Praha 8 pořádá debatu o budoucnosti dopravy v Dolní Libni

12. 3. 2013

Ve čtvrtek 14. března proběhne v „bílém domě“, U Meteoru 6, od 18 hod. veřejná debata na téma Budoucnost dopravy v Dolní Libni. Diskuse by se měla vést zejména nad návrhem architekta Josefa Pleskota, který vychází ze zrušení uvažovaného tunelového spojení, s nímž počítá současný územní plán.

„Je nejvyšší čas zvolit urbanisticko – dopravní koncepci Dolní Libně a začít na něm opravdu pracovat. Tato lokalita odskákala urbanistické zásahy z druhé poloviny 20. století. Je doslova ubíjena kvůli nedokončeným dopravním vazbám od Sokolovské a Rohanského nábřeží ve směru na Prahu 9 a dokud nenajdeme rozumné řešení, a magistrát je nezačne realizovat, není ani možné předpokládat zdravý vývoj tohoto území,“ uvádí zástupce starosty MČ Praha 8 Michal Švarc, který besedu pořádá. „Územní plán nyní počítá s podtunelováním Palmovky a svedením dopravy do tunelu. Je však na diskusi, zda se nejedná o přežité řešení, navíc s ohledem na financování nereálné,“dodává místostarosta.

Diskuse by se měla vést mj. nad návrhem architekta Pleskota, který vychází ze zrušení uvažovaného tunelového spojení mezi ulicí Na Žertvách a Libeňským mostem. Podle architekta Pleskota by tranzitní svedení dopravy do tunelu z urbanistického hlediska nijak nepomohlo – i nadále by tato oblast zůstala dopravně nedořešená a nepřístupná, čímž by nedocházelo k další výstavbě a rozvoji, která je s dopravním řešením bezprostředně svázaná.

„Původně plánované zahloubení je vzhledem k obrovské nákladnosti a současné politické neochotě způsobené aférami provázejícími výstavbu tunelu Blanka nereálné,“ vyjádřil se již před časem k „tunelovému“ řešení místostarosta. „Chceme podpořit smysluplné a schůdné řešení, proveditelné v dohledné době. Měření prašnosti, hluku a zplodin v této oblasti se pohybují hluboko nad hranicí hygienické snesitelnosti. Libeň a Karlín nutně potřebují řešení.“

Návrh architekta Pleskota počítá se zavedením automobilové dopravy do ulice Na Žertvách, která by spolu se Sokolovskou a Libeňským mostem tvořila spojení mezi západní a východní částí Prahy. Právě toto řešení by mělo dopravně zpřístupnit Dolní Libeň a umožnit její urbanistický rozvoj. Hlavním předpokladem pro navržené řešení je fakt, že ulice Na Žertvách je po odstranění železniční dopravy dostatečně široká na to, aby zde mohly projíždět tramvaje, automobily, vznikla zde parkovací místa, přestupní uzly, zeleň a samozřejmě se sem bezpečně a komfortně vešli i chodci.

Účast na besedě přislíbil architekt Josef Pleskot, autor studie, Petr Slabý, autor oponentního posudku, Tomáš Hudeček, náměstek primátora a zástupci MČ Praha 8.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme