje ve Hvězdě. Domnívám se, že žijeme v zemi, kde snad neexistuje, možná s  výjimkou Boubínského a Žofínského pralesa, žádný „původní“ les a  pokud bychom aplikovali obdobnou logiku i na ostatní lesní porosty v  Praze a České republice vůbec, mohli bychom snadno takto odůvodnit např. úplné vykácení celé Šumavy.

Věřím, že údržbu obory Hvězda by bylo možné provádět šetrněj­ ším způsobem a skutečně průběžně, ne takový­mito nárazovými akcemi, kdy se vytěží vše, co stojí a má na větvích jehličí nebo střapaté listy.

Vážená paní primátorko, velmi bych uvítal, pokud bych Vás mohl osobně provést po Hvězdě, abyste se na místě mohla přesvědčit o tom, co se zde skutečně děje. Věřím, že byste byla stejně rozhořčena jako já a kácení zastavila. Časově se Vám maximálně přizpůsobím. Děkuji Vám za vstřícnost a těším se na viděnou nejen ve Hvězdě.

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Časopis Šestka

Galerie
Štítky
Osobnosti: Ondřej Kolář
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme