Přípravná třída bude téměř v každé základní škole na devítce, nově v ZŠ Litvínovská 600

3. 5. 2012

Ne každé dítě je připravené v šesti letech do základní školy nastoupit. Ať se již jedná o sociální nevyzrálost, problémy s udržením pozornosti, hyperaktivitu, logopedické obtíže či prostou potřebu ukotvení kulturně sociálních a hygienických návyků, je přípravná třída základní školy tím správným místem kde hledat pomoc. Za účelem poskytnutí času dítěti vyrovnat se s aktuálními problémy v psychické či sociální oblasti umožňuje Městská část Praha 9 při svých základních školách přípravné třídy zřizovat. Při posledním jednání Rady MČ bylo schváleno zřízení přípravné třídy již sedmé v pořadí, a to v Základní škole Litvínovská 600. Městská část bude nyní podávat žádost o odsouhlasení přípravné třídy na Magistrát hl. m. Prahy. Podnětem byl velký zájem rodičů dětí, které do této školy díky odkladu sice o rok později, ale nastoupí a nebudou tak stresovány novým prostředím přinášejícím nové nároky.  Po roce vymění pouze přípravnou třídu za první postupný ročník.

Malý počet dětí ve třídě (max. 15 dětí), individuální přístup, stravování a školní družina, postupné zapojování do komunikace s žáky prvního stupně a bezplatná docházka, to vše v rámci přípravy na školní docházku nabízí v Praze 9 přípravné třídy v základních školách Na Balabence, Litvínovská 500 a Novoborská.

Pro více infrormací kontaktujte Bc. Renatu Kuzikowskou:  kuzikowskar@praha9.cz, tel.  283091436