Prohlášení klubu TOP 09 a nezávislých k vývoji v problematice Opencard

18. 1. 2016

      V reakci na skutečnost, že dnes vydal obvodní soud pro Prahu 1 rozhodnutí o uvalení exekuce na Hlavní město Praha, vyjadřuje zastupitelský klub TOP 09 a nezávislých ostrý nesouhlas s postupem primátorky Adriany Krnáčové ve věci řešení problematiky Opencard a problematiky ICT obecně. Paní primátorka od začátku svého funkčního období odmítá požadavek TOP 09 na zřízení gesčně příslušného radního pro ICT, který by se řešením problémů uvedené strategické oblasti zabýval systematicky. Primátorkou zřízená komise pro ICT, která je poradním orgánem Rady, se dlouhodobě potýká s omezenou funkčností, dlouhodobou nemocí svého předsedy, neexistencí koncepce ICT a v neposlední řadě nedostatkem času primátorky na gesci ICT. Tomáš Jílek, člen komise ICT a zastupitel TOP 09 dlouhodobě se problematice věnující, dodává: “Přes opakované sliby primátorky, že problém Opencard je de facto vyřešen, dojde k situaci, kdy se hlavní město ocitá v exekuci. Považuji to za naprosto skandální, ač do mozaiky problematických kroků Adriany Krnáčové zapadající skutečnost, že za této situace nemá své vedení ani Odbor informatiky, ani „slavná“ komise pro ICT. V rukách Adriany Krnáčové zkrátka nefunguje nic, jen sebepropagační rétorika“.

      TOP 09 dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že Adriana Krnáčová vedení magistrátního ICT nezvládá, samovolně přenechává iniciativu zastupitelům zvoleným za Piráty, kteří navrhli celou řadu řešení, ovšem bez vazby na celistvou koncepci. Podobná situace jako u projektu Opencard tak může nastat u celé řady dalších strategických projektů jako je například celoměstský účetní software GINIS, WEB hlavního města Prahy, funkčnost některých důležitých počítačových komponent (disková pole) a další dlouhodobě neřešené problémy.
TOP 09 nadále setrvává u svého dlouhodobého názoru, že primátorka nezvládá řízení hlavního města Prahy a její další setrvání ve vedení města Prahu poškozuje. Trestuhodný nedostatek sebereflexe a neochota vyvodit politickou zodpovědnost odráží urputnost, s jakou se drží primátorského křesla.

Václav Novotný, předseda klubu TOP 09 a nezávislých, Tomáš Jílek, člen komise ICT, zastupitel TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme