Pražská primátorka pod tlakem

1. 4. 2015

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Primátorka hlavního města Adriana Krnáčová má problém. Musí vysvětlovat svou nedávnou schůzku se zástupci firmy, se kterou se léta magistrát soudí kvůli nájemného pražského Škodova paláce. O kauze informoval server Neovlivní.cz. Primátorka tvrdí, že žádný problém nemá. Opozice to vidí jinak. To bude úvodní téma dnešních Událostí, komentářů. Dobrý večer. A pražský magistrát dnes oznámil, že vymění právní kancelář, kterou nedávnou vybral. Podle serveru Neovlivní.cz totiž byli právníci doporučení protistranou. Primátorka také dnes odmítla výzvu opozice k odstoupení. Případ se dostal na veřejnost kvůli e-mailu, který primátorka údajně omylem poslala opozičnímu zastupiteli ze strany TOP 09. A mým prvním hostem ve studiu už je právě primátorka hlavního města Adriana Krnáčová, dobrý večer.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Já vám něco přečtu, jestli dovolíte, jsou to čtyři věty. "Veřejná správa musí být veřejná, veřejné nakládání s majetkem, veřejné investiční záměry, veřejné jednání rady, platy, všechno." Víte, čí to jsou slova?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Moje, samozřejmě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A víte ze kdy?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Léto?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Já vás nebudu, nebudu zkoušet, jsou to, je to vaše předvolební, předvolební tweet, který jste...

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Jasně, samozřejmě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

...který jste publikovala na internetu. A já se proto ptám, proč jste se neveřejně za zády rady, neveřejně a za zády rady sešla se zástupkyní společnosti, která se s pražským magistrátem dlouhá léta soudí?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Já jsem ani za záda rady, ani neveřejně nesešla, protože paní Abigail...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Takže veřejnost to věděla a rada to také věděla.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

...Abigail, šéf, přišla normálně na, na, do mé kanceláře, do které můžou přijít kdokoliv. Ona si požádala o schůzku a já jsem ji přijala právě proto, protože jsem myslela, že to je důležité na to, abychom jednali o tý slevě, případně o nějakých dalších možnostech. My jsme se k tomu ani nedostaly, protože ona v podstatě jenom chtěla zjistit, jaký máme my názor, že zda bychom chtěli jednat o tý slevě, případně chceme pokračovat v tom soudním sporu. Takže to bylo jediné, jediný předmět jako tý schůzky.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A informovala jste o tom...

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Samozřejmě že jsem informovala o tom radu, že jsme se sešly a že jsme jednaly.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pak tedy nerozumím vašemu náměstkovi Petru Dolínkovi, který řekl, absolutně jsem to netušil, o tom nás paní primátorka tedy rozhodně neinformovala. To znamená, že jste informovala radu, jenom svého náměstka ne?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

To vůbec není pravda. Možná že si to nepamatoval. Já jsem to informovala na operativní poradě, že takovéhle, k takovému jednání přišlo, teda došlo, a že v podstatě ale nebyl z toho žáden výstup.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Takže to spíš je selhání paměti pana náměstka.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

To nevím. Tak jako to nemůžu říkat, že toto je selhání paměti.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Potřebuju vysvětlit tu základní a klíčovou věc, proč jste přistupovala na to, že vám protistrana, která je ve sporu s magistrátem, dá seznam právníků, které by byli dobré pro vyřešení toho sporu?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Já jsem nepřistupovala. Oni ten seznam právníků poslali a z toho důvodu, protože celý ten právní spor, který byl veden, byl veden v podstatě v neprospěch města, a Copa Retail, respektive zástupci taky neměli jako ochotu dál pokračovat v tom právním sporu. A proto usilovali již delší dobu a v podstatě poslední rok o smírné jednání. To znamená, že navrhovali 25% slevu již předcházejícímu managementu Prahy. Ale oni to nechtěli přijmout, takže mně to bylo velice divné, protože prohráli dva soudní spory a nechtěli přijmout 25% slevu, což dle mého názoru se mohlo jednat dokonce o poškozování tohto města, to znamená, že městu mohla vzniknout škoda tím, že nepřijala tuto, tuto slevu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Já se omlouvám, já se vrátím k té své základní otázce, jestli dovolíte.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Jasně, ano, ano.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Mě zajímají ti právníci. Proč vám doporučovali ty právníky? Tomu já vůbec nerozumím.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

No, právě kvůli tomu, protože právní zástupce pan Zoufalý prostě byl vybrán radou bez nějakého výběrového řízení a vedl tu radu do soudního sporu. To znamená, radil jim, aby teda pokračovali v tom soudním sporu, který byl pro Prahu velice nevýhodný, protože už dvakrát jako tím pádem paní Schaeffer asi pravděpodobně usoudila, že by to bylo dobré, kdyby v podstatě zastupovalo Prahu právnická kancelář, která má zkušenost v nemovitostním, s nemovitostním právem. Ona tam...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pardon, my se tady bavíme o protistraně. To znamená, vy když říkáte, že protistrana si myslela, že vy byste měli mít jiné právníky, dává vám to smysl, že vám protistrana, s kterou vy jste ve sporu, dá seznam právníků a řekne, vyberte si z těchto lidí, to jsou dobrý právníci. To vám dává smysl?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Mně to dává smysl v momentě, když nepoškodím tu Prahu. Podle mého názoru došlo k minulým jednáním o poškozování Prahy. To znamená, já jsem se neztotožnila s právním názorem předcházejícího vedení a věděla jsem, že by bylo užitečné, kdyby jako prostě Praha v podstatě postupovala jiným způsobem a bylo by užitečné, abychom ušetřili peníze a nevykládali je na nesmyslné soudné spory a abychom, abychom, aby ušetřili ty peníze, abychom nepokračovali v tom. To znamená, že ona mi to dobrovolně navrhla a já jsem v tom neviděla nic špatného. Nakonec jsem ji upozornila, že musíme postupovat v souladu s interními pravidly a se zákony, které tady platí v České republice. To znamená, že já si nemyslím, že bych udělala něco špatného. A nakonec tak se i stalo.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Promiňte. My se tady ale bavíme o protistraně, my se nebavíme o někom, kdo by, řekněme, s vámi spolupracoval. To je někdo, kdo aspoň já předpokládám, chce vydělat co nejvíc peněz, protože vám pronajímá nějakou budovu. A jaksi každý nájemce chce vydělat co nejvíc peněz. Já nerozumím tomu, že by vám někdo s dobrým úmyslem si řekl, už jsme na nich vydělali dost, tak víte co, uděláme to tak, že tady máte právníky, ty si vemte, ty si vyberte a ušetříte, bude to bezvadný.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Ta smlouva je stanovená. Ta výše té smlouvy je stanovená. Tam nejde o vydělávání více peněz. V podstatě oni navrhli 25% slevu z toho celkového nájemného, což znamená...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Takže to znamená, že chtějí vydělat méně peněz. To je to, co vy říkáte?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Jak myslíte, jak jste se ptal?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pokud tam navrhují 25% slevu.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Oni v minulosti navrhli 25% slevu. Magistrát, respektive bývalý management nereflektoval na tuto nabídku, ale pokračoval v tom soudním sporu, které by mohlo tu Prahu uvrhnout ještě do větší finanční jako závislosti. To znamená, že by musela platit za ty soudní spory, plus na náklady toho advokáta. A v podstatě podle našich právníků to nemělo jako nějaký, nějaký vyústění pozitivní. Takže z toho důvodu v podstatě jsem se s ní sešla. Nicméně když ona navrhla ty právníky, tak jako navrhovat může kdokoliv, že jo, a já jsem, a já jsem prostě jenom řekla, že prostě, že, že vybereme právníky, který budou mít jako v podstatě, že budou vhodný na to, aby jako řešili nemovitostní spor a ne jako předcházející právník, který teda uvrhnul tu Prahu do nějakého sporu, který neměl východisko.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Já se omlouvám. Ale vy jste doslova, aspoň tedy jak Neovlivní.cz citoval ten váš e-mail, jak bylo domluveno, určíme advokátní kancelář ze seznamu doporučených kanceláří níže, která zajistí naší předběžnou dohodu. To znamená jinými slovy, vy jste z toho seznamu vybrala.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Já jsem si z toho seznamu nevybrala. Ten e-mail jsem poslala, prostě to nebyl jako že byl tajný e-mail, jo, prostě já jsem se samozřejmě proklikla, to je samozřejmě chyba. Ale rozhodně to nebylo tak, že bych já vybírala nějakou právnickou kancelář. Na to bylo výběrové řízení. A já jsem v tom absolutně nefigurovala žádnou roli. To dělala legislativa naše, odbor legislativy, a v žádném případě odmítám, že bychom nějakým způsobem ovlivňovala tento výběrové řízení.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Dobře. Ale kdo vybíral ty tři kanceláře, které byly oslovené, a ztotožňujou se s tím seznamem, ze kterého nebo který vám dala protistrana?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Ale ty kanceláře tam nebyly jmenované. Tam byla jedině jedna kancelář, která byla jmenovaná. Ostatní kanceláře tam nebyly ani ve hře. Ona tam ta...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pardon, kolik tam bylo tedy kanceláří?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Nějakých osm.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A ty nebyly jmenované, to byla jenom kancelář nebo já tomu nerozumím.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

Ne, oni nebyly oslovené, ale byly jmenované v tom mailu. Ale nikdy nebyly oslovené. Kromě jedné, a to byla náhoda.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Ano, ano, tak já se ptám, ano.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

To znamená, to nebyla instrukční e-mail pro kohokoliv, aby postupoval tímhle způsobem.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ty tři kanceláře, z kterých potom ta nezávislá komise, jak říkáte, vybírala, byly na tom seznamu, nebo ne?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Nebyly.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

To znamená, že ten seznam se neshoduje s tím výběrovým řízením?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Ne, ne, ten seznam, který teďka myslíte?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ten, který vám dala paní Schaeffer.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Ten, který doporučila paní Schaeffer, tam se vyskytla jenom jedna právnická kancelář, která vstoupila do toho výběrového řízení.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

A byla to, byla to advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Přesně tak.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Takže ta tam byla a ta nakonec vyhrála.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Ta nakonec vyhrála, jenomže vyhrála ve výběrovém řízení, které jsem ani neorganizovala já, ale náš legislativní odbor.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Dobře, dobře. Ale jaksi protistrana vám dá seznam advokátních kanceláří a jedna z těch kanceláří, která je na tom seznamu, to výběrové řízení vyhraje. Shodou okolností je nejlevnější o stokorunu.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

To znamená, že jako co z toho vyplývá jako?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

No, že vám doporučila strana, koho si máte vybrat.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

No, to, ona protistrana doporučila několik právních kanceláří.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ale ta vyhrála.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Několik právních kanceláří.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ano, a jedna z nich vyhrála.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

A jedna z nich vyhrála. Ale já jsem ji jako nevybrala žádným způsobem.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

To já nezpochybňuji. Ale doporučila jste, že by tam měla být právě tato, tato kancelář?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Já v žádném případě jsem nikomu nedoporučovala, aby nějakým způsobem jako vybírala v souladu s tom doporučením, já jsem to vzala na vědomí, poděkovala jsem, ale dál jsem nikoho neinstruovala.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ještě jednu věc. Nabídneme náhradu dalších nákladů na právní služby. To si dovedete představit, že by protistrana platila vaše právníky?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

V žádném případě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

No, ale to tam bylo...

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

No, tak nabídnout může kdokoliv cokoliv. Myslíte, že jsme na to refle..., samozřejmě my jsme to nereflektovali.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Máte v tomto případě úplně čisté svědomí?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Ano, mám.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Já vám teď připomenu, paní primátorka, něco pustím, schválně, jestli si na to vzpomenete.

Adriana KRNÁČOVÁ /Zdroj: Youtube.com/

--------------------

Musíme mít nějaké lidi, který se jmenujou politici a který nesou ale osobní odpovědnost, nejenom kolektivní odpovědnost, ale musí jako nést, nést, nést tu kůži na trh.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Paní primátorko, vy teď nesete kůži na trh.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Ano.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Opozice říká, že jste pochybila. Jste ochotná uznat, že to bylo minimálně nešťastné?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Bylo to možná nešikovné, ale rozhodně odmítám, že bych nějakým způsobem pochybila, úmyslně nějakým způsobem zavedla někoho v omyl, alebo prostě něco skrývala, alebo něco podobného. To v žádném případě. To úplně odmítám.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Byla to chyba?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Co byla chyba?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Jestli to byla chyba, když říkáte...

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

A co teďka?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

To, co jste udělala, to jednání a to ta celá, ta celá věc.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Ta jednání, to jednání určitě chybou nebyla. Co možná byla chyba, že jsem prostě se vyjádřila nešikovně v tom mailu. Ale jinak si nepřipouštím žádnou chybu, že bych nějakým způsobem prostě ovlivňovala něco, anebo prostě nějak jako ... já nevím, prostě, jo. To v žádném případě nepřipouštím.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Takže jediná chyba byl ten e-mail.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Jediná chyba možná byl ten e-mail, možná.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Proč možná?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

No, možná, prostě neumím to ještě vyhodnotit, zda to byla opravdu chyba. Ale, ale možná že byl ten e-mail, možná špatně formulovaný e-mail.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pojďme v debatě pokračovat s hosty, kteří už se mnou nebo s námi sedí tady ve studiu, a jsou jimi Karel Březina, předseda klubu zastupitelů ČSSD, a Václav Novotný, předseda klubu zastupitelů TOP 09. Dobrý večer, pánové.

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Dobrý večer.

Václav NOVOTNÝ, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /TOP 09/

--------------------

Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pane Březino, je celá ta věc naprosto, naprosto v pořádku podle vás?

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Tak já myslím, že my jsme dnes o tom ráno jednali. Klub sociální demokracie požadoval vysvětlení. To vysvětlení vlastně jste tady dnes slyšeli v přímém přenosu, proběhlo úplně stejně vůči našemu klubu i klubu Trojkoalice. Myslím si, že my jsme to hodnotili jako poněkud nešťastné. Na druhé straně jsme přesvědčeni o tom, že se nestalo nic zásadního. A spokojili jsme se s tím, co sama paní primátorka navrhla. To znamená, že dojde k vypovězení této smlouvy, udělá se nové výběrové řízení, ve kterém nebudou osloveny kanceláře, které byly v nějakém mailu, který já jsem ani neviděl.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

No, ale tím v zásadě přiznáváte, že tam jako, že tam byla poměrně velká chyba v tom, že vůbec se přistupovalo na ten seznam.

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Ale já nevím, na jaký seznam se...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

No, když v tuto chvíli, když v tuto chvíli vypovídáte tu smlouvu na jedné straně a na druhé straně říkáte, že už tam nebude nikdo z toho seznamu, tak to musíte definovat jako chybu?

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Ne, já jsem to znovu to zopakuji. Považuji, považoval jsem to za nešťastné a aby nepadl jakýkoliv stín pochybnosti na tu celou věc, která nás čeká, to znamená určité narovnání s tím pronajímatelem, určitá další jednání, která věřím, že půjdou ke zdárnému konci a získáme slevu na tom nájemném, nikoliv že se budeme nadále soudit, protože já osobně považuji tu soudní cestu za slepou uličku a považoval jsem ji i v roce 2012, kdy tato slepá ulička pod vedením pana Bohuslava Svobody a pana Hudečka na pražském magistrátu vznikla. Myslím si, že to bylo plácnutí do vody. A také si připomeňme tu věc, že v té době byla advokátní kancelář vybrána tím způsobem, že se řeklo, že se dělá výjimka ze všech pravidel a bere se advokátní kancelář jedna jediná, která je ta správná a která povede tento, tento soudní, soudní spor. Teď v tomto případě byly osloveny tři advokátní kanceláře. A já znova říkám, vracím se k tomu na závěr tohohle vystoupení nebo této části vystoupení, ano, bylo to nešťastné. Nechci, aby byl jakýkoliv stín pochybnosti, a proto jsem přivítal to řešení, které sama paní primátorka navrhla, to znamená vypovědět tu smlouvu a vypsat to výběrové řízení znovu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pane Novotný, vy jste dnes oznámil nebo vaše strana oznámila, že podáváte na paní Krnáčovou trestní oznámení. Jakého trestného činu se měla dopustit podle vás?

Václav NOVOTNÝ, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /TOP 09/

--------------------

No, nejsem právník, nevím, jak tomu říkají právníci, ale lidovou řečí se tomu říká lumpárna.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Lumpárna se přiznám, že aspoň pokud moje laické znalosti sahají, není definována v žádném trestném zákoníku. Tak to asi neuspějete.

Václav NOVOTNÝ, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /TOP 09/

--------------------

My jsme přesvědčeni, že jednání paní primátorky bylo v rozporu se zákonem a bylo především v rozporu se zájmy hlavního města Prahy. A pan kolega Petr Prchal, který se stal nechtěným náhodným adresátem korespondence paní primátorky, tak myslím, neměl jinou možnost, než podat trestní oznámení, protože se prostě dostal do styku s těmito informacemi. A občan má-li pochybnost o tom, jestli je věc zákonná, je povinen jít a podat trestní oznámení a tedy tak pan kolega Prchal dnes učinil.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ano, ale vy říkáte a před malým okamžikem jste řekl, že to je v rozporu se zákonem. Mě zajímá, v čem konkrétně? V čem podle vás tam došlo v rozporu, k rozporu se zákonem?

Václav NOVOTNÝ, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /TOP 09/

--------------------

Myslím, že jsou asi tři možné právní kvalifikace. Ale prosím pěkně, skutečně nejsem právník a nerad bych se do toho pouštěl do hloubky.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Paní primátorko, jste si vědoma, že jste se dopustila nějakého trestného činu?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Ne.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Myslíte si, že TOP 09 může uspět?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Já nevím, oni jsou, oni mají právníky.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Na druhou to, že podezření tam jaksi opozice má a podává oznámení na policii, je věc, kterou vy přijímáte s klidným svědomím?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Jako já jsem se nedopustila žádného trestního činu, žádného porušení zákona. To bych chtěla skutečně vidět tu právní kvalifikaci. Já mám naprosto čisté svědomí, opravdu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pane Novotný, na druhou stranu vašemu primátorovi nebo primátorovi za vaší stranu se dlouhá léta nepodařilo s tím případem nijak pohnout. Není tohle to moment a není tohle to, řekněme, trochu laciná kritika?

Václav NOVOTNÝ, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /TOP 09/

--------------------

Škodův palác byl pronajat, tuším, v roce 2006 a řekl bych, někdy v roce 2012 jsme se začali soudit s cílem dosáhnout snížení nájemného, protože úhrnem se jedná o 4,5 miliardy korun. Všichni víme, že je to prostě nehorázná částka. To souzení nebo to zastoupení Prahy si dovedu představit, že protistraně bylo nepohodlné, protože ta právní kancelář, která nás zastupovala, prostě urputně se snažila dosáhnout co nejlepšího výsledku v tom, v tom soudním sporu. No, ta právní kancelář předchozí byla vypovězena v lednu, pokud to vím správně, na základě téhle podivuhodné korespondence, kdy protistrana nám doporučuje, koho si máme najmout a ještě navíc nám říká, že nám ho bude hradit. Byla, potom proběhlo výběrové řízení, vybrána byla už zmíněná právní kancelář, dnes to zase bylo zrušeno. Ve výsledku to znamená, že Praha nemá v tuto chvíli právní zastoupení vůbec žádné.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pane Březino, vy jste, pokud se nemýlím, na magistrátu strávil dlouhá léta, co se týče vaší politické kariéry. Proč jste vy se nesnažil nějakým způsobem s tím pohnout?

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Tak já znova říkám, že když v roce 2012 se tehdejší rada složená z ODS a TOP 09 rozhodla...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Můžem se bavit ale i o jaksi delší době do minulosti.

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

No, můžeme se bavit o jakékoliv, do jakékoliv minulosti. Ta smlouva, ta smlouva s tím pronajímatelem je velmi rigidní, byla uzavřena ještě předtím, než já jsem vůbec na magistrátu, na magistrátu působil. A myslím si, že správná cesta je jednat s tím pronajímatelem na téma určité, určité slevy, protože se ukázalo a nakonec ty dva roky toho soudního sporu ukázaly, že když v roce 2012 sociální demokracie kritizovala zahájení toho soudního sporu, že to nikam nepovede, maximálně k tomu, že Praha utratí velké peníze za právní, za právní zastoupení a výsledek nebude, nebude žádný, tak jsme měli pravdu, protože soud dvakrát odmítl tyto, tyto návrhy hlavního města Prahy. A já si myslím, že když je tady tato zkušenost, tak je potřeba se vydat jinou cestou. A já opravdu si myslím, že je cesta jedna s tím pronajímatelem o té, o té slevě. A uvidíme, jak tato jednání povedou dál. Samozřejmě Praha zastoupení, zastoupení právní má, protože má svůj, svůj legislativní odbor, který samozřejmě může některé věci, některé věci řešit v náhradním tom režimu v nějaké, v nějaké určité, v určité době. Ale já jsem přesvědčen o tom, že prostě ta soudní cesta je slepá cesta a že je potřeba jednat. A uvidíme, kam ta jednání dospějou. Ta smlouva končí, jestli se nemýlím, v roce 2026 a uvidíme, jestli do té doby se nám podaří dostat nějakou slevu. Znova opakuji, sice jste tady říkal, že jsem, že jsem tak dlouho na magistrátu, ale u podpisu této smlouvy jsem nebyl.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Dobrá. Paní primátorka, jak silná podle vás je její pozice a stojí za ní klub ČSSD v tuto chvíli stoprocentně?

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Tak my jsme dneska tu věc velmi detailně, detailně probírali. A já myslím, že diváci mohli sledovat i tiskovou konferenci po dnešním zasedání rady, kdy koalice jasně řekla, že za po tom, co bylo přijato toto řešení na radě, tak za primátorka a za celou koalicí, to přece není jenom o primátorce, to je o této koalici, takže za touto koalicí stojíme, nadále tato koalice má 33 hlasů v zastupitelstvu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

A tím to pro vás končí?

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Pro mě tato kauza v tuto chvíli pro mě končí.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Jak se cítíte vy, paní primátorko?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Já se cítím dobře.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

A cítíte se pevná v pozici primátorky?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Samozřejmě.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ani stín pochybnosti tam není?

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Já jsem vám řekla, že se necítím vina. Jako já jsem nic špatného...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Já se neptám na to, jak se cítíte vina, já se ptám na to...

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Já jsem nic špatného nevykonala, tak proč bych se cítila jako prostě oslabená? Já mám podporu našeho klubu, mám podporu klubu ČSSD, Trojkoalice. Já s kolegy jako ráda pracuji, budu nadále ráda pracovat a budu ráda pracovat i s opozicí, když se bude chovat konstruktivně. Ale zatím tomu není tak.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Takže dnes večer usnete úplně v klidu.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Já usínám každý večer v klidu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Pánové, díky, hezký večer, paní primátorko, na shledanou.

Adriana KRNÁČOVÁ, primátorka hl. m. Prahy /nestr. za ANO/

--------------------

Děkuju.

Karel BŘEZINA, předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy /ČSSD/

--------------------

Hezký večer.

Události komentáře, ČT 24, 1.4.2015

Štítky
Osobnosti: Václav Novotný
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme